Kategorier

Bloggere

Fordobling af gydegravninger i Truelsbækken

Det var netop her, den sidste spærring blev fjernet af Den sjællandske Grusbande, TØS, lodsejeren og MRG, og man skal ikke have den store biologi-eksamen for at se, at vandløbet nu byder på helt andre muligheder end tidligere.

Det er sjældent, jeg direkte har sommerfugle i maven, inden jeg skal ud at registrere gydegravninger i de sjællandske vandløb. Det havde jeg lørdag morgen i denne weekend. Jeg skulle nemlig tælle gydegravninger i Truelsbækken i Holbæk Kommune.

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten hjælper til med at fjerne spærringer. Læg mærke til svellebroen, der gjorde det umuligt for de gydemodne havørreder at vandre opstrøms.

Det var netop i denne lille fantastiske bæk, Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Den sjællandske Grusbande og lodsejeren i efteråret fjernede 4-5 spærringer sammen med Enhedslistens Miljøordfører, Maria Reumert Gjerding (MF) og Gordon Henriksen fra FZ under optagelserne af Radio24syv-serien ”Fisketegn”, som i dette program handlede om den store frivillige indsats, hundredvis af lystfiskere bidrager med rundt omkring i Danmark.

Der blev knoklet i Truelsbækken, -den fredag eftermiddag i silende regn. En fabelagtig indsats fra de frivillige bandemedlemmer, TØS og lodsejeren, der sikrede Truelsbækken frit løb mod Tempelkrogen til glæde for ørrederne.

Nu skulle det vise sig, om ørrederne rent faktisk kvitterede for den store indsats, og i vinterens løb, var vandret langt op i den lille bæk for at gyde på de fine gydebanker, der netop lå opstrøms for de nu fjernede spærringer.

Jeg startede helt oppe i den øverste ende af Truelsbækken og vandrede nedstrøms i det for årstiden, -dejlige vejr.

Stille og med et lille strejf af solen, som vi savner så inderligt i denne kolde våde periode.

Det var som et varsel, at nu går vi lysere tider i møde. Det var helt metaforisk, og efter få hundrede meter langs vandløbet, dukkede den første lille gydegravning op. Ganske lille og gravet af en bækørred, -for dem er der også enkelte af i det lille vandløb.

Her var der tidligere, ikke bare én spærring, men hele to spærringer. Nu kan ørrederne passere og vandre opstrøms til, førhen mere eller mindre, ubenyttede gydebanker.

 

Da jeg krydsede den nye motorvej mod Kalundborg, havde jeg talt en lille håndfuld gydegravninger, og var egentlig en lille smule skuffet. Men denne lille mismodighed forsvandt med ét, da jeg fortsatte vandringen nedstrøms for det lange rør under motorvejen.

Som perler på en snor dukkede den ene flotte gydegravning op efter den anden, og der var endnu langt ned til dér, hvor vi havde fjernet spærringer.

Havørrederne var altså i stor stil vandret forbi de passager, der engang var spærret, og havde gydt opstrøms for de hedengangne spærringer.

Det så også ud som om, antallet af gravninger var større end sidste år, hvor jeg talte i alt 62 gravninger i hele vandløbet.

Opstrøms for de tidligere spærringer var der alene 45 gravninger!!!!

Fuldstændig fantastisk, og en helt igennem enestående cadeau til de frivillige Grusbande-medlemmer, der sled og slæbte i efteråret med at sikre passage.

Jeg ville ønske, de alle havde været med i lørdags, så vi sammen kunne have jublet højlydt langs Truelsbækken.

I alt talte jeg 106 gydegravninger.

Derudover var der 39 kvadratmeter gydebanker, der var endevendt og umulige at tælle, og har velsagtens været benyttet af en snes havørreder i fællesskab.

Dermed lyder estimatet for gydegravningerne i Truelsbækken på 126 gydegravninger, og dermed det dobbelte af sidste års tælling.

Omregnet i antal havørreder i den aktive gydebestand, nærmer vi os altså 252 havørreder i dette lille tilløb til Isefjorden, idet antallet af gravninger erfaringsmæssigt skal fordobles.

Det er fuldstændig vildt!

Pointen er, at når vi sikrer passage i disse små produktive vandløb, så får vi indsatsen igen i hundredfold.

Jeg kan ikke lade være med, endnu engang at takke både lodsejere, Grusbande-medlemmer, TØS, Maria Reumert Gjerding m.fl. for den fantastiske indsats i efteråret, der har sikret denne vanvittige succes på gydebankerne.

 

Bandeleder,

Rune Hylby

Hver prik på kortet er en gydegravning, og det er da ikke til at få armene ned, -vel?

 

 

 

 

 

.