Kategorier

Bloggere

Skjoldungernes Land – Den nye nationalpark ved Roskilde Fjord

Kronprinsen kunne til slut afsløre det nye logo. Flot er det, men en lille fisk i fjorden havde da gjort det endnu flottere…
Kronprinsen kunne afsløre det nye logo til allersidst ved indvielsen. – Flot er det, men en lille fisk i fjorden havde da gjort det endnu flottere…

Jeg er netop vendt hjem fra Ledreborg Slotspark, hvor den nye nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet foran en kæmpe mængde fremmødte og glade borgere. Faktisk var der så mange, at nogle måtte vente udenfor, da laden på Ledreborg Gods ikke kunne rumme flere! Der er rigtig mange, der har arbejdet på dette i adskillige år, og som en, der er opvokset i Lejre og bor her igen, var det bestemt en rigtig glædelig dag for mig selv og for mange andre.

Nationalparken ligge primært i Lejre Kommune, men strækker sig også ind i Frederikssund og Roskilde Kommuner og har fjorden som et naturligt omdrejningspunkt. Her kan du se afgrænsningen for det område, Nationalparken dækker.

Som lystfisker er det naturligt at spørge, om Nationalparken vil have nogen betydning for fiskeriet. At min næste fisketur i fjorden foregår i en Nationalpark gør nok ikke det store fra eller til i forhold til, hvor mange fisk jeg fanger. Men alligevel tror jeg på den lange bane, at mulighederne for sammenspil mellem Nationalparken og lystfiskerne, bl.a. via en organisation som Fishing Zealand, bliver store.

Jeg har selv haft fornøjelse af at bo tre år i Acadia National Park i Maine, USA, da jeg studerede på College of The Atlantic og her så jeg, hvor gigantisk en betydning dette havde for området. Både for beskyttelsen og forvaltningen af naturen, men også for lokale borgere og for det lokale erhvervsliv. Jeg ved godt, man ikke lige kan drage en direkte parallel, men alligevel tror og håber jeg, at Skjoldungernes Land vil bidrage med en masse positivt for både os Lejre borgere og også alle andre lystfiskere, der fisker i fjorden.

kirstenMiljøminister Kirsten Brosbøl var med på Ledreborg i dag for at indvie Nationalparken. I sin tale kom hun bl.a. ind på ørrederne i åerne, hvilket selvfølgelig var dejligt at høre. Jeg benyttede lejligheden til at spørge hende, om den nye status som Nationalpark vil have nogen betydning for fiskebestandene og for lystfiskerne, og fik dette svar.

Vi ved, at lystfiskere fra hele verden er begyndt at få øjnene op for muligheden for at fiske havørreder i danske fjorde, og jeg håber da, at de også har lyst til at lægge turen forbi Sjællands første nationalpark. Jeg ved, at kommunerne omkring fjorden allerede er involverede i at sikre havørredbestanden ved at skabe bedre gydemuligheder for fiskene i Roskilde Fjord. Det er et langt, sejt træk at skabe bedre forhold for vores fiskebestande, og derfor har vi også gjort en stor indsats for at sikre bedre vandløb ved at fjerne spærringer og lave bedre rensning af spildevandet. Derudover arbejder vi hele tiden på at nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof fra landbruget til vores søer og fjorde, og det vil også være med til at skabe mere gunstige forhold for livet i vandet. Faktisk er Roskilde Fjord et rigtig godt eksempel på et vandmiljø i fremgang som følge af kvælstofreduktioner. Det har været klart medvirkende til, at fjorden har fået det bedre. Vi er ikke i mål alle steder, med vi er tættere på end nogensinde før.

Jeg er jo glad optimist, så jeg tror på, at en øget fokus på naturen og fjorden bl.a. pga. Nationalparken også vil medføre en øget fokus på et sundt miljø og på gode fiskebestande. Inden for de seneste år har vi i høj grad set, at samfundets fokus på socioøkonomiske værdier i lystfiskeri har betydet øget fokus på store og sunde fiskebestande. Den allerførste sætning i den nyeste rapport fra NaturErhvervstyrelsen om lystfiskerturisme er: ”Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med bæredygtig naturforvaltning, hvor lystfiskeriet er baseret på vilde selvreproducerende fiskebestande, som i høj grad er foranlediget af naturgenopretning og vandløbsrestaurering”, og rapporten anbefaler yderligere bla. at man bør: ”Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister”. For mig at se passer dette glimrende sammen med den nye nationalpark, der sagtens kan udvikles til fordel for både lokale, besøgende og ikke mindst fisk og fiskere! Du kan i øvrigt se mere om rapporten her. 

MetteLejres Borgmester, Mette Touborg, var selvfølgelig også med til at indvie Nationalparken i dag, og hun fortjener bestemt en stor del af æren for at Skjoldungernes Land nu også er en realitet. Mette Touborg har også været positiv omkring Lejres indtræden i Fishing Zealand-projektet og havde følgende at sige, da jeg også spurgte hende om betydningen af Nationalparken for os lystfiskere.

Lejre Kommune er for nylig blevet en del af Fishing Zealand-samarbejdet, der med mottoet: “Benyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen” hænger glimrende sammen med hele grundlaget for – og filosofien bag – vores Nationalpark. Nu får lystfiskerne mulighed for at fiske i en Nationalpark, og forude venter en masse gode Fishing Zealand-projekter i samarbejde med foreninger og de frivillige. Det glæder vi os som kommune til at følge og deltage i.

Jeg kan kun give borgmester Mette Touborg ret. Det er en spændende tid, Lejre Kommune, Fishing Zealand og Nationalparken Skjoldungernes Land går i møde.

– Jeg glæder mig i den grad til at se, hvad vi kan drive det hele til, og glæder mig allerede til min første fisketur i Sjællands første Nationalpark!