Kategorier

Bloggere

Sensationelt fund af flodlampretter i Lilleå

Flodlampret fra Lilleå 1

I disse måneder undersøges det, hvor mange små havørreder (smolt), der udvandrer fra Faxe Å systemet til kysterne omkring Stevns. Formålet er bl.a. at kunne vurdere effekterne af Faxe Kommunes indsatser i vandsystemet. Der er placeret en smoltfælde i selve Faxe Å og yderligere en i det fine tilløb kaldet Lilleå.

Antallet af smolt har hidtil ikke været noget at skrive hjem om. Til gengæld har der været særdeles overraskende fangster af indtil nu 8 flodlampretter i Lilleå. De usædvanlige fangster blev gjort midt i maj måned. Flodlampretterne var ret små 26 – 30 cm. De er ikke til at tage fejl af. De ligner lidt ål med en stor “sugekop” i stedet for mund og 7 åndehuller på siden af hovedet. Det er nok til at konstatere, at her er tale om et kræ, der ser ud til at være faldet ned fra det ydre rum. I det danske fiskeatlas står der, at arten slet ikke findes med ynglende bestande på Sjælland og ellers kun forekommer ynglende i ret få jyske vandløb.

Vi fandt den også for to år siden i en smoltfælde i Tude Å (tilløb til Storebælt) med 11 stk., så dette er den anden hidtil ukendte bestand, vi finder på Sjælland. Og denne gang en bestand på den anden side af landsdelen i Østersøen.

Flodlampret fra Lilleå 2
Spøjs fætter – ikke en fisk men en rundmund.

Flodlampretten er ret kræsen med sit miljø, og er på EU habitatdirektivets bilag 2 og 5 som strengt beskyttet. Den hører til dyregruppen ”rundmunde” og er altså ikke en fiskeart. Flodlampretten lever som voksent individ i havet. Det er ådselsæder, men kan også suge sig fast på levende fisk og æde af dem. Efter 1 – 2 år i havet bliver den kønsmoden og vandrer op i vandløbene for at gyde. Den vender tilbage til fødebækken, så der er tale om en lokal bestand i Lilleå.

Projektet gennemføres med uvurderlig hjælp fra i alt ca. 20 frivillige især fra PIV – Pionerer I Vandløbspleje med Søren Jensen i spidsen. PIV er primus motor for projektets frivillighedsdel med bl.a. pasningen af fælderne. Peter ”smolt” Henriksen fra Limno Consult (og Fishing Zealand) er ansat som konsulent og projektleder.

Mere om undersøgelsens resultater senere på året.