Kategorier

Bloggere

Projekt-fri-bane-i-Ellerenden udført af blandt andet ”Tøsebanden”.

Da vi første gang mødtes for 5 år siden ved Ellerendens udløb i Tempelkrogen i bunden af Isefjorden, var der ikke videre god passage. Det var i efteråret 2016. Sivbræmmer, sumpet møllesø og grene, der i årevis havde ligget og spærret for gydevandring op i det lille fine ørredvandløb, der har sit udløb lige syd for Munkholmbroen. Dengang fik vi hul igennem.

Blandt andet gravede vi en rende i den forhenværende sumpede møllesø således, at Ellerenden, der ligger i Lejre Kommune, på sigt kunne grave sig ned i det opslemmede materiale, der i hundred år havde hobet sig op i området.

Jeg husker tydeligt, hvordan det sumpede område på under en time blev landfast, og Ellerenden igen rislede lystigt afsted i den strømrende, vi havde skabt.

Længere ude mod Fjorden, -ved udmundingen, fik vi også skabt passage og allerede den første gydesæson kunne vi se en klar forbedring af antallet af gydegravninger i Ellerenden. Jeg var selv ude for at tælle og registrerede 66 gravninger, hvilket (estimeret) giver en gydebestand på 132 havørreder. Passagen op til gydestrækningerne i dette fine vandløb, har derfor stået højt på vores liste over opgaver i årenes løb og har hvert år siden 2016 været en fast aktivitet i Grusbanden i efterårsmånederne.

Sikring af passage har naturligvis været støttet af lodsejeren, som bifalder vores arbejde for at sikre ørredbestanden. Ellerenden er nemlig et privat vandløb, og derfor er der ikke offentlig vedligeholdelse af bækken. Det skal lodsejeren sådan set selv gøre, og det er netop her, vi med vores viden og erfaring kan bidrage med en løsning, der både tilgodeser afvandingen og samtidig, at det foregår så miljøvenligt som muligt.

Udløbet af Ellerenden var helt vokset sammen af siv, men blev gjort passabel for ørreder fra Fjorden af de tre gæve piger.

Det gjorde vi også i år, og i lighed med de øvrige år i samarbejde med Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der har ansvaret for Fiskeplejen (i tæt kontakt med DTU Aqua) i den sydlige del af Isefjorden.

I år havde Kennet Egheim fra TØS påtaget sig ansvaret for ”projekt-fri-bane-i-Ellerenden” og jeg var egentlig overflødig i den sammenhæng, for Kennet har gjort det før og førte an i lørdags, da TØS og Grusbanden satte hinanden stævne.

”Vi mødtes på P-pladsen ved det lille ishus kl. 10.10 i lørdags”, fortæller Kennet. ”Vi var fire tøser, heraf tre fra ”Tøsebanden”, -Christa, Iben og Rikke, samt Jan Hornum og min datter Fillipa og jeg”, fortsætter Kennet sin beretning. ”Efter en snak om dagens opgaver, fordelte vi os på to hold.

Det ene hold (Tøsebanden) gik til udmundingen af Ellerenden, hvor der skulle kigges efter spærringer i sivbræmmen ud mod Fjorden, der ville spærre for opgangen af gydemodne ørreder. Det andet hold gik opstrøms fra vejbroen, -ind i den forhenværende møllesø for at sikre passage her. Vi fik fjernet adskillige væltede træer, som efterårets storme havde lagt ned igennem årene. Flere stammer lå ned over åen. Disse er nu fjernet helt og der er skabt en strømrende helt op til de første gydebanker i skoven”, fortæller Kennet.

Der blev knoklet i skoven af de seks deltagere. Træstammer blev beskåret og nu er der hul igennem hele vejen op til de fineste gydebanker. Det er Fillipa, Jan Hornum og Kennet Egheim, der er i gang.

Senere mødtes de to hold midt på strækket i skoven, og fik arbejdet sig godt og vel op mod Hovedvejen mellem Holbæk og Frederikssund.

”Det var dejligt med fornyede kræfter og vi afsluttede dagen efter næsten 5 timers knokleri, med en tiltrængt kop kaffe og en tår at drikke ved parkeringspladsen efter en lang og hård dag”, slutter Kennet sin beretning.

Senere lørdag var jeg selv en tur igennem strækningen, og blev glad om hjertet over den fantastiske indsats, de fire gæve piger fra blandt andet Tøsebanden, samt Jan og Kennet havde bidraget med.

På vegne af alle lystfiskere i Isefjorden, skal I have mega tak for jeres engagement!

Der var hul igennem på næsten hele strækningen og de sidste spærringer øverst oppe på strækket, kunne jeg selv lige fjerne således, at der er passage til de øverste tre-fem kilometer vandløb øst for hovedvejen.

Nu bliver det spændende at se, om Isefjordens havørreder har mod på at forcere de ”stride strømme” for at vandre op til de bedste gydebanker i skoven.

Jeg har svært ved at vente med at tælle gydegravninger.

Det er jo altid en god oplevelse at se vores projekter bære frugt, -og det plejer de jo at gøre.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

Fillipa og Jan Hornum fik skabt frit løb, også igennem møllesøen.
Ellerenden løber nu rislende gennem den opslemmede møllesø. For fem år siden, lå vandløbet en fod højere og der var ingen strømrende. Vandløbet var nærmest blot en sump af mudder. Nu løber åen igennem søen og holder sig i store træk vedligeholdelsesfri.
I skoven ligner Ellerenden en norsk elv med de mange store sten og standpladser. Ord er vel egentlig overflødige, ik’?