Kategorier

Bloggere

Opdatering på undersøgelserne af havørreder i Roskilde Fjord 2017 – 2021

 

Jon Svendsen opererer en sender ind i en havørred.

Den betydelige forskningsindsat om Roskilde Fjords havørreder giver ny viden og baner vejen for målrettede indsatser.

Jeg vil i dette indlæg prøve at give et overblik over resultaterne af de undersøgelser i Roskilde Fjord, der indtil nu er publiceret. Det drejer sig om havørreders vandringer, tolerance for høj vandtemperatur samt smoltvandringer og overlevelse. Nye initiativer omhandler ålegræssets betydning for bl.a. fiskelivet. Der har tidligere været skrevet en del her på bloggen i form af mine opdateringer og DTU Aqua har publiceret en række rapporter (bachelor- eller masterprojekter). Yderligere er der lavet film og der er skrevet artikler.

Seniorforsker Jon Svendsen fra DTU Aqua har ledet undersøgelserne, med deltagelse af en lang række studerende og frivillige. Metoden var at indoperere sendere i fiskene, hvorefter deres adfærd i fjorden blev registreret på et stort antal lyttebøjer placeret ud igennem Roskilde Fjord. Der er blevet lavet undersøgelser af vandringsmønster og overlevelse hos nedfaldsørreder fra Langvad Å i  2018, 2019 og 2020 og ligeledes er vandring og overlevelse belyst hos smolt udsat i Langvad Å med transmittere i 2019 og 2020. Den samlede indsats med forskning i Roskilde Fjords havørreder er således betydelig og er faktisk en af de største i landet pt.

Når samme forsøg er blevet gentaget flere gange, så skyldes det bl.a., at vejret har været ekstremt i nogle af årene. 2018 blev f.eks. et af de varmeste nogensinde med ekstremt høje vandtemperaturer, hvilket naturligvis kan påvirke vandringerne sammenlignet med et mere koldt år.  For smoltundersøgelsen i 2019 kan siges, at resultaterne ikke blev så tydelige som håbet. Derfor blev forsøget gentaget i 2020 og en specialestuderende er lige nu ved at skrive de sidste resultater sammen.

Alle disse og kommende undersøgelser giver os en unik viden om havørredernes liv og færden og ikke mindst om, hvor vi med fordel kan sætte ind for at få flere havørreder.  Den nye viden har allerede været i brug i forbindelse med den store fiskeribekendtgørelse, som trådte i kraft i juli sidste år og hvor FZ bidrog markant til arbejdet. Undersøgelserne har også budt på overraskelser, som f.eks. da to havørreder fra en lignende undersøgelse i Limfjorden “bibbede” ind på lyttebøjerne i Roskilde Fjord og gav viden om deres overraskende hurtige og målrettede vandringer.

Bearbejdning af data og udgivelse af videnskabelige rapporter og artikler er arbejdskrævende, hvorfor der altid går lidt tid, før vi kan læse om undersøgelsernes resultater. Her er en oversigt over, hvor du kan finde ny viden om havørrederne. Resultaterne af undersøgelserne i 2020 kommer antageligt i løbet af i år.  Rapporterne har vi lagt på hjemmesiden under fanebladet “Udgivelser og rapporter” og i teksten herunder er der desuden links til omtaler og film:

  • Christian Maar har skrevet om mundingsudsatte smolts vandringer/overlevelse ved udsætning om dagen henholdsvis om natten i 2019 (se under udgivelser Maar et al. 2019).
  • En række forskere og studerende har udgivet en populærvidenskabelig artikel om især havørredernes overraskende evne til at klare høje vandtemperaturer (se under udgivelser Malmskov et al. 2019). Her beskrives resultaterne fra Roskilde Fjord fra den ekstremt varme sommer i 2018.
  • En beskrivelse af to udvalgte havørreders færden, som bl.a. viste, at de vandrede kort og næsten hele tiden opholdt sig på vanddybder på maks. 2 meter (se under udgivelser Kanaskie et al 2021).
  • Jeg indsamler og bearbejder gydedata fra alle vandløb til Roskilde Fjord for Fishing Zealand i tæt samarbejde med især Kim Jørgensen fra foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Kaj Larsen fra Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening. Også andre relevante data indgår i en samlet status som udkommer i løbet af i år og som erstatter de gamle fra 2014 2015, som kan ses under udgivelser.
Havørred bedøvet og klar til at få sender indopereret.

Undersøgelserne blev sparket i gang i efteråret 2017 via et bredt samarbejde mellem en lang række aktører.  De omfattende undersøgelser kunne ikke være gennemført uden stor hjælp fra frivillige en lang række samarbejdspartnere:  DAFF Kreds 2  i Frederikssund, Roskilde og Omegns Lystfisker Klub (ROLK) , Gershøj Fritidsfiskerforening. Frederikssund Fritidsfiskerforening.

Undervejs har også Fishing Zealand og kommunerne langs fjorden spyttet i kassen. Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord har haft en helt central rolle i alle årene. Dels har folkene herfra skaffet havørreder til mærkning fra deres avlsprojekt og dels har de udført et meget stort arbejde med pasning af lyttebøjer, manuel pejling mm.

Peter W. Henriksen