Kategorier

Bloggere

Hyldest til det brede samarbejde og lokale ejerskab i Roskilde-vandløb

Per Skovbæk Mortensen, der er lokal lodsejer på projektstrækningen var med til at lave bestandsanalyse, og han fik sig en ordentlig oplevelse, da ørrederne piblede frem på netop hans del af bækken. Længere nedstrøms var der ikke mange ørreder og det var jo netop derfor, vi skulle restaurere strækningen.

Weekendens restaureringsprojekt i Himmelev Bæk, der løber til Maglemose Å, få kilometer nord for Roskilde, blev en hyldest til det brede samarbejde og lokalt ejerskab. Selve projektet stod Roskilde og Omegns LystfiskerKlub (ROLK) og Den sjællandske Grusbande for, -men undervejs i forløbet, var en lang række samarbejdspartnere med til at gøre det fine restaureringsprojekt agtværdigt.

Lad mig for en god ordens skyld nævne alle i flæng således, at jeg ikke glemmer nogle. Med på projektet var naturligvis ROLK, meget engagerede lodsejere, en behjælpelig kommune, Fiskerikontrollen, ”Kilden”, -der er en Social-økonomisk virksomhed med sæde i Esrum, Roskilde Tekniske Skole fra Vilvorde, Ørredpatruljen og Den sjællandske Grusbande: Otte lokale partnere, der alle bidrog med både engagement og hjælpsomme hænder.

Det er jo fantastisk og giver i høj grad mod på mere.

Selve udførelsen af projektet begyndte i onsdags i sidste uge, hvor jeg endelig havde mulighed for at foretage en bestandsanalyse i bækken, for at finde ud af, hvordan det så ud for ørredbestanden inden vi lagde gydegrus og skjulesten i vandløbet.

Med på denne monitering var lodsejeren, Per Skovbæk Mortensen, der hjalp mig med at styre ledning, spand og ikke mindst måle de fine små 8-11 cm lange halvårs-ørreder, vi fangede på tre stationer.

Inden da havde Fiskerikontrollen været på besøg, inden de straks måtte køre til Susåen for at fjerne en ruse, der var sat på tværs af åen.

Der blev revet gydegrus og der blev lagt skjulesten til rette. Den lille bæk, fik sig en velfortjent ansigtsløftning af de 20 frivillige, der var mødt op lørdag formiddag.

Per og jeg fangede 19 ørreder på første station, hvilket svarer til en tæthed på 152 halvårsfisk på 100 m2. Det var lige neden for Slæggerupvejen, hvor Uffe Clemmesen fra ROLK og jeg i vinter så friske gydegravninger.

På næste station fangede Per og jeg 6 stk. halvårsfisk (48 stk/100 m2), hvorimod der ikke var skyggen af en ørred på den sidste station omtrent midtvejs på projektstrækningen.

Umiddelbart fantastisk, vi fangede fisk på den øverste del af projektstrækningen og ganske forventeligt, vi ikke fangede noget længere nedstrøms. Her er forholdene ikke gunstige og det er jo netop det, projektet ændrer på.

Jeg er meget sikker på, Per fik sig en fantastisk oplevelse. Han fortalte nemlig, at han aldrig havde set ørred nede i bækken. Dagen efter dukkede Ole op med gydegrus og en stor mængde skjulesten. Ole er ”min” lokale vognmand, der ofte leverer gydegrus til mig og som er vanvittig dygtig til at lægge det direkte ned i bækken. I torsdag var ingen undtagelse, dog lod vi en enkelt gydebanke blive på brinken. Den vender jeg tilbage til.

Skjulestenene blev lagt langs med vandløbet, så vi blot skulle lægge dem i under weekendens reelle projektdag. En del af skjulestenene fik vi forærende af Per, der havde en bunke marksten liggende, -lige netop til os.

Himmelev Bæk fik derefter ro i fredags, men lørdag morgen, efter aftale med Hofor A/S, der er lodsejer på østsiden af åen, kunne vi begynde kl. 10.10.

Tyve frivillige fra både ROLK, ”Kilden” og Den sjællandske Grusbande mødte op, og vi kastede os derefter over sten og gydegrus med stort engagement og ikke mindst en masse hyggeligt samvær. Der blev revet, slæbt, og der blev moslet en del med de store 2-300 kg tunge sten, der ikke lige var til at lægge op i trillebørene.

De største sten blev ved fælles hjælp og et par cowboy-tricks, håndteret i trillebøre og med sækkevogn. Flere af stenene vejede 2-300 kg og blev i sagens natur ikke blot kastet i vandet.

Cowboy-tricket består i at lægge trillebøren ned, skubbe stenen ind i børen, hvorefter den hjælpes på højkant af tre-fire personer!!!

Efter et par timers arbejde var gydegruset lagt til rette på 5 flotte banker, og en del sten var allerede i åen til variation på den lange bane. Efter en kort kaffe-drikke-pause, arbejdede vi videre et par timer. Flere skjulesten og en, til stadighed, større og større tilfredsstillelse. Det blev godt. Virkelig godt.

Da vi manglede fem-seks kubikmeter skjulesten, samt en mindre bunke gydegrus til den sidste og sjette banke, takkede vi af og i god Covid19-stil, stod vi og nød vores arbejde. Imens kiggede en natugle fra sin redekasse i nærheden på det mærkelige skue.

Jeg kunne godt tænke mig at være ”ugle-hvisker”, for den har nok tænkt sit. Tyve glade mænd og en enkelt kone havde denne formiddag og tidlige eftermiddag, gjort sig fortjent til både skulderklap og fremtidige fangster i Roskilde Fjord.

Henrik, der primært er UV-jæger, havde taget sin kone med, der ovenikøbet havde bagt kage og i øvrigt arbejdede præcis så hårdt som alle vi ”voksne” mænd.

De tiloversblevne sten og den sjette gydebanke, havde jeg truffet aftale med Roskilde Tekniske Skole fra Vilvorde om. Jeppe Lund og et slæng af elever ville nemlig gerne ”på ekskursion” og ville derfor gerne lægge både sten og grus i vandløbet. Det skulle de bestemt få lov til og den meningsfulde indsats, har jeg i dag, tirsdag talt med Jeppe om det færdige resultat. De blev næsten færdige.

Jeppe synes, det er super godt at kunne hjælpe med og samtidig give eleverne fra RTS Vilvorde, et meningsfyldt fagligt indhold. Det er det bestemt.

Vandet rislede fornøjeligt hen over gydebankerne, da vi var færdige og vandet var klaret op. Det så djævelsk godt ud.

Nu var der blot en enkelt lille ”leftovers”, og det er et halvt hundrede håndboldsten, der stadig ligger tilbage. Dem skal Pia Amaia Rangan fra Ørredpatruljen/Roskilde Oplevelseshavn lægge i vandløbet sammen med en flok 4. klasse-elever fra en nærliggende skole.

De håndboldstore skjulesten skal ligge ganske tilfældigt og vil være sjove at kaste i bækken for en flok elever. Det sker i denne uge, og så er vi ved at være i mål med dette fantastiske projekt med samarbejde fra nær og fjern.

Jeg har svært ved at få armene ned, når et projekt som dette afstedkommer så store ringe i vandet, -i både overført betydning og naturligvis også rent bogstaveligt.

I alt blev der lavet 6 gydebanker med 20½ tons gydegrus, og udlagt 15-16 m3 skjulesten med en samlet vægt af 40 tons. I alt ca. 60 tons sten og grus. Det skal nok skabe variation og allerede næste år vil jeg dukke op med elektroderne for at lave endnu en bestandsanalyse for at se, hvor stor effekt vores projekt har haft på ørredbestanden i det lille vandløb.

Jeg takker for et fantastisk samarbejde hele vejen rundt fra lodsejere, skoler, kommune og hver eneste af de tyve frivillige.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

De største skjulesten ligger nu fint i kanten af Himmelev Bæk og sikrer både skjul og sikrer brinkerne. Det bliver spændende at følge i årene frem.
Kaffe-drikke-pause, hvor Uffe Clemmesen, formand for ROLK, sørgede for lidt sukker til de trætte muskler. Der var i øvrigt hjemmebag fra Henriks kone….., der efter sigende kun måtte komme med, hvis hun havde bagt kage til os.
Jeppe Lund fra Roskilde Tekniske Skole fra Vilvorde stillede med en flok elever og de havde en festlig formiddag, hvor de tog sig af både en gydebanke og en håndfuld kubikmeter skjulesten. Pragtfuldt, vi kan samarbejde om vores naturgenopretning.