Kategorier

Bloggere

Bredt samarbejde om Ellebækken i Næstved, hvor du kan deltage

Opstrøms for Skovallé føles det nærmest som om, åløbet rutsjer ned ad bakke. Det gør det næsten også med et fald på godt 3 promille. Her skal der etableres tre gydebanker til glæde for ørredbestanden.

700 meter af Ellebækken, der løber til Susåen i Næstved Kommune skal restaureres torsdag den 24. september. Det sker i et større samarbejde mellem Sportsfiskerforeningen Fladså, Den sjællandske Grusbande og Næstved Kommune.

Udover de tre primære parter, er også den lokale grundejerforening, og ikke mindst en 7. klasse fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris med i kredsen af aktører.

På delstrækning 2, just nedstrøms for Skovallé vil jeg sammen med elever fra Ellebækskolen afdeling Kalbyris foretage en bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri. Det bliver en eftermiddag for elever fyldt med spænding (220 volt…. ).

Selve projektet tog sin spæde form i begyndelsen af 2020, hvor Jacob Hald fra Næstved Kommunes natur og miljøafdeling og jeg, talte sammen om projekter i almindelighed i Næstved Kommune. Vi var bl.a. ude ved Ellebækken for at kigge på mulige restaureringsprojekter, og da jeg i forvejen kendte lidt til vandløbet qua Verdensklassens indsats for år tilbage, hvor vi i samarbejde med en klasse primært bestående af syriske flygtninge, fik kastet skjulesten i vandløbet, lå det lige til højrebenet at forbedre dette vandløb yderligere.

Jacob havde i forvejen en rå skitse liggende for et projekt, og da vi drøftede muligheden for et større samarbejde, tog jeg over og lavede det endelige detailprojekt.

Derefter var der møde med forpagter, idet Næstved Kommune som ejer af store dele af strækningen, forpagter jorden ud til Erik.

Erik er født og opvokset i området og er derfor en meget vigtig ”spiller” i den sammenhæng. Erik er som alle andre landmænd, vant til at have fingrene godt plantet i mulden, og en uvurderlig kilde til ”de gode historier”, og Erik og jeg havde en lang snak langs Ellebækken og muntrede os med små finurligheder.

Siden kom Sportsfiskerforeningen Fladså med i projektet og jeg er helt vild glad for dette samarbejde med de gæve folk fra foreningen. Det var jo blandt andet Fladså-foreningen, der ydede førstehjælp midt under den værste tørke for en måneds tid siden og fik flyttet en masse små ørreder fra den nærmest udtørrede Rønnebæk.

Visse dele af Ellebækken ser egentlig okay ud. Der er dog en del sandvandring. Netop denne sandvandring har Næstved Kommune minimeret ved at udvide et eksisterende sandfang på strækningen. Det håber vi har effekt på sedimenttransporten.

Udover Sportsfiskerforeningen Fladså deltager også den lokale grundejerforening, ”Skovkanten”, idet en lille strækning af åen, løber langs villakvarteret lige syd for projektstrækningen.

Jacob og jeg var også meget enige om, at unge mennesker fortjener at få lov til at prøve kræfter med naturen i al dens vælde, og derfor lå det lige for at inddrage den lokale skole, Ellebækskolen, afdeling Kalbyris i projektet.

Jeg indledte den første kontakt, men strandede midt i Corona-tiden med nedlukning og hvad der hører til dette. Det var ikke nemt. Så sprang Anne Bach Nielsen, der sidder i Center for dagtilbud og skole i Næstved Kommune, til. Hun har de rette kontakter og den nære relation til skolerne, og .……-vupti, så var der en fin kontakt til Ellebækskolen, hvor jeg så efterfølgende har truffet aftale om samarbejde med Tove Møller Nielsen, der har en 7. klasse med 24 elever.

Denne klasse får nu mulighed for at få et helt andet og mere nuanceret natursyn, og skal i første omgang være med til at lave et par bestandsanalyser i Ellebækken allerede torsdag i næste uge. Det glæder jeg mig til, og med tilsagn fra Fiskerikontrollen, der også gerne vil deltage i denne monitering, skal det nok blive en eftermiddag fyldt med ”spænding”. Sagen er den, at jo flere hænder, der er med i Grusbandens projekter, des større bliver meningen og tilfredsstillelsen med det hele. Det handler om berøringsflader, og jeg er en ”røre-mand”. I bogstaveligste forstand.

Selve projektet, der skal udføres torsdag den 24. september, går i al sin enkelhed ud på at lave 9 gydebanker på den 700 meter lange projektstrækning. Det svarer til knapt 24 tons gydegrus, som bliver lagt i åen inden projektet løber af stablen. Vi skal altså blot rette det til. Derudover skal vi lægge en flok skjulesten i vandløbet således, at den spæde ørredyngel, også har skjulesteder når de kommer frem fra gydebankerne. Det bliver sjovt, det bliver hyggeligt.

Vi håber naturligvis, projektet vil løfte ikke blot Ellebækken og sikre ”god økologisk tilstand”, men også, at projektet kan give alle en god fornemmelse af at gøre noget og gøre noget sammen. Derfor håber vi også på, at pressen har lyst til at dække det fine samarbejde og det fine projekt.

Vi begynder på projektdagen, -torsdag den 24. september, klokken 12.12 ved Skovallé, just der, hvor åen krydser vejen. -Og du kan naturligvis også melde dig til.

Du skal skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj, samt diverse haveredskaber til at rive gydegrus, trillebør og hvad du ellers har af værktøj til Grusbande-arbejde.

Det er vigtigt, du melder dig til for vi vil sørge for basser og drikkevarer for ”uden mad og drikke”……!

 

Bandeleder, Rune Hylby.