Kategorier

Bloggere

Gydebanker og skjulesten i AS venter netop på din hjælp!

AS, Anneberg Sørende, -kært barn har mange navne. Netop her, i skoven ligger én af delstrækningerne, hvor der skal lægges både gydesubstrat og skjulesten i vandløbet.

-Og så kan man jo undre sig over, hvad AS mon står for? Jo, kært barn har mange navne og AS står såmænd i daglig tale for Anneberg Sørende, der er et lille privat vandløb i Odsherred, der har sit løb syd for Nykøbing Sjælland og munder ud i Nykøbing Bugt ved Strandhusene.

Anneberg Sørende er, tør jeg godt vove den påstand, Odsherred Sportsfiskerforenings lille kæledægge.

Vandløbet er blevet passet og plejet efter alle kunstens regler af de frivillige folk i foreningens vandplejeudvalg. Når den slags initiativer bliver taget alvorligt, så afføder det respekt vidt omkring. Jeg er derfor fuld af beundring for den indsats, Jan Aggerholm, Kalle Ludvigsen og alle de øvrige engagerede folk i foreningen yder for det lille vandløb.

Nu har AS en ørredbestand, og jeg husker for et par år siden, da Jan og Kalle dokumenterede yngelforekomster i vandløbet. Med dafnier-net fangede de yngel, der nærmest blev forgudet som en kærkommen efternøler blandt en stor søskendeflok. Det er entusiasme og livsglæde.

Siden er opgangen af havørreder fra Isefjorden taget til og ikke så få nysgerrige lystfiskere, har været på havørredsafari for at opleve de optrækkende havørreder i det lille vandløb.

Jeg modtog blandt andet et billede af en flot havørred, der stod i åen for år tilbage. Havørreden var på gydevandring og måske netop fader (eller moder) til den spæde yngel, der forårsagede al den glæde, da ynglen piblede frem fra gydebankerne. Men som alt muligt andet, -kan det blive endnu bedre.

Det er netop målsætningen for Odsherred Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalgs indsats i Anneberg Sørende. Derfor har de allerede i 2019 beskrevet et fint projekt, der skal fremtidssikre vandløbets bestand af ørreder.

Denne fine havørred stod i vandløbet for et par år siden. I de seneste år er gydebestanden vokset, men der er som altid, plads til forbedring, hvilket projektet den 29-30. maj er foranlediget af.

Der skal udlægges 10 gydebanker á 10 meters længde, samt en masse skjulesten for netop at sikre, at havørrederne både kan finde egnet gydesubstrat og at den spæde yngel også kan finde skjul og dermed overleve til smoltificeringen, hvorefter de vil vandre ud i Isefjorden og bidrage til det fantastiske fiskeri derude.

Udlægningen af gydegrus og skjulesten skal foregå på fire mindre delstrækninger, og vil hæve miljøtilstanden betragteligt.

Selve udlægningen sørger Long-Niels fra foreningen for.

Men du skal ikke snydes for at kunne deltage i dette fine projekt i Odsherred, idet OSF har inviteret Den sjællandske Grusbande til at deltage sammen med de gæve folk fra foreningen. Det bliver kæmpe hyggeligt.

Projektet udføres lørdag den 29. maj fra klokken 10.10, hvor vi mødes just dér, hvor Anneberg Sørende løber under Skaverupvej. Det er et par hundrede meter vest for Skaverupvej 16, 4572 Nørre Asmindrup.

Projektstrækningerne skal forgyldes med 10 gydebanker, samt en masse sten til skjul for den yngel, der måtte pible frem når projektet er udført.

Skulle vi mod forventning ikke være blevet færdige om lørdagen, vil folkene fra OSF fortsætte om søndagen, hvor du naturligvis også kan deltage.

Du skal blot medbringe fornuftigt tøj, en madpakke og dit gode ”grusbande-humør”. Sodavand sørger vi for.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for vi vil som nævnt tage drikkevarer med til tørstige ganer.

 

Bandeleder, Rune Hylby