Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand konferencen 2019

FISHING ZEALAND KONFERENCEN blev i år afholdt på Kragerup Gods i Kalundborg Kommune. Som de foregående år var konferencen ganske velbesøgt med 120 deltagere.

Borgmester, Martin Damm, bød velkommen og berettede bl.a. om det gode foreningsliv, som der findes i kommunen, og om de mange og flotte kyststrækninger kommunen råder over. Ligeledes nævnte borgmesteren det nye turismesamarbejde kommunerne imellem, hvilket også er noget som Fishing Zealand kan få glæde af og bidrage til. Borgmesteren bemærkede også, at der havde været en ganske omfattende mediedækning op til konferencen.

Derefter overtog Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, talerstolen. Ministerens oplæg var særdeles veloplagt og vedkommende, og det blev bl.a. nævnt, at den nye regering vil prioritere natur og miljø højt de næste fire år. Fishing Zealand blev rost for de mange aktiviteter, som FZ laver. Ministeren fremhævede bl.a. ”Catch & Clean”, åbning af landets første geddefabrik samt arbejdet der udføres af Den Sjællandske Grusbande. Ministeren bemærkede også, at det er tydeligt, at Fishing Zealand brænder for at skabe et bæredygtigt fiskeri, og understregede at vilde selvreproducerende fiskebestande er selve grundlaget for et godt lystfiskeri. Ligeledes blev det bemærket af ministeren, at Fishing Zealand arbejder på at gøre en indsats for at skabe glæde for børn og unge samt at fremme den bæredygtige turisme. Det er iflg. ministeren vigtigt at værne om lystfiskeriet, og ministeren roste bl.a. lystfiskerne for at være med til at skabe en målrettet indsats for det gode lystfiskeri gennem et imponerende flot og frivilligt arbejde med stor betydning for fiskebestandene og fiskeplejen.

En vigtig og fast del af programmet er en opsummering af året, der er gået. Her opsummerede projektleder Niels Lagergaard årets aktiviteter. Årets gennemgang blev startet utraditionelt med en lille konkurrence, hvor deltagerne kunne vinde en Fishing Zealand T-shirt og en cap fra Geoff Anderson. Tallene 56 og 50 blev nævnt, hvor deltagerne så skulle gætte, hvad de stod for. Svaret var henholdsvis antallet af FZ-arrangementer og Grusbande projekter foretaget i år indtil dato. Dvs. samlet set 106 aktiviteter indtil videre i år – med andre ord en FZ-aktivitet ca. hver 3. dag – hvilket må siges at være ganske imponerende.

Ligeledes fremhævede Niels nogle af de grupper under FZ, som ikke altid selv trækker de store overskrifter: Herunder det imponerende og dedikerede arbejde, der bliver gjort i henholdsvis Brakvandsgruppen og Naturgrundslagsgruppen. Begge grupper havde i øvrigt selv en workshop senere på dagen. Grusbandens flotte arbejde og store antal projekter blev også nævnt, herunder en udregning baseret på tal fra DTU Aqua, der viste, at alene ved værdien af Grusbandens arbejde er kommunernes udgifter til medlemskab af Fishing Zealand så rigeligt dækket. Dertil kommer så værdien af alle de andre FZ-aktiviteter og events oveni.

Grusbandens arbejde foregår i tæt samarbejde med fiskeklubberne og alle de frivillige, der knokler med at forbedre særligt gydemulighederne i vandløbene. Intet sted i Danmark monitoreres havørredbestandene så tæt som på Sjælland bl.a. ved at tælle gydebanker og tage skælprøver m.m. Og dette vigtige arbejde foregår i samarbejde med Fishing Zealands biolog Peter Henriksen samt en masse frivillige fiskeklubber. Og dette arbejde værdsættes rigtigt højt.

Niels gennemgik årets forskellige aktiviteter og events. De forskellige events bliver mere og mere efterspurgt, hvor der hvert år slås deltagerrekord fx til Hornfiskefestivalen og Fjordlandet Open. Befolkningen har virkelig fået øjnene op for FZ’s aktiviteter, og det er glædeligt med denne efterspørgsel efter vores indsatser. Også i år har Fishing Zealand haft rigtigt mange børn & unge arrangementer, og vores B&U-koordinater Henrik Larsen har modtaget masser af positiv feedback ved disse arrangementer.

I år blev der under ”Session” på Møn lavet en film af Niels Vestergaard og Gordon P. Henriksen – og der var netop denne dag premiere på filmen:

Fishing Zealand har været meget i medierne igen i år. FZ har været i både radio og tv flere gange, samt ikke mindst er der, indtil dato, skrevet 297 artikler om Fishing Zealand og vores aktiviteter i skrevne og online medier i 2019, jf. Infomedia – og flere artikler er på vej.

Endvidere fortalte Niels om nyhederne for 2019, hvor flere nye tiltag og events har set dagens lys bl.a. ”Catch & Clean”, som ministeren også havde bemærket. Der er blevet afholdt det første lystfiskerformidlerkursus og endelig den nye aktivitet kaldet ”Fyraftensfiskeri”. Derudover er der et par nye ideer til fremtidige projektansøgninger i støbeskeen. Endelig er der også et par nyheder på programmet i 2020, hvor Grusbandens leder Rune Hylby har taget initiativ til en ”Bækørred Tema dag” d. 19. januar. Ligeledes arrangerer FZ en ”Havørred Aften” omhandlende havørrederne i Roskilde Fjord. Her vil der være fokus på det gode frivillige arbejde samt de forskningsprojekter, der netop foregår i disse år i Roskilde Fjord.

Lige inden frokost holdt Arne Kvist Rønnest fra Assens Kommune et engageret og spændende oplæg vedr. Danmarks nationale strategi for lystfiskeri og lystfiskerturisme, herunder status for implementering og perspektiv for dansk lystfiskeri.

Resten af dagens programindhold var en blanding af workshops og networking, hvor målet var at informere og debattere mange af de faglige aspekter, som projektet gaber over. Repræsentationen ved konferencen talte bl.a. kommuner, fiskeforeninger, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljø- og Fødevareministeriet, lokale erhvervsdrivende, Havørred Fyn, Fiskerikontrollen, naturvejledere, CATCH, FZ-guider og repræsentanter fra Visit-organisationerne med flere. Med den store tilslutning af en række forskellige faglige indsigter lagde konferencen netop grundlag for en nuanceret vidensdeling og dialog omkring en lang række af Fishing Zealands interesseområder.

Der kom mange gode ideer frem i løbet af dagen, og flere af dem vil vi tage med i det videre arbejde for at udvikle Fishing Zealand yderligere fremover.

Endelig skal lyde en stor tak til alle oplægsholderne og alle de fremmødte på dagen.