Kategorier

Bloggere

Vordingborg Kommune inviterer til åbning af Danmarks første geddefabrik

 

Fredag den 15. marts kl.15.00 inviterer Vordingborg Kommune til åbning af Danmarks første geddefabrik ved vandløbet Hulebækken.

Tidligere gydede gedderne i naturligt vinteroversvømmede engområder. Disse oversvømmede engområder er gennem årtier drænet væk fra vores landskab. Vordingborg Kommune arbejder for at genskabe tidligere tiders store bestande af brakvandsgedder. Derfor har Vordingborg Kommune nu skabt Danmarks første geddefabrik som et led i samarbejdet med Fishing Zealand.

En geddefabrik er det ideelle gydeområde og børnehave for geddens yngel. Geddefabrikken er etableret i ådalen omkring vandløbet Hulebækken ved den gamle oldtidsvej Broskovvejen. Geddefabrikken etableres ved i forårsmånederne, at stemme Hulebækken op via et stigbord således, at de nærliggende engområder oversvømmes.

I dag lægger mange af brakvandsgedderne deres æg ude i det salte brakvand i vores fjorde, men på grund af et for højt saltindhold i vandet i nogle år klækker æggene ikke. Svenske undersøgelser har vist, at hvis man genskaber egnede gydeområder oppe i de ferske vandløbssystemer, vil en del af gedderne trække derop og lægge deres æg. I de ferske enge kan æggene klække og på den måde har dele af vores geddebestand fået muligheden for at reproducere sig hvert år.

Gedderne svømmer op i foråret for at lægge deres æg på de oversvømmede engområder. Svenskerne har vist, at der kan produceres op til 100.000 stk. geddeyngel pr. ha. oversvømmet eng. Sidst i maj svømmer geddeynglen ud i havet igen for at vokse sig store. Fordi genskabelsen af de oversvømmede engområder er så effektivt har man humoristisk valgt at kalde det for en ”geddefabrik”.

Det er håbet at bestanden af brakvandsgedder i vores område igen kan vokse til et højt og sundt niveau. En stor og sund bestand af brakvandsgedder er godt for mange ting og er en vigtig del af vores lokale økosystem.

Brakvandsgedderne vokser sig hurtigt store i vores brakvandede fjorde og derfor er de vældig attraktive for lystfiskere.

Kom og hør mere om projektet og vær med, når vi fredag den 15. marts for første gang sætter stigbrædderne i en dansk geddefabrik.

Vordingborg Kommune byder på kaffe og kage. Formanden for Udvalget for Klima og Miljø, Else-Marie Langballe Sørensen kommer og indvier projektet.

Hvornår: Arrangementet finder sted fredag den 15. marts 2019 kl.15.00 og slutter ca. kl.17.00

Hvor: Mødested ved Broskovvej 18, 4733 Tappernøje. Her er der mulighed for at parkere og vi går herfra i samlet flok ned til projektområdet.

Praktisk information: Husk gummistøvler

Yderligere information: Kontakt venligst vandløbsmedarbejder Birgitte Apel Jacobsen, biaj@vordingborg.dk, tlf. nr. 55 36 25 07.