Kategorier

Bloggere

Brudesengen er redt i Ellerenden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Endnu engang har Den sjællandske Grusbande og flere lokale aktører, forbedret forholdene for ørrederne i Isefjorden, og det glæder mig meget, at der nu er adgang til en masse egnet gydesubstrat på de øvre dele af Ellerenden.

Projektet var godkendt af både lodsejer, Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Gods og Lejre Kommune.

Over to dage skulle Ellerenden kigges efter i sømmene for eventuelle spærringer og vi skulle lave en smal strømrende efter Humbæk-metoden.

billed-1-humbaek-metoden-i-pindsvineknop-rts-31-august-2017Dermed skulle et bredt samskabende fælles projekt mellem godsejer, Johan Scheel, Den sjællandske Grusbande, Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Lejre Kommune, sikre, at der blev skabt fri passage hele vejen op til spidsen af Ellerenden, således at produktionen af ørreder kan blive så stor som mulig.

I forbindelse med offentliggørelsen af projektet, blev jeg ringet op af Jeppe Lund fra Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, idet eleverne på Skov- og Naturtekniker-linjen, som en del af pensum, skal beskæftige sig med vandløbsvedligeholdelse.

Kunne jeg måske hjælpe…..??

Ja, -for Søren, for med 20 energiske elever, kan vi nå at lave rigtig meget miljøvenlig vedligeholdelse og Johan Scheel var med på idéen!!!

Aftaler blev indgået, -jeg skulle stå for at introducere eleverne for en anden form for vedligeholdelse end almindelig praksis.

Torsdag den 31. august mødte knapt 20 elever op fra Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde for at beskæftige sig med vandløbsvedligeholdelse.

Eleverne, samt deres lærere, skulle vedligeholde en kilometer lang strækning af Ellerenden efter Humbæk-metoden, som er en særlig form for vedligeholdelse, hvor man fjerner grødevæksten i vandløbet, i stedet for blot at skære den. En tidskrævende metode, men til gengæld mere langsigtet og miljøvenlig løsning.

På sigt vil strækningen ændre karaktér fra sand og slam til grus og sten, idet der kan plantes rød-el, udlægges sten og gydegrus, efterhånden som vandløbet og navnlig vandafledningen tillader det.

Humbæk-metoden kan ses via følgende link:

I fem regnfulde timer knoklede vi på med at skabe de bedste forhold for både ørreder og insekter i det lille produktive private vandløb. Resultatet var fantastisk!

Strækningen, der før var sandet, langsomtflydende og fuld af bl.a. tagrør, dueurt og pindsvineknop, rislede efter få timer lystigt ”ned ad bakke” mod Isefjorden.

En fantastisk flot indsats af de unge mennesker, der med rette kan være stolte af indsatsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tre dage senere, søndag den 3. september, gik vi så i gang med sidste etape af projektet.

Nemlig at sikre passage på den strækning, Grusbanden ”havde gang i sidste efterår”.

12 TØS’er og bandemedlemmer dukkede op til dagens arrangement, hvor også Fishing Zealands fiskefaglige rådgiver, Peter Henriksen fra Limno Consult deltog.

Straks gik både TØS’er og bandemedlemmer i gang med at sikre passagen igennem de to ”problemstrækninger”.

Den nederste del af Ellerenden, umiddelbart inden udløbet ved Munkholmbroen blev gjort passabel, og ligeså en strækning blot få hundrede meter længere oppe ad vandløbet blev der også kigget på.

Et hold tog opstrøms til den strækning, hvor eleverne fra Skov- og Naturtekniker-linjen havde været i gang få dage tidligere, -blot for at sikre, at der ikke ”manglede noget”.

Efter 4 timers frivilligt miljøarbejde, kunne vi nu, ”-det beskidte dusin”, sige tak til hinanden og være både glade og stolte sammen.

Den sjællandske Grusbande og Tuse Å’s Ørredsammenslutning havde endnu engang, gjort en forskel, -denne gang sammen med Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde til glæde for Isefjordens ørreder og det gode rekreative fiskeri.

 

Bandeleder,

Rune Hylby