Kategorier

Bloggere

Borgmester indvier Trekroner Bækken

150425_Ørred Patruljen_11-1
Borgmester Joy Mogensen udtrykker sin begejstring til de mange fremmødte.

Lørdag d.25.april indviede Roskilde Kommunes borgmester, Joy Mogensen, den nyrestaurerede Trekroner Bæk ved et festligt event arrangeret af Roskilde og Omegnens Lystfiskerklub, ROLK. Det var et vellykket arrangement med et godt fremmøde og højt humør.

I ROLK har vi med hjælp fra klubmedlemmer og en lang række beboere i Trekroner området udlagt over 70tons gyde- og skjulesten samt udplantet over 200 træer. Det er et flerårigt projekt, som ROLK i samarbejde med Fishing Zealand, Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning har taget ansvaret for. Formålet har været at skabe gunstige miljømæssige forudsætninger i bækken, så planter og fisk kan etablere sig og skabe en harmonisk og smuk natur til glæde for Trekroners beboere. Samtidig skal bækken gøres til et optimalt gydested for havørreder, idet den har udløb i Manglemose Å.

Joy Mogensen argumenterede i sin tale for, at vi har brug for nærværet og fristederne i naturen, og hun understregede, at det, der skabes sammen, er yderst vigtigt for lokalsamfundet og for det enkelte menneske.

150425_Ørred Patruljen_02-1
Uffe Clemmensen har formået at samle en masse kræfter og igangsætte adskillige gode projekter i Roskilde Kommune i samarbejde med Fishing Zealand.

I min egen tale påpegede jeg vigtigheden af, at vi får de unge ud i naturen på en meningsfuld måde. I dagens samfund er det nemlig en udfordring at få unge ud og opleve, hvordan naturen og mennesket kan skabe nogle fantastiske fællesskaber.

Fishing Zealand’s Gordon P. Henriksen var med udtalte, at: ”Det er en stor glæde at se, hvordan et samarbejde på tværs af kommunale instanser – og med et stort frivilligt engagement fra lystfiskere, børn, unge og lokale beboere, kan gøre en forskel. Restaureringsarbejdet ved Trekroner Bækken er helt i Fishing Zealands ånd, og det vil ikke kun komme vandmiljøet og de lokale beboere til gavn, men også lokalsamfundet og –økonomien”.

I løbet af indvielsesarrangementet overrakte Joy Mogensen beviser og diplomer til nogle af de stolte, unge kandidater fra vores uddannelsesprojekt, ØrredPatruljen.

ØrredPatruljen er et nyt koncept, hvor de unge gennemgår en grunduddannelse i Vandløb – Havørredens livscyklus. Det involverer også en masse praktisk vandløbsrestaurering med diverse opfølgningskurser. De får desuden et gratis medlemskab i en fiskeklub, hvor de sammen med andre unge kan dele en masse oplevelser i naturen og danne sociale netværk.

150425_Ørred Patruljen_14-1
De stolte elever i ØrredPatruljen modtager Diplom og håndtryk fra borgmesteren.

De unge bliver en værdifuld hjælp i det fremtidige arbejde med at skabe optimale forhold for den lokale fiskeyngel, samt at bevare og udvikle naturen i vandløbene. De er også med til at skabe nyt liv i klubben.

ØrredPatruljen skal udbredes til hele landet gennem skoler, institutioner og foreninger. Håbet er, at den specielle kombination mellem teori og praktisk arbejde i vandløbene vil skabe en fremtidig interesse hos de unge.

Indvielsen sluttede af med, at der blev sat ørredyngel ud i bækken fra ROLK’s eget klækkeri.

Et nyt liv og eventyr kan nu starte i Trekroner Bækken.

Tak for fremmødet og engagementet!

-Uffe