Kategorier

Bloggere

Indsatsen for havnene tager fart

unnamed
FZ og DSF tager nu initiativ for at forbedre forholdene for lystfiskere i de danske havne – forhåbentlig til glæde for lystfiskere i alle aldre. Foto: Kristian Ørsted Pedersen.

Forholdene for lystfiskere i de danske havne skal forbedres, og Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskeforbund tager nu for alvor fat på arbejdet. Mange byer, havne og moler på Sjælland har et unikt og fremragende fiskeri lige for fødderne af en. Det er nemt at komme til, kræver ikke en masse avanceret grej, og alle kan være med. Selv de, der ikke fisker, nyder stemningen, når der står lystfiskere langs kajen.

Desværre er der også store problemer med fiskeri forbud og mangel på gode adgangsforhold og faciliteter for lystfiskere. Dette vil vi gerne lave om på, og derfor har vi i Fishing Zealand indledt et samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og medlemskommuner. Planen er nu yderligere at involvere havnene samt lokale lystfiskere, klubber og virksomheder og andre interessenter.

I Fishing Zealand har vi dannet en arbejdsgruppe, der skal udvikle havne- og molefiskeriet og forhold for fiskere i havnene i det hele taget. Gruppen består bl.a. af repræsentanter fra sekretariatet og bestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund såvel som repræsentanter fra flere af kommunerne i FZ. På Fishing Zealand-konferencen i nov. 2016 tog vi emnet op, og nu går vi for alvor i gang med en workshop og udarbejdelsen af en strategi, som blandt andet skal udmønte sig i en rapport med anbefalinger.

Helsingør af en af de mange havne i FZ kommunerne som vi vil lave en beskrivelse af med fokus på konkrete forslag til forbedringer. Foto: Kristian Ørsted Pedersen
Helsingør af en af de mange havne i FZ kommunerne, som vi vil lave en beskrivelse af med fokus på konkrete forslag til forbedringer. Foto: Kristian Ørsted Pedersen

Rapporten skal afleveres til kommunerne, relevante ministerier samt fødevareministeren. Den vil opsummere de mange potentialer i havne- og molefiskeriet såvel som de forhindringer og udfordringer, der pt. er. Derudover vil rapporten indeholde konkrete gennemgange af en række havne i FZ-kommunerne, som fx Gilleleje, Helsingør, Kalundborg og Frederiksværk, inkl. potentialer, udfordringer samt specifikke anbefalinger til udviklingen af disse. Det kan fx være øget adgang til nye områder eller etablering af fiskeplatforme, renseborde, formidling og meget mere.

Workshoppen som skal afholdes den 27. feb. kl. 13-17 i Helsinge er således første led i den proces, hvor vi systematisk vil arbejde med at afdække de potentialer og udfordringer, som er nødvendige for at kunne pege på specifikke anbefalinger til havneområderne i de respektive kommuner. Der vil bl.a. være oplæg fra undertegnede og Kaare Manniche Ebert fra DSF og to workshop-processer, hvor deltagernes input skal samles. På dagen er der derfor inviteret forskellige interessenter – herunder repræsentanter fra havnene, kommunerne, turisterhvervet og sportsfiskerne – fra de enkelte kommuner, og det er vores håb at denne repræsentation vil give et kvalificeret afsæt, når vi i fællesskab har mulighed for at trække på de lokale tværfaglige indsigter.

Selve invitationen til workshoppen samt konkret program for dagen kan ses her, og alle er velkomne – inkl. dig!

Vi er udmærket klar over, at mange ikke har mulighed for at deltage, men stadig har gode pointer og erfaringer, som vi meget gerne vil inkorporere i det videre arbejde. Dette kan I bl.a. gøre ved at tage fat i Henrik Larsen på henrik@megalops.dk. Henrik står for at udarbejde rapporten for Fishing Zealand og de mange bilag om de enkelte konkrete havne i FZ-kommunerne.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen har meldt ud, at han vil arbejde for en strategi for lystfiskeri og lystfisketurisme, og i denne anledning vil både Danmarks Sportsfiskerforbund og FZ kæmpe for bedre forhold i havnene.

Da jeg sad med i Task-force om Lystfiskerturisme under NaturErhvervstyrelsen, var der øget fokus på havnene blandt arbejdsgruppens konklusioner, og rapporten anbefalede netop: ”Bedre adgang til lystfiskere i de danske havne”. * Bl.a. for at fremme ”street fishing” og molefiskeri i danske havne, anbefaler task-forcen, at der indgås dialog med de enkelte havne vedr. håndhævelse af den nuværende terrorsikring med henblik på at øge adgangen til moler, kajanlæg m.m. for lystfiskere på de arealer, som ikke er permanent sikret.

Se mere om taskforcerapporten her.

unnamed-1
Mere af det til højre tak! Foto: Kristian Ørsted Pedersen.

Sune Raunkjær er medlem af byrådet i Halsnæs og med i Fishing Zealands styregruppe og særdeles positiv: Jeg er meget begejstret for det initiativ, som Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund har sat i søen. Glædeligt er det også, at det sker i et godt samarbejde med havnene, der alle er positive overfor ideen. At få åbnet mere op for fiskeri i havne og fra moler vil være en kæmpe gevinst for Halsnæs. Vi har i Frederiksværk, Lynæs og Hundested tre gode havneanlæg med godt fiskeri, der samtidig kan byde ind med en masse gode eksisterende faciliteter til den urbane lystfisker, slutter Sune.

I Fishing Zealand har vi logisk nok fokus på havnene i medlemskommunerne, men Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder sideløbende for at forbedre mulighederne i havne i hele landet, og vores forventninger er, at arbejdet i Fishing Zealand på denne måde også vil kunne have en indflydelse flere steder i Danmark.

Jeg håber inderligt, at vi kan komme igennem med en masse gode tiltag, og at vi i 2017 og 2018 vil se flere områder blive åbnet op for lystfiskeri, flere faciliteter, flere events og arrangementer og i det hele taget flere fiskere i havnene og på molerne.

Vi ses på havnen!

– Gordon