Kategorier

Bloggere

Hjælp med at skaffe viden om de sjællandske søer

maaling-sigtedybde

DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.

DTU Aqua’s Vandmiljøagenter skaffer viden om søernes miljø rundt om i landet. En ny online-indgang via Fangstjournalen.dk gør det nemt at tilmelde sig som Vandmiljøagent og registrere målinger af søens miljø. Som vandmiljøagent måler man sigtdybden i søen; det fortæller om søens tilstand, og hvilke fisk der kan trives i den.

Alle kan tilmelde sig, blot man har adgang til søen og en båd. Ordningen gælder dog ikke i Put and Take søer og søer under 0.5 ha uden adgang til fiskeri.

Her kan du tilmelde dig som Vandmiljøagent

Læs mere om Vandmiløagent ordningen

Sigtdybden er et mål for vandets klarhed, som især afhænger af vandets indhold af planktonalger. Jo flere næringsstoffer, der er i en sø, jo flere alger og jo mindre er sigtdybden. Uklart vand medfører typisk færre vandplanter og en mindre andel af rovfisk i søen. Læs mere om sigtdybdens betydning for søens miljø og fisk

Hvordan man måler man sigtdybde?
Det er ganske nemt at måle sigtdybden i en sø. Man måler med en hvid Secchi-skive, som bliver sænket ned i vandet fra en båd. Dén dybde, hvor skiven lige nøjagtig er synlig, kalder man sigtdybden. Se hvordan man måler sigtdybden i denne instruktionsvideo fra DTU Aqua. Sådan video om, hvordan man måler sigtdybden i en sø

DTU Aqua har flere vandmiljøagenter landet over, der måler sigtdybde mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret. Vandmiljøagenterne holder også øje med vandremuslinger i søen. DTU Aqua håber, at flere lystfiskere og andre miljøinteresserede vil tilmelde sig som vandmiljøagenter for de søer, de færdes på.

DTU Aqua bruger de målinger, som vandmiljøagenterne indsamler, til at få viden om søens miljø, og denne viden kan bruges i rådgivning samt forvaltningen af søen og dens fiskebestand.

Vil du også være vandmiljøagent?
Når du melder dig som vandmiljøagent, får du en Secchi-skive tilsendt og kan med det samme være med til at tjekke miljøet i den sø, du fisker i eller på anden måde har interesse for. Resultaterne af de målinger, du laver, registreres online på Fangstjournalen.dk.

vandmiljoeagent-graf-sigtedybde-tid
Eksempel på sigtdybe målinger fra en af DTU Aqua’s Vandmiljøagenter. Sigtdybden kan variere en del i løbet af sommeren, derfor er det vigtigt med flere målinger.

Sigtdybden svinger over året
Det er vigtigt, at sigtdybden bliver målt flere gange om året, for vandet er ikke lige klart hele året. Jo flere målinger, jo bedre viden om søen. DTU Aqua vil gerne have, at der bliver målt mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret, men de anbefaler, at der bliver målt hyppigere og også gerne et par gange i løbet af vinterhalvåret.

Sigtdybden i en sø er altid størst om vinteren, hvor mængden af planktonalger er lille. Om sommeren svinger mængden af alger, bl.a. efter temperaturen. Det skifter også hvilke algearter, der er flest af. Ofte ser man en klar periode om foråret efterfulgt af en kortere periode med algeopblomstring, mens mængden af alger igen er stor sidst på sommeren. Læs mere om hvad en vandmiljøagent gør