Kategorier

Bloggere

Meld dig til restaurering af Helligrenden

Helligrenden bruser rask afsted lige opstrøms projektstrækningen, hvor vi skal lægge knapt 5 tons gydegrus i vandløbet.

Helligrenden i Lejre Kommune er ét af de fineste ørredvandløb med tilløb til Roskilde Fjord. Hvert år vandrer havørrederne op i åen for at gyde på gydestrækninger i skoven, hvor Selsø Lindholm Godser er lodsejer. Vandløbet, som man ikke kan undgå at holde af, bruser ned igennem skoven og fortæller sin egen historie om mange års erosion og skærer sig dybt forbi de høje stammer på brinkerne.

Helligrenden har haft en lidt omskiftelig tilværelse, men var ét af de vandløb, Roskilde Amt i sin tid restaurerede. Siden har ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord” adopteret vandløbet, og i de senere år, har vi, fra Den sjællandske Grusbande lavet et par projekter i åen. Blandt andet etablerede vi en håndfuld store gydebanker for midler foræret af facebookgruppen, Bevar de forhadte vandløb. Det var tilbage i september 2016.

Nationalparken Skjoldungelandet har også kastet sin kærlighed over vandløbet, og i dette efterår har netop Nationalparken sikret, at havørrederne ikke vandrede op i en nærliggende opstemmet sø, hvor de ikke kunne komme videre.

Dette projekt blev foranlediget af netop Den sjællandske Grusbande, Lejre Kommune og Selsø Lindholm Godser, der altid har været positivt stemt overfor vores mere eller mindre skøre forslag.

Opstrøms, den nu afspærrede sø, ligger der adskillige gode gydestrækninger. Men vi vil gerne have ørrederne helt op i de øverste dele af vandløbet, idet der er analogi mellem længden af det gode ørredvandløb og produktionen af ørreder. Derfor tager vi nu fat i en gydestrækning, hvor der i den grad mangler gydegrus.

Det er strækningen nedstrøms for Brobjergvej i Abbetved, hvor Helligrenden begynder sin brusende færd igennem først en slugt, derefter ud på en vandmættet eng, for derefter at løbe ind i skoven, hvor de øvrige gydestrækninger ligger som perler på en snor. Det ved jeg, for det er netop mig, der registrerer gydegravninger i Helligrenden hver vinter, når havørrederne er færdige med at gyde.

Projektet, som er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen….-med det lange navn, og Grusbanden, er af mindre omfang, idet vi ”blot” skal lægge i omegnen af 5 tons gydegrus i vandløbet. Det svarer til tre fine gydebanker, som nok skal blive brugt allerede til vinter.

Besigtigelse ved Helligrenden. Lejre Kommune, Nationalparken Skjoldungelandet og Selsø Lindholm Godser, samt bandeleder.

De tre banker supplerer en mindre mængde gydegrus, der er i vandløbet i forvejen og hvor der så sent som sidste vinter blev gydt. Ligeledes vil vi lægge skjulesten ud samtidig, idet den spæde yngel, når den klækker i gydebankerne, skal have skjul og fødegrundlag for at vokse sig større.

Det følger vi op på allerede med dette projekt, idet jeg vil tage elektrofiske-udstyret med og lave en bestandsanalyse inden vi lægger gydegruset i vandløbet.

Det er som sådan en før-vi-forbedrer-miljøforholdene-undersøgelse, og vi vil derefter vende tilbage næste år, eller året efter, for at se, om vi er lykkedes med projektet. Men vi har brug for din hjælp.

Du kan være med til at gøre en stor forskel for ørrederne i det lille vandløb, og faktisk også gøre en stor forskel for ørrederne i Roskilde Fjord.

Meld dig til projektet, der udføres søndag den 21. oktober kl. 10.10 med mødested ved åen på Brobjergvej 2, 4060 Kr. Såby.

Du skal medbringe skovl, rive og gerne en trillebør, for vi er nødt til manuelt at fragte gruset de sidste meter ned til vandløbet i slugten (heldigvis ned ad bakke).

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dkeller telefon, 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Jeg sørger som altid for lidt drikkevarer og mundgodt, da vi jo også hygger om hinanden, altimens vi gør en indsats sammen.

 

Bandeleder, Rune Hylby.