Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand Ugen 2017

Den forgangne uge bød på et væld af tilbud, da Fishing Zealand Ugen blev afviklet. Igen i år var der nemlig mulighed for at deltage i en række fiskerelaterede aktiviteter, som var planlagt i samarbejde med kommuner, grejbutikker og ikke mindst de lokale lystfiskerforeninger og andre aktørere. De mange tilbud var sat sammen af fiskeri, der bl.a. gav oplevelser på havet, fra kysten, naturlige søer og i Put & Take.

Som et gennemgående tema for hele ugen, var der et særligt fokus på at udbrede kendskabet til, og interessen for, fiskeriet i en række havne- og moleområder. Havnetilbuddene blev også flittigt benyttet og mange fik deres første fiskeoplevelse nogensinde med fangsten af bl.a. sej, forskellige fladfisk og ikke mindst sortkutling.

Ugen der havde skolernes efterårsferie som ramme, var endvidere tilrettelagt, så der netop blev taget hensyn til de børn og unge, der ikke skulle passe deres skolegang, men derimod havde mulighed for at nyde fridagene med frisk luft og fiskestangen i hånden. En række instruktører fra bl.a. lokale foreninger stillede derfor beredvilligt op, og kunne hjælpe de mange unge mennesker med fiskeriet og fortælle mere om lystfiskeri i regi af deres foreningsarbejde. Fishing Zealand stillede derudover lånegrej til disposition for dem, der ikke selv havde noget. Iøvrigt var det både interessant og glædeligt, at rigtig mange piger også var at finde ved arrangementerne, hvilket gør lidt op med den tradtionelle opfattelse at lystfiskeriet, som en primær “drengesport”.

Det var dog ikke kun børn og unge, der havde mulighed for at benytte Fishing Zealand Ugens tilbud. Arbejde med vandløbspleje og foredrag om havørredfiskeri appellerede derfor til de ældre og mere etablerede sportsfiskere.

Nåede du ikke selv at benytte nogle af ugens tilbud, så fortvivl ikke. Vi er nemlig allerede nu ved at planlægge en ny serie af aktiviteter, som bliver afholdt hen over påsken.

Nyhedsindslag fra TV2EAST omkring streetfishing i Næstved

Nyhedsindslag fra TV2Lorry omkring havnefiskeriet i Hundested