Kategorier

Bloggere

Status på Geddefabrikken ved Hulebækken

Geddefabrikken ved Hulebækken i starten af maj 2019.
Geddefabrikken ved Hulebækken.

Vordingborg Kommune etablerede i foråret 2019 en såkaldt geddefabrik ved Hulebækken ved Præstø. Det skete i nært samarbejde med bl.a. biologer, ingeniører, DTU Aqua, en lokal lodsejer og Fishing Zealand. Der er stor mangel på ferske gydepladser for områdets brakvandsgedder, og formålet var at skabe det perfekte oversvømmede engområde for geddernes æg og yngel. Der er ikke en nuværende bestand af brakvandsgedder, der benytter åen som gydeområde, så den skal først skabes.

Så udover at skabe selve geddefabrikken går projektet ud på at indfange gydemodne brakvandsgedder, klække rognen og udsætte ynglen i den lavvandede kunstige sø. Der var problemer med at lave selve den opstemmede sø – men det lykkedes – geddefabrikken stod klar og ventede bare på geddeynglen i foråret.

I løbet af marts og april 2019 indfangede frivillige lystfiskere omkring 40 gedder i Præstø, som blev fragtet til Ringsted Produktionshøjskole. Gedderne fanget i fjorden, blev suppleret med gedder fanget under elfiskeri i Tubæk Å, som også udmunder i Præstø Fjord. Alt gik altså stort set efter planen. Men gedderne ville det anderledes!

Der blev indfanget både han- og hungedder i Præstø Fjord.

På Ringsted Produktionshøjskole har de mere end 20 års erfaring i klækning af geddeyngel fra ferskvandsgedder. Men det viste sig at brakvandsgedderne har en anden adfærd, end man var vant til. Rognen udviklede sig ikke yderligere i brakvandsgedderne. Gedderne gik i store kar og havde det tilsyneladende fint, men rognen udviklede sig ikke. Der blev gjort mange tiltag, men i maj måtte man opgive, og gedderne blev sat fri igen – i fuldt levedygtig stand.

Der er ingen, der tidligere har prøvet at anlægge en geddefabrik, hvor der ikke i forvejen var en bestand af brakvandsgedder tilknyttet åen – heller ikke i Sverige, hvor man ellers har mange positive erfaringer med geddefabrikker.

Men alle der har været involveret i projektet har lært rigtig meget, og med den læring i bagagen er man nu i fuld gang med planlægningen af næste års projekt med klækning af brakvandsgeddeyngel. En kommende film fra Vordingborg Kommune vil nærmere uddybe projektet; dets udfordringer men også de store perspektiver, der er for brakvandet.

Der blev elfisket gedder på gydevandring op i Tubæk Å.

Der er også andre gode projekter i gang. I maj måned blev et stort projekt ved Gl. Oremandsgaard på Jungshoved indviet. Her har gamle engarealer fået deres naturlige sammenhæng med vandløbene tilbage, og de områder som nu naturligt vil forårsoversvømme kommer forhåbentlig til at fungere som gydeområder for både brakvandsgedder og brakvandsaborrer.

I Guldborgsund Kommune har man anlagt en helt ny sø i forbindelse med Tingsted Å, hvis formål egentlig er at forebygge oversvømmelser af åen, men efter lidt tilretning i anlægsfasen, får den nu form af en lavvandet sø, som formentlig kan blive til gavn som gydeområde for brakvandsgedder, gedder og især brakvandsaborrer fra Guldborgsund.

/Projektgruppen for Brakvandet