Kategorier

Bloggere

En meget hot date i Hulebækken

Christa og Henrik hjælpes ad med endnu et læs gydegrus.

Da vi mødtes ved Hovedvejen 105 syd for Tappernøje i 28 graders varme lørdag formiddag i begyndelsen af juni, var vi godt klar over, det blev en varm dag. ”Nede i gryden”, hvor det lille tilløb til Hulebækken rislede sporadisk mellem stenene, var der omend endnu varmere, og de 18-20 tons gydegrus syntes uoverskueligt tunge at lægge i vandløbet.

Vi lagde ud med en kort præsentation af bandemedlemmerne, Næstved Kommune, lodsejeren, samt undertegnede. Så langt, -så godt.

Det var umenneskeligt varmt nede i dalen. Simon, Christa og lodsejeren Steen skovler grus.

Vi splittede os op i to hold og gik i gang med krum hals. Projektet var lavet af Iben Buhl, imens hun var under uddannelse til Jordbrugstekniker i Næstved Kommune. Nu skulle det udføres, og Den sjællandske Grusbande stillede naturligvis op til dette flotte projekt, der vil give ørrederne i Hulebækken bedre muligheder for at gyde.

Hulebækken løber til Præstø Fjord, og projektet vil dermed forbedre, ikke blot  gydeforholdene for fjordens ørreder, men også fiskeriet i fjorden.

Iben Buhl var naturligvis også mødt op sammen med en håndfuld studiekammerater. Næstved Kommune var repræsenteret af Palle Myssen, som også var mødt op, -og endda sammen med sin kone. Desuden deltog Torben Thinggaard fra det jyske hovedland.

Pauser ad libitum, det var varmt.

Torben er én af Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktører i vandløbsrestaurering og var kørt fra Vestjylland tidlig lørdag morgen for at støtte op om Den sjællandske Grusbandes arbejde. Det er vi både glade for og stolte af. I alt var vi tolv mand (og koner).

Efterhånden som vi fik arbejdet os ned i bunkerne af gydegrus, og lagt det i vandløbet, blev moralen styrket af de mange dråber køligt postevand, vi skyllede ned undervejs.

Kage og cola gav blot yderligere moral og efter intense, hotte timer kunne vi efterhånden skimte lyset for enden af tunnelen.

Det var meget varmt, og vi kunne alle blive enige om, at dagen havde været mere behagelig at tilbringe ved stranden med kolde drinks og badenymfer. Til gengæld kunne vi efter fire timers ”hard ’n hot work” sætte os langs vandløbet og nyde synet af en halv snes nye gydebanker, der skal gøre gavn til vinter, når ørrederne trækker op på bankerne for at gyde.

Pause og klap på skulderen langs vandløbet.

Ørreder er der allerede i dette lille vandløb, for der blev gydt under vinterens store vandmasser. Det ved vi, for Danmarks Sportsfiskerforbunds koordinator for Natur og miljøtemaet i det sydsjællandske, Christian Skotte, havde talt lidt mere end en håndfuld gydegravninger i den smule gydegrus, der var naturligt i vandløbet.

Og imens vi holdt én af de utallige drikkepauser, så vi myriader af gammarus og andre små invertebrater, der sikrer, at de små ørreder hurtigt kan vokse sig store og parate til nye eventyr.

Vi sluttede dagen af med at klappe hinanden på skuldrene, og nyde en slåensnaps, som Iben havde med for at fejre, at hendes flotte projekt nu var udført.

Gydegruset ligger nu i vandløbet og venter kun på, at blive brugt til vinter. Mon ikke, vi til den tid har lyst til at kigge forbi, -sammen med lodsejeren, der syntes det var meget spændende og i øvrigt selv deltog undervejs.

 

Bandeleder, Rune Hylby.