Kategorier

Bloggere

Skolebørn deltog i fiskeundersøgelse i Viby Å

Fishing Zealand kommunerne Roskilde og Lejre undersøger for øjeblikket potentialet for ørredproduktion i hele Langvad Å systemet med mig som rådgiver og i tæt samarbejde med Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.  Hypotesen er, at de ofte små tætheder af ørredyngel i det store å-system skyldes mangel på gydefisk og gydte æg i højere grad end mangel på opvækstområder. Derfor satte vi ørredyngel fra foreningens klækkeri ud på en lang række lokaliteter i foråret. Stor er spændingen, når vi i disse uger vender tilbage for at kontrollere overlevelsen på 20 lokaliteter.

Og de foreløbige resultater viser faktisk, at der (trods den ekstremt tørre sensommer) er markant flere små ørreder på mange stationer end hidtil og at vores antagelse om manglende gydefisk derfor er rigtig. Der er således store perspektiver for en større havørredbestand  i åen og dermed i Roskilde Fjord.

Forleden var vi nået til Viby Å i Viby, hvor åen er restaureret og slynger sig i et smukt grønt område midt i byen. Vejret var fantastisk og 40 børn fra Viby Friskole kom forbi for at deltage i el-fiskeriet. Desværre stod resultatet ikke mål med vejret, idet der som den eneste undersøgte lokalitet hidtil ikke var ørreder. Dog var der en del aborrer, hvilket var en stor oplevelse for børnene, der normalt ikke ser fisk i “deres” å.

– Peter W. Henriksen