Kategorier

Bloggere

Forsøg med udsætning af ørredyngel i Odsherred og i Langvad Å

 

Der udsættes ørredyngel som forsøg i et af de små fine vandløb i Odsherred.

For kort tid siden blev der startet forsøg med udsætning af i alt ca. 18.000 stk. ørredyngel i de tre Fishing Zealand Kommuner: Odsherred, Lejre og Roskilde.

Forsøgene udføres af kommunerne og de lokale kræfter i Odsherred Sportsfiskerforening (OSF) og Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord samt Rolk i samarbejde med DTU Aqua.

Jeg er faglig rådgiver på projektet.  Der er således ikke tale om egentlige Fishing Zealandprojekter, men om tiltag der understøtter kommunernes og foreningernes arbejde med at forbedre ørredbestandene i Nordvestsjælland og Roskilde Fjord.

I Odsherred har OSF og kommunen i en årrække arbejdet med at forbedre en række små vandløb med sten og gydegrus.

I nogle er der nu gydning og masser af yngel, mens der i andre ikke rigtigt er kommet gang i bestande. Derfor blev der for nylig udsat tusinder af ørredyngel i 5 fine vandløb for på den måde at sætte gang i bestandene og få undersøgt potentialet.

I Langvad Å systemet er formålet med forsøgsudsætningerne lidt anderledes. Her er den gydende bestand af havørreder for lille til at fylde alle de fine gyde- og opvækstområder op med yngel (se evt. rapporten om ørredbestanden under “rapporter og udgivelser“)

Vi kender derfor ikke potentialet for smoltproduktionen i åsystemet, hvilket er vigtigt, når vi skal vurdere, hvilke forhold der ellers begrænser havørredbestanden. I den sammenhæng skal undersøgelsen indgå i vurderingerne af effekterne på smoltoverlevelsen med det nye afløb fra St. Kattinge Sø, som skal laves snart. Men til efteråret el-fisker vi en lang række stationer, og vil da vende tilbage med konklusionerne.