Kategorier

Bloggere

ØrredPatruljen skaber fælleskaber og inspiration hos flygtninge

17 elever fra Tiendeklasse Centeret Roskilde, hvoraf de fleste er flygtninge, har i over 3 undervisningsdage knoklet med den teoretiske og praktiske viden i ØrredPatrulen. Det har været spændende og udfordrende, fordi mange elever kommer fra helt forskellige baggrunde, og de fleste er kommet som flygtninge til Danmark for ca. 2- 4 år siden.

Interessen og ønsket om at lære noget om vandløbet – havørredens biologi – restaurering af vandløbet, har været stor på trods af lidt sprogvanskeligheder hos nogle. Det at stå nede i et vandløb har været en ny oplevelse, især når man ikke har det rigtige fodtøj på. Så knæwaders og bare tæer går fint sammen.

I ROLK´s klækkehus plejer vi at gennemføre den teoretiske undervisning ved Gedebækrenden. Men lige nu, er vi ved at gøre klar til at skulle indfange moderfisk, så der var ikke plads i huset. Så hvad er mere autentisk end at gennemføre undervisningen næsten midt ude i naturen. Golfklubbens carport virkede super fint, med spindelvæv og det hele.

Som instruktører oplevede Pia og Uffe nogle unge mennesker, der med deres forskellige kulturelle baggrund, var meget modtagelige for læring og dygtige til at forstå stoffet.

Naturen viser sig som en hjælper igen, mens der skabes glæde, viden og sammenhold på tværs af kulturelle forskelle. Når vi står i naturen, er vi alle ”ligemænd”. Havørredens og vandløbets fantastiske historie, kan være med til at danne ramme om læring og forståelse hos de fleste.

ROLK håber at andre klubber og kommuner kan bliver inspireret til at introducere ØrredPatruljen, også for denne gruppe unge. Under forløbet lærte gruppen nemlig også noget, om vores foreningskultur og måden at passe på naturen på.