Kategorier

Bloggere

Ørredbestand mere end firedoblet i Himmelev Bæk efter restaurering

Overfiskerikontrollør, Lennart Skrivergaard fra Fiskerikontrollen og Uffe Clemmesen fra ROLK i færd med at tælle og måle de små ørreder, som for alvor kaldte smilet frem i går under elektrofiskeriet i Himmelev Bæk.

Resultatet af de bestandsanalyser jeg udførte i torsdags i Himmelev Bæk for at undersøge effekten af det restaureringsprojekt ROLK og vi tog initiativ til og udførte sidste år, overgik selv de mest optimistiske forventninger.

Der var lutter smil og glæde, da jeg elektrofiskede nøjagtig de samme stationer på projektstrækningen som sidste år før restaureringen.

Uffe Clemmesen og Anders Petersen fra ROLK, deltog i elektrofiskeriet sammen med Overfiskerikontrollør Lennart Skrivergaard fra Fiskerikontrollen.

Sidste år fangede jeg seks halvårsfisk på det, vi kunne kalde station 1 og på den næste station, -station 2, fangede jeg ikke en eneste ørred sidste år, hvor lodsejer Per Skovbæk Mortensen hjalp til med at tælle og måle de små ørreder.

Per havde aldrig set ørreder i Himmelev Bæk og blev en kende benovet over at se de små ørreder.

Jeg blev knap så begejstret.

Et lille blik på station 1 efter restaureringen, hvor bestanden er vokset fra 60 til 240 ørreder pr. 100 m² siden restaureringen!!!! Her er udhængende vegetation, sten og gydegrus i bunden og et væld af fine små skjulesteder for den yngel, der er afkom fra ørreder vandret op sidste vinter for at gyde.

Bestandstætheden var ikke god nok til målopfyldelse i forhold til Vandrammedirektivet, men nok til, at DTU Aqua ville bevilge penge til projektet via Gruspuljen, der ad to omgange blev udført i et bredt samarbejde mellem ROLK, Den sjællandske Grusbande, Roskilde Kommune, Lodsejere, Roskilde Tekniske Skole og Ørredpatruljen.

De frivillige fra ROLK og Grusbanden knoklede løs med de store sten og gydegrus.

I alt blev der lagt mere end 80 tons gydegrus og sten i Himmelev Bæk sidste år.

Nu skulle det vise sig, om Himmelev Bæk havde opnået God Økologisk Tilstand og tilfredsstillende ørredtætheder på projektstrækningen.

På vej til bækken ringede Lennart Skrivergaard fra Fiskerikontrollen og fortalte, at han gerne ville deltage med kontrollørkasketten på.

Det var da herligt, for dels er Lennart rar at være sammen med, dels er det en kærkommen lejlighed til at få kigget mine tilladelser igennem for at sikre, at alting foregår efter bogen.

Det gør det naturligvis og Lennart udtrykte stor tilfredshed med vores indsatser rundt omkring på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Lennart og jeg deler mange synspunkter og derfor er det rart at få ”det blå stempel” fra én af vores tætte samarbejdspartnere med ønsket om at fortsætte det gode arbejde.

Vi lagde som tidligere nævnt ud på det, vi kunne kalde station 1, hvor jeg sidste år blot fangede seks ørreder på en 10 meter lang strækning af åen.

I fagsprog gav moniteringen på station 1 sidste år en bestand på 60 ørreder pr. 100 m² vandløb.

I torsdags, år 1 efter restaureringen fangede jeg 30 ørreder på en 12½ meter lang strækning, hvilket giver en ørredbestand på 240 ørreder pr. 100 m², og dermed en firedobling af bestanden fra år 0 til år 1.

Fuldstændig fantastisk, at vores projekt i den grad har haft så stor effekt.

På station 2 så det endnu bedre ud.

Her fangede vi sidste år ikke en eneste ørred, men i år, efter udlægning af sten og gydegrus, fangede vi 25 ørreder, svarende til en bestand på 98 ørreder pr. 100 m², og dermed også her, -God Økologisk Tilstand”.

Alle fiskene var fine små rødplettede vidundere og i betragtning af, at der ikke sættes fisk ud i vandløbet, bliver resultatet endnu mere epokegørende.

Tænk engang.

Hvis bestanden af ørreder på hele den restaurerede strækning følger de undersøgelser, jeg foretog i torsdags, vil der blive produceret flere hundrede ørredsmolt i det lille vandløb, der løber til Roskilde Fjord via Maglemose Å.

Ikke alene har vi sørget for målopfyldelse, sørget for en god ørredbestand, vi har også sørget for, at der er flere fisk at fange i Fjorden for de mange lystfiskere, der nyder det rekreative fiskeri i Roskilde Fjord.

Livet er herligt, -ikke sandt?!

Bandeleder, Rune Hylby,

Diagram, der tydeligt viser fremgangen på den restaurerede strækning af Himmelev Bæk.