Kategorier

Bloggere

Foreninger arbejder sammen i Roskilde

klækkeriet med Kim Jørgensen

I begyndelsen af maj tog jeg, som bandeleder i Grusbanden initiativ til at mødes med Roskilde Kommune, samt de foreninger, der arbejder for miljøforbedringer i kommunen. Der har nemlig været en lang tradition for, at foreningerne har arbejdet sammen om at forbedre vandløbskvaliteten i både Lejre og Roskilde Kommuner.

Uffe Clemmesen fra ROLK og Kim Jørgensen fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord deltog sammen med Roskilde Kommune. Én af de vigtigste ærinder for mit vedkommende var, at forsikre både Kim og Uffe om, at det fantastiske og engagerede miljøarbejde, de to foreninger har udført i årevis, naturligvis ikke bliver overtaget/berørt af etableringen af Grusbanden, tværtimod.

Det samarbejde, de to foreninger har skabt, synes jeg er et skoleeksempel på, hvordan man kan supplere hinanden og få endnu større glæde af kompetencer, erfaring og initiativ. Det vil Grusbanden blot støtte op omkring.

Vi kan tilføre samarbejdet rådgivning, sparring og hænder, hvis det skulle være nødvendigt. Det er Grusbandens vigtigste indsats.

Derudover var ærindet også, at vi skulle snakke om helt konkrete restaureringsprojekter i Roskilde Kommune. Det drejede sig blandt andet om Trekronerbækken (Himmelev Bæk), hvor ROLK i flere år, og på flere strækninger har restaureret bækken, blandt andet med hjælp fra Ørredpatruljen. Der er for nyligt lagt en stor bunke gydegrus ud, og i slutningen af maj, lagde folkene fra de to foreninger ca. 10-12 tons grus yderligere i vandløbet, som manglede at blive lagt i åen fra et tidligere projekt (https://fishingzealand.dk/nyheder/indvielse-af-en-ny-straekning-af-trekroner-baekken/).

Trekronerbækken er faktisk et spildevandsteknisk anlæg, der er anlagt og udformet som vandløb, og derfor kan Rolk og ”Foreningen med det lange navn” lege lidt ekstra i den fine bæk. Vi talte yderligere om – som et ekstra initiativ, at etablere en bestand af gode vandplanter (vandranunkel og vandstjerne).

Desuden talte vi på mødet om Gedebæksrenden, som ROLK og Langvadfolkene fra ”Foreningen med det lange navn” har restaureret på en strækning ved golfbanen. Roskilde Kommune har planer om at føre vandet fra Langvad Å via Gedebæksrenden ud i Roskilde Fjord, således at der er uhindret passage for vandrerfisk i fremtiden, -frem for at skulle vandre op ved Kattinge-værket.

Foreningerne vil gerne restaurere en privat strækning opstrøms golfbanen. Strækningen skal i første omgang ”renses” for grene, stammer mm. således at der kommer overblik over potentialet, som umiddelbart ser rigtig fornuftigt ud. Der er et kraftigt fald/styrt opstrøms for et etableret sandfang, og dette skal muligvis udlignes, -eventuelt med gydegrus mm.

Desuden talte vi om at flytte vandplanter (vandranunkel, vandstjerne) fra sandfanget og flytte planterne nedstrøms, -for at speede processen lidt op.

Efter mødet kørte Kim og jeg ud til Gedebæksrenden for at kigge på den pågældende strækning, og jeg kan godt forstå, det kribler i ”miljøfingrene” for at få lov til at pille ved dette lille fine vandløb, der løber ned igennem Golfbanen, og videre ud i Roskilde Fjord. Jeg fik også lejlighed til at kigge ind i klækkeriet, hvor Kim, sammen med andre af foreningens ildsjæle, passer den spæde yngel efter alle kunstens regler.

Tore Jensen og Jon Svendsen fra Egedal Sportsfiskerforening kunne desværre ikke deltage på mødet, hvorfor restaureringsprojekterne i Maglemose Å, vil blive taget op ved en senere lejlighed. Roskilde Kommune er meget velvillig overfor restaureringsprojekter i dette potentielt meget fine vandløb.

Bandeleder,

Rune Hylby