Kategorier

Bloggere

Odsherred-vandløb, -nu med ventilation

 

Jan Aggerholm fra Odsherred Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg bød velkommen til dette lille praktiske kursus ved Gærde Å i Odsherred Kommune.

Da vi mødtes lørdag morgen klokken 10.10, var det med højt humør og solen i ryggen. Vi skulle på job, på kursus i ventilering.

Bag det fine formål, stod Odsherred Sportsfiskerforening, der igennem årene har noteret sig, at Gærde Å såmænd har både opgang af havørreder og gydning. Men desværre ikke med den store succes.

Spulepumpen i aktion imellem sten, grus, -og sand og slam…..! Læg mærke til det fine bundsubstrat bag ved Kurt.
Jan Aggerholm tog også en tørn med spulepumpen. Spulepumpen drives af en Honda-generator, som suger vandet op af åen, for derefter at spule det ud for enden af spulerøret. Jan har erfaringen, fra sin tid som brandmand.

Enkelte naturlige ørreder er det blevet til gennem årene, men organisk materiale og tilsanding har gjort sit til, at Gærde Å ikke har levet op til potentialet. Det skulle der gøres noget ved, og da vi mødtes lørdag morgen, -for at gentage mig selv, var vi fulde af fortrøstning. Tretten ildsjæle!

Repræsenteret var Odsherred Sportsfiskerforening, der både var vært for selve arrangementet og ligeså stillede vandløb til rådighed. Odsherred Kommune deltog i samarbejdet, idet Gry var mødt op som altid, når der er behov for et kommunalt stempel. Kurt Jørgensen fra Sjællands Ørredsammenslutning, var ligeledes dukket op, helt nede fra Slagelse, idet han var headmaster for spulepumpen, og som rosinen i pølse-enden, deltog tillige en kvartet fra Den sjællandske Grusbande, heriblandt jeg selv.

Jan Aggerholm fra Odsherred-foreningen bød velkommen, og inden vi følte os fortjent til det, havde Sigrid fra Grusbanden delt muffins ud til alle mand med ønsket om en god dag.

Kurt Jørgensen fortalte lidt om spulepumpen, og vi kunne derefter blive enige om, at vi ikke blot skulle spule gydebanker, -vi skulle ventilere dem. Derefter kørte alle mand m/k ned til åen, hvor grejet blev rigget til og de første tilslammede meter vandløb blev spulet.

Princippet er lige til, og logisk: Med en overdimensioneret haveslange, pumpes vandet igennem gydebankens sten og grus, således at de små partikler som sand og slam, løsnes, skylles ud og væk fra det gode bundsediment, således at kun de gode grove sten, der bruges af ørrederne til at lægge æggene i, er tilbage.

Gydebankerne får nyt liv, bliver ventileret og dermed brugbare, når ørrederne om kort tid dukker op for at lægge æggene imellem stenene.

Kurt demonstrerede, hvordan det skulle gøres og kort efter var alle i gang med enten spulepumpe, greb eller skovl, altimens andre holdt pause og brugte tiden til at tale om alt det gode, der foregik nede i vandløbet. Det var en forvandling, vi var vidne til.

Det fineste grove bundsubstrat blev efterladt……!

Bundsubstratet bestod efterfølgende af sten og grus, og ikke sand og slam.

Jan Aggerholm, Kalle og co. fortalte, at Odsherred Sportsfiskerforening og Odsherred Kommune i nærmeste fremtid vil gøre strækningen endnu bedre ved at lægge yderligere frisk gydegrus ud, og dermed sikre endnu bedre forhold for de havørreder, der vandrer op for at gyde, og forhåbentlig de mange stykker yngel, der efterfølgende vil klække i forårsmånederne næste år. Det vil vi også meget gerne være med til.

Det er dog en anden historie, -og inden dagen var gået, havde mange kvadratmeter vandløbsbund skiftet karaktér, og gydebanker var blevet ventileret.

Fantastisk, -man bliver faktisk helt bidt af det, for det er afregning ved kasse ét.

Hver eneste kvadratmeter gydebund, der bliver ventileret, kan i vinterens løb blive brugt fornuftigt af en gydende havørred.

Kombardo, som de siger lidt længere nordpå i Odsherred!!!!

 

Bandeleder, Rune Hylby.