Kategorier

Bloggere

NY SAMLET PLAN FOR AT GENSKABE STORE FISKEBESTANDE I BRAKVANDET

De rige fiskebestande kan genskabes – det kræver en fælles indsats. Baseret på ”Rovfiskene tilbage til brakvandet” henvender seks sydsjællandske borgmestre sig nu til to ministre.

I dag udgives den faglige anbefaling ”Rovfiskene tilbage til brakvandet”. Den faglige anbefaling giver et samlet syn på hele det brakke vand syd for Sjælland og kommer med en samlet plan for at genskabe store fiskebestande i området.

Rapporten bygger ovenpå de efterhånden mange erfaringer, som medlemskommunerne bl.a. via Brakvandsgruppen i Fishing Zealand har gjort sig med geddefabrikker, vinteroversvømmede enge og andre lignende tiltag for at skabe egnede gyde- og opvækstområder for gedder og aborrer i brakvandet. Denne rapport tager så skridtet videre med flere partnere involveret og sikrer et samlet blik på hele brakvandet. Dette hilser Fishing Zealand meget velkomment, da flere af de nævnte tiltag i rapporten netop dækker hele brakvandsområdet.

Planen er bredt funderet

En bred gruppe af kommuner og faglige organisationer har udarbejdet den faglige anbefaling med målsætninger og tiltag for at genetablere rige bestande af gedder og aborrer. Anbefalingen er lavet af: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen-Storstrøm, DTU Aqua, Københavns Universitet, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale ressourcepersoner, Lystfisker Danmark (projektleder) og Fishing Zealand.

På baggrund af den faglige anbefaling henvender seks borgmestre sig nu til både miljøministeren og fiskeriministeren

Seks borgmestre i appel til to ministre: Nu skal vi redde de store rovfisk i brakvandet i Sydsjælland. Et stort nationalt og lokalt samarbejde er nødvendigt.

Borgmestrene i Næstved, Faxe, Vordingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner har derfor netop henvendt sig til Fiskeriminister Jacob Jensen og Miljøminister Magnus Heunicke med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk. Det sker på baggrund af ovennævnte faglige anbefaling, der dokumenterer historien, problemerne og potentialerne for rovfiskene i det sydsjællandske brakvandsområde.

Anbefalingen kan downloades fra Lystfisker Danmarks webside. På samme side vil du kunne følge projektets fremdrift og nyheder.