Kategorier

Bloggere

Ny fiskeklub for dig, der fisker i brakvandet

 

En ny fiskeklub har set dagens lys, Sydsjællands Brakvandsklub. Som medlem af SBK kan du være med til, at opbygge et fælles talerør, for de der fisker rekreativt efter gedde og aborrer i brakvandet øst for Storebælt. Samtidig kan du blive en del af et fællesskab, der kan holde dig opdateret omkring ramperne og andre praktiske forhold – og meget andet.

 

Klubbens formål er bl.a. at:

  • Virke som seriøst og konstruktivt talerør for rekreativt brakvandsfiskeri.
  • Søge at forbedre leve- og gydevilkår for brakvandsarter i alle deres leveområder.
  • Værne og ophjælpe bestande, ved at virke for udbredelse af rekreativt brakvandsfiskeri
  • Indsamle midler til projekter i medlemmers interesser.
  • Vidensdele omkring brakvand, og brakvandsfiskeri, i form af nyhedsbrev eller opdateringer på klubbens medier
  • Fremme udbredelsen af rekreativt fiskeri blandt børn, unge og voksne.

SBK vil bl.a. arbejde for

  • At udbrede kendskabet til skånsom håndtering af fiskene og god C&R teknik.
  • At forbedre rekrutteringen af gedder ved at etablering af gydeområder og udsætning af yngel
  • En videreførelse af det nuværende C&R påbud for gedder i udvalgte områder
  • En udvidelse af påbuddet til også at omfatte aborrer

 

Bestyrelsen deltager naturligvis i Dansk Brakvands Cup i Stege i weekenden 30/9-1/10. Alle interesserede skal derfor være velkomne til at komme forbi til en snak og høre om den nye klub.

Læs mere på www.brakvandsklubben.dk