Kategorier

Bloggere

Nærmest-alene-udsætning!

Udsætningen i år blev en kende anderledes end sædvanligt, idet vi ikke havde nogen event eller på anden vis offentlig arrangeret fejring af denne glædelige begivenhed. Vi håber naturligvis, udsætningen næste år kommer til at foregå under andre og mere festlige former. Her er det udsætningen af 25.500 stk. smolt i Nivå, hvor vi kun lige var nok frivillige til at holde røret med de små ørreder under udsætningen.

I skyggen af Covid 19 og nattens mulm og mørke, blev omtrent 70.000 stk ørredsmolt sat ud i mundingerne af vandløb til Øresund, Nordkysten og til vandløbene, Ejby Å og Elverdamsåen i bunden af Isefjorden i Lejre Kommune. Udsætning af ørreder sker hvert år, -dog med et lidt varierende antal og er en del af den sjællandske fiskepleje, der er finansieret af Fisketegnsmidlerne, som vi alle betaler til. Men i år var det en kende anderledes.

Ingen events, som jo ellers plejer at være en af årets lejligheder til at være sammen og til at hygge os. Vi måtte faktisk undlade at fejre udsætningerne, og lægge vægt på, at så få folk som overhovedet muligt dukkede op. Derfor var det i store træk kun Linda Bollerup Høeg fra FGU Fyn (Fyns Laksefisk), chaufføren Brian, Benny fra Fiskeringen og jeg, der tog vare på udsætningerne.

Det var en lidt flad fornemmelse, når vi nu tidligere har været helt oppe på 100+ personer til udsætning af de små ørreder, der nu skal ud og leve ”det frie liv”. Men sådan er det. Det er afgjort fornuftigt at støtte op om at mindske muligheden for spredning af Corona-virussen mest muligt. Vi må skrue op for blusset næste år, når vi forhåbentlig har normale tilstande igen.

Vi trak udsætningerne til sent på dagen således, at ørrederne har de bedste muligheder for at akklimatisere sig i skumringen og nattens mulm og mørke. Fri for predation fra måger og skarver, der jo ellers kan tolle voldsomt i udsætningerne, når de små forsvarsløse ørreder plasker rundt i å-mundingerne. Derfor blev de første fisk ved Nivå (25.500 stk) sat ud klokken 16.16 og siden fulgte ørrederne i Esrum Å (12.500 stk), og Højbro Å (13.500 stk) i det nordsjællandske.

Derefter gik turen til bunden af Isefjorden, hvor der blev sat fisk ud i Ejby Å (7000 stk) og i Elverdamsåen (11.500 stk).

På de to sidste stationer var klokken blevet mange, og de små ørreder, der stammer fra moderfisk fra Elverdamsåen og derfor genetisk identiske med den stamme, der sikrer en af Sjællands bedste bestande, blev sat ud i bælg-mørke.

I Ejby Å var der dog en lille smule lys i åens løb, så jeg optog en lille film af det fine vandløb inden udsætning, som du kan se her:

Da den sidste fisk var rutschet ned i Elverdamsåen, kunne vi sige pænt farvel til hinanden og trods alt glæde os over, at Linda’s kærlige omsorg for vores små ørreder, endnu engang har sikret Fiskeplejen i Nordsjælland, Isefjorden og i Sejerøbugten.

Sagen er nemlig den, at der skulle sættes i omegnen af 50.000 stk. ørredsmolt ud i den nordlige del af Isefjorden i Odsherred Kommune og i Sejerøbugten dagen efter. I alt blev der således sat 60.000 stk. ørredsmolt ud i Isefjorden, ca. 10.000 stk i Sejerøbugten og lidt over 50.000 stk. i de nordsjællandske vandløb.

Midt i elendigheden over Covid 19, er der på trods af det, også gode effekter af hjemsendelses-ordren fra regeringen. Ikke på noget tidspunkt, har vi haft så gode muligheder for at agere vagtværn mod måger og skarv, som i øjeblikket. Det fik jeg selv en påmindelse om dagen efter, -på en hellig tirsdag. Under normale omstændigheder ville Elverdamsåen ligge øde hen og give både skarv og måger gode muligheder for at æde løs af de små ørreder.

Men den morgen var der en håndfuld folk ude for at spadsere allerede tidligt på morgenen, da jeg selv var nede for at kigge. Det er nemlig guld værd, -denne tilstedeværelse i naturen og i særdeleshed ved udsætningerne, idet vi er gode til at beskytte de små fisk mod predation. Der skal derfor lyde en stor opfordring fra mig: Hvis du skal ud for at trække lidt frisk luft, gå en tur med hunden, din bedre halvdel, eller blot trænger til at få lidt sol på kinden, så må du hellere end gerne kigge forbi mundingerne af de ørredvandløb, hvor der i disse uger sættes fisk ud. Det vil give ørrederne ro til at opnå naturlig adfærd og søge i skjul, når der er fare på færde.

I sidste ende betyder det en større overlevelse og dermed også et bedre fiskeri på kysten for os alle.

 

Bandeleder, Rune Hylby.