Kategorier

Bloggere

Mere gydegrus til Truelsbækken, -meld dig endelig til!

Projektstrækningen som den så ud i vinteren 2019, og som nu skal have et læsfuld gydegrus, samt sten til skjul.

På næste søndag, -den 1. september klokken 09.09, tager vi for alvor hul på efterårets mange projekter.

Det sker i Truelsbækken, hvor Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande skal udlægge grus og sten til glæde for både miljøet, ørredbestanden i den sydlige del af Isefjorden og for lodsejeren, der oplever, at brinkerne skrider.

Truelsbækken er ét af de mindre tilløb til Isefjorden, og både TØS og Grusbanden har ved flere lejligheder taget hånd om det lille, men meget produktive ørredvandløb, der nu har sit udløb i Elverdamsåen få hundrede meter fra Tempelkrogen.

TØS og Grusbanden har blandt andet sammen med Lejre, Holbæk Kommuner og HedeDanmark udlagt mere end 60 tons gydegrus på engene i det, der kaldes Tempelkrogen Nord (https://fishingzealand.dk/nyheder/begavet-med-moeghakker/).

Det var også i Truelsbækken, jeg registrerede gydegravninger i vinteren 2018-19 og med et rimeligt fornuftigt resultat – Ikke prangende, som tidligere år. Det vil vi råde bod på!

Derfor giver vi Truelsbækken ekstra 17 tons gydegrus, samt et par kubikmeter skjulesten. Det vil med garanti blive taget godt imod af de små, -såvel som store havørreder, der i den kommende vinter skal op i vandløbet for at gyde.

Derudover skal vi også sikre brinkerne opstrøms for strækningen, af to årsager, -dels er det til gene for lodsejeren, at brinkerne skrider, og dels ender det sediment, der skrider ned i vandløbet ofte i gydebankerne, der sander til og dermed bliver de ubrugelige. Det er med andre ord, win win for alle parter.

Brinken var i skred allerede i vinter, og den skal sikres opstrøms for strækningen således, at sediment ikke drifter ned i gydebankerne. Nedskridning af brinker er i øvrigt til gene for lodsejeren, og det vil vi gerne hjælpe med til at få stoppet.

Projektstrækningen er nøje udvalgt, idet strækningen ligger højt oppe i vandløbet, og vi får dermed en masse ud af anstrengelserne. Ørredynglen, der i fremtiden kommer frem fra gydebankerne, har nemlig rig mulighed for at drifte nedstrøms og finde netop deres lille standplads, deres lille skjul.

Strækningen ligger også opstrøms de spærringer, som Maria Reumert (nu præsident i Danmarks Naturfredningsforening) var med til at fjerne i efteråret 2017 (https://fishingzealand.dk/arrangement/sved-snavs-og-store-smil-truelsbaekken/) og dermed skulle der være mulighed for, at havørrederne, der til vinter skal gyde på de gydebanker, vi skal lægge ud, kan blive brugt.

For at sikre den endelige frie passage, vil vi i løbet af efteråret gå Truelsbækken igennem for at sikre, der er frit løb hele vejen op til gydebankerne. Truelsbækken løber nemlig igennem en dybt skåret slugt, hvor der ofte er grene og stammer, der spærrer vejen for fiskene.

I forbindelse med projektet den 1. september, vil jeg lave en bestandsanalyse vha. elektrofiskeri. Vi får således en god viden om bestanden inden vi lægger gydegruset ud, og kan dermed om et år eller to, foretage endnu en bestandsanalyse for at se, om vi har gjort det godt. Det ved jeg, vi har!

Men det er meget godt at få disse tal, når vi nu gør os umage for at gøre det godt for ørrederne.

Gydegruset bliver lagt i åen i dagene inden 1. september, og vi slipper dermed for at bruge trillebøre og de store armkræfter.

Vi skal blot rive gydegruset til rette og placere sten til skjul og sten til brinksikring. Det er med andre ord et nice’n easy projekt, der gerne skulle afsluttes umiddelbart efter frokost. Men vi har stadig brug for din hjælp, idet vi gerne vil gøre det til en hyggelig dag og gøre det sammen.

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på runehylby@gmail.comeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Du skal medbringe skovle, river, -og ikke mindst godt humør, og møde op på grusvejen mod vest ved jernbaneoverkørslen på Hjortholmvej i Tølløse.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer denne gang, -John!!!!

 

Bandeleder, Rune Hylby.