Kategorier

Bloggere

Hjælp til både grus, sten og træer i Frejlev Å i Guldborgsund Kommune

Frejlev Å snor sig (lidt) i det østlige Lolland og holder en lille ørredbestand. Det skal dette projekt om små fjorten dage råde bod på, når knapt en kilometer vandløb skal restaureres. Billedet er fra en kold novemberdag 2019.

Da jeg endnu engang for knapt et år siden var på besøg i Guldborgsund Kommune for at kigge på mulige restaureringsprojekter, var jeg en tur ved Frejlev Å, der ligger på det østlige Lolland, og har sit udløb i Guldborgsund lige syd for Nykøbing Falster. Det var sammen med Magnus Engkær og Jim Dalhoff Hansen fra Guldborgsund Kommune, og Martin Friis Mortensen, der er meget ivrig frivillig på de kanter.

Allerede ved det første øjekast så det rigtig fornuftigt ud, for just foran broen ved Eskemosevej, hvor vi begyndte vores lille eftermidddags-spadsere-tur, lå en fin gydegravning.

Vandløbet ligger dybt skåret i landskabet og med et passende fald på gennemsnitligt 4,86 0/00 på hele strækningen, er der bestemt grundlag for yderligere forbedring af miljøforholdene.

Når jeg netop lægger vægt på “yderligere”, er det fordi Jimmi Spur Olsen, nu ansat i Vordingborg Kommune, tidligere har restaureret en del af Frejlev Å og med gode resultater. Det var tilbage i Storstrøms Amt-tiden. Siden er der løbet meget vand i åen. Der er desværre også blevet oprenset en del gange siden, -mere eller mindre lovligt, og vedligeholdelsen har været ditto hårdhændet.

Da jeg var på besøg ved åen sidste vinter, lå der eksempelvis en del gydegrus på brinken, hvor det jo bestemt ikke gør godt for ørredbestanden. Derfor er vandløbet ikke den lille perle, rent fiskemæssigt, man kunne ønske sig, -som vi kunne ønske os. At den samtidig holder en meget lille sommervandføring og bl.a. i år løb helt tør for vand i august måned, gør ikke sagen bedre. Det skal vi råde bod på! Derfor satte jeg mig straks til tasterne, da jeg kom hjem.

Gydegravningen, der for alvor satte trumf på projektet i Frejlev Å. Siden blev der fundet flere og der blev sågar fundet en større bækørred i senvinteren på de nederste strækninger. Den var desværre død efter vinterens gydning, men fortæller os, at der kan overleve fisk ad åre.

Først ringede jeg til Jimmy Spur for at høre om det gamle projekt, ligeledes måtte jeg en tur (som altid) omkring regulativet og fandt ud af, at netop på en god strækning af Frejlev Å, -vi kunne kalde det projektstrækningen, skal vedligeholdelsen foregå med håndredskaber. Det var ikke tilfældet, da jeg besøgte strækningen.

Det bliver der lavet om på med dette projekt, for mejekurven er ikke gangbar i et vandløb med blot en meter profil i bunden. Og er helt unødvendigt, når der er tale om ca. 5 0/00 fald.

Det er nu skrevet ind i projektet, og da samtlige lodsejere på en knapt en kilometer lang samlet strækning har taget super godt imod det restaureringsprojekt, vi nu sætter i gang i et samarbejde mellem Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, Guldborgsund Kommune og Den sjællandske Grusbande, så er der basis for, at dette lille fine gyde- og opvækstvandløb for laksefisk, kan opnå God Økologisk Tilstand og leve op til den forventning, vi med rette kan stille til Frejlev Å.

Der blev gydt i vinter i åen, men med dette projekt, hvor vi skal lægge 18 m3 gydegrus og ”et par håndfulde skjulesten” i vandløbet, har vi en forventning om, at antallet af gravninger kan fordobles eller måske endda tredobles. Samtidig inddrager vi ikke blot Frejlev Å, men også Smedeløbet og Skarrebækken, -to små tilløb, hvor der bestemt er potentiale til lidt ørredproduktion også. Samlet set en kilometer lang strækning, der i fremtiden vil indeholde ikke blot nyetablerede gydebanker, men også skjul til den klækkede yngel i form af sten til skjul og sten til brinksikring.

Yderligere vil Guldborgsund Kommune sponsere en større flok træer af hjemmehørende arter således, at vi kan plante dem langs brinken til glæde for både fisk, fugle og alle de andre indvånere langs et vandløb.

Mejekurven er hård ved små vandløb som Frejlev Å, og med projektet skulle dette være en saga blot.

Det bliver godt, og da jeg, her til morgen, talte med et par af lodsejerne på strækningen, var de ualmindeligt positive, og vi fik ovenikøbet lov til at køre langs med vandløbet med lastbil således, at vi kan lægge gruset direkte i åen. En stor lettelse! Ikke mindst i forhold til den frivillige indsats. Det er blot nemmere at rette gydegruset til, fremfor at skulle ”starte” trillebørene og køre det hele i små læs ad gangen.

Den ene lodsejer ville ovenikøbet sætte pæle langs vandløbet for at markere sine drænudløb, så vi kan tage højde for dette allerede ved udlægning af gruset. Ikke desto mindre, ville han gerne selv deltage, når lastbilen kommer. Derved kan vi mønstre et lodsejermæssigt ejerskab, hvilket er af afgørende betydning.

Selve projektet, hvor vi frivillige skal rette gydegrus til, udlægge skjulesten og plante træer, løber af stablen søndag den 18. oktober med mødetid og -sted klokken 11.11 ved Eskemosevej 20, 4892 Kettinge.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj.

Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl og meget gerne en trillebør.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Grusbanden vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Projektestrækningen i Frejlev Å, inklusiv tilløbene, Smedeløbet og Skarrebækken, hvor der også er basis for en lille ørredbestand.