Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand og den sociale indsats

foto-2
På FZ konferencen var der stort fokus på den sociale indsats i forhold til udsatte børn. Her er én af webshop klyngerne ved at diskutere Ørred Patruljens fremtid.

På Fishing Zealand konferencen d.12.november, holdt Rasmus Dylov fra Red Barnet en utroligt spændende og inspirerende workshop om lystfiskeri som social løftestang for udsatte børn. Red Barnet bliver løftet af en masse frivillige i organisationen, og på denne konference blev der lagt vægt på de sociale og resiliensopbyggende arrangementer, der bliver holdt over hele landet.

Red Barnet har familie- og børneklubber over hele landet, hvor de laver arrangementer for børn og deres familier. Nogle af disse arrangementer foregår selvfølgelig ved vandet med en fiskestang i hånden.

Der er over 65.000 danske børn, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark. Mange af disse børn kommer sjældent ud, fordi forældrene ikke har råd eller overskud til det. Igennem den frivillige indsats i Red Barnet har de mulighed for at komme ud og opleve ting. Her kommer fisketurene ind i billedet, hvor sammenholdet og samværet er i centrum.

Som enhver lystfisker ved, er den bedste følelse at stå i naturen med en god ven, eller sammen med familien og have en fisk for enden af linen. Den fiskeglæde man kan se i øjnene på et barn, der lige har fanget en fisk. Den fjerner helt sikkert deres tanker fra de ting, de ellers går og døjer med i hverdagen. Derudover kan det skabe en livsvarig sund interesse og åbne deres øjne, for det lystfiskerforeningerne kan tilbyde dem.

Red Barnet søger hele tiden frivillige, det kan du læse mere om på www.redbarnet.dk

foto-1
Uffe Clemmensen fortæller om Ørred Patruljens målsætninger og undervisningsgrundlag ved én af workshopsne på årets Fishing Zealand konference.

Hvad Fishing Zealands eget engagement i forhold til den sociale indsats angår, så holdt Uffe Clemmensen, som er projektleder på Ørredpatruljen, en workshop på selvsamme konference. Ørredpatruljen er som bekendt et Fishing Zealand-støttet projekt, der aktiverer børn og unge i vandløbspleje og naturen.

Jeg har undervist sammen med Mikkel Dankert på det først hold, der blev uddannet, og vi har været med til at udvikle på det undervisningsmateriale, der er blevet brugt.

Projektet henvender sig både til unge med særlige behov og skolelever.

  • Ørredpatruljen tilbyder en spændende og anderledes undervisning, der indeholder teori og masser af praksis. Havørredens biologi og vandløbspleje er på skemaet, og der bliver taget faunaprøver i åen og ikke mindst lavet gydebanker. Det er en stor og vigtig indsats for vandløbene, som eleverne er med til.
  • Ørredpatruljen har i høj grad fokus på, at eleverne skal komme til at føle sig som noget særligt, og være med i et fællesskab. Når eleverne har fuldendt deres 3 dages kursus, får de et gratis medlemsskab til den lokale fiskeklub.

Jeg har arbejdet med børn og unge i mere end 10 år og synes, at Ørredpatruljen er et super godt projekt.

foto
De unge medlemmer af Ørred Patruljen får ikke blot masser af erfaring med vandløbspleje og -restaurering. De knytter også vigtige sociale bånd og får en stærk tilhørs- og mestringsfølelse.

Størstedelen af undervisningen foregår primært udendørs og eleverne er selv meget aktive og får brugt den teori, de har lært i praksis. Efter min mening, er det én af de bedste måder at lære på. Derudover er der et stort socialt aspekt i, at de sammen hjælper naturen, og er med til at sikre den næste generation af havørreder. Når de har bestået kurset får alle ens caps, t-shirts og jakker med logo på, hvilket styrker fællesskabet endnu mere. De bliver også kaldt ind, når der er brug for deres hjælp til at fange moderfisk, “stryge” fiskene og når ynglen skal sættes ud. Alt sammen ting, der styrker fællesskabet og giver en følelse af, at der er “brug for én”.

Den sociale indsats for børn og unge er utrolig vigtig, og går hånd i hånd med den nye skolereform.

Fremadrettet er målet for Ørredpatruljen at blive udbredt over hele landet. Lige nu er der 7 kommuner med i Fishing Zealand og samtalen under workshoppen gik på, at alle synes det er et interessant projekt.
Ørredpatruljen indeholder to vigtige elementer, den sociale indsats for børn og unge, og vandløbspleje.
At vi kan kombinere disse to ting i vores arbejde i kommunerne, åbner for nogle helt nye mulighedder. Både for skoler og institutioner og for den lokale vandløbspleje.
Vi talte om, at måden man kunne gøre dette på var at oprette en “social indsatsgruppe” i Fishing Zealand, der står for at udbrede ØP og afholde andre sociale arrangementer i de kommuner der er med.
I den nye folkeskolereform er det ene af målene det sociale arbejde med eleverne. Eleverne skal også have mere praktisk undervisning, og skolerne skal arbejde med det omgivende samfund for, at klæde børnene på til det samfund, de skal være en del af.
Har kan “indsatsgruppen”  varetage noget af den undervisning, som skal til på skolerne.

Du finder flere informationer om Ørredpatruljen her på Fishing Zealand siden og på Ørredpatruljens Facebook side. Fishingzealand.dk eller på

 

Jonas Kærlin

Fishing Zealand fiskeguide