Kategorier

Bloggere

Helsingør skudt i gang

20160512_111539

Lørdag den 16. april blev det første arrangement med Helsingør Kommune og Fishing Zealand bogstaveligt talt skudt i gang. Anledningen var dog HM Dronning Margrethes fødselsdag, og traditionen tro blev det fejret på Kronborg, hvor Danske Artilleriregimet stod for de 2 skud fra de gamle kanoner. Læs mere om arrangementet her.

To en halv måned før Helsingør Kommunes Børne- og Ungdomsprojekt “Min flyvende kuffert” kulminerede på Kronborg, blev det officielt at Helsingør Kommune som den 11.  kommune på Sjælland, tilsluttede sig Fishing Zealand. Helsingør Kommune er den første kommune i Øresundsregionen som går ind i samarbejdet med Fishing Zealand, og som derfor – ud over kyststrækningerne som det øvrige Sjælland – har sin egen særlige karakter med det store potentiale inden for havfiskeriet.

20160512_130925At Øresund består af en unik hydrografi er de fleste bekendte med, ligesom trawlforbuddet fra 1932 har haft en gavnlig indvirkning på bevaring af Sundets naturlige bundforhold. Øresund er noteret for flest danske fiskerekorder målt på farvandets areal, ligesom Sundet på den anden side har leveret rigtig mange svenske rekorder. Ud over en masse store fisk, er både diversitet og generel populationen af fisk i Sundet noget af det højeste i alle danske farvende. Med andre ord: Der findes ikke andre steder i Danmark, hvor der er flere fisk i vandet.

Som turismedestination er Helsingør rigtig godt med på landsplan. Kommunen tager aktivt del i samarbejdet med de fire øvrige kommuner i VisitNordsjælland, og ser man på byens kalender over begivenheder, events og aktiviteter i løbet af året, bliver man næsten helt forpustet. Helsingør Kommune har ikke brug for Fishing Zealand for at overleve som turismedestination, men samarbejdet med Fishing Zealand supplerer kommunens Turismestrategi 2020 og Planstrategi 2015-2027, og vil fremover være med til at konsolidere og måske endda udbygge sin placering som attraktiv turismedestination.

Helsingør Kommune, VisitNordsjælland og Fishing Zealand havde inviteret til Kick Off-møde, torsdag den 12. maj 2016. Helt naturligt blev mødet holdt på Øresundsakvariet, og omkring 30 deltagere indenfor bl.a. lokale erhverv, turisme og lystfiskeriets aktører var mødt op.

Som inspiration fortalte Niels Lagergaard – klyngekoordinator i Fishing Zealand – om nogle af de mange succeshistorier, som har præget Fishing Zealands hidtil korte levetid. En vigtig faktor for udvikling af en lystfiskerdestination er samarbejdet mellem lokalområdets aktører, og her er erhvervsklyngerne et rigtig godt forum. Baseret på tilbagemeldingerne fra mødet og de som efterfølgende viser interesse for klyngesamarbejdet, vil Helsingør Kommune og Fishing Zealand i fællesskab finde det format som er mest optimalt for det fremtidige samarbejde.

Gordon P. Henriksen – projektleder for Fishing Zealand – fulgte op med kort at beskrive noget at det store potentiale der ligger i dette hjørne af Øresund, som også rapporten fra tidligere fødevareminister Dan Jørgensens Taskforce fremhæver. For at eksponere potentialet er der bl.a. planlagt et større arrangement i maj 2017, som involvere hele turbådsflåden i området.

20160512_131754Som et ekstra lag leverede Mette Clausen Sandahl – projektleder for Maritim Turisme – et oplæg om projektets formål med at skabe udvikling og vækst på det maritime område for de tre nordkystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Projektet løber i to år frem til og med 2017, og der vil være i omegnen af fire ansøgningsrunder, hvor forskellige forretningsområder kan søge om udviklings- og ekspertbistand. Fokus lægges på oplevelsesøkonomisk produktudvikling, kommercialisering og professionalisering. Læs mere om Maritim Turisme og projektets Kick Off her.

Efter oplæggene var der en god stemning med meningsudvesklinger og forslag til forskellige initiativer, så erhvervsklyngen kommer helt sikkert ikke til at løbe tør for gode idéer.

Samler man tankerne omkring Øresunds store potentiale og den udvikling der er i gang på det maritime turismeområde, så giver det rigtig god mening for Helsingør Kommune at samarbejde med Fishing Zealand.

Det bliver helt sikkert en interessant fremtid, vi går i møde, hvor Fishing Zealands værdigrundlag og hovedaktiviteter kommer i spil i området. Hvem ved, måske kan samarbejdet være en kilde til inspiration for de øvrige kommuner langs Øresund?

Med fiskehilsen
Bjarne Poulsen