Kategorier

Bloggere

Forrygende projekt og hyggestund, -i Frejlev Å i Guldborgsund

Vognmand Henrik i færd med at samle sten fra én af lodsejer, Erik Lang’s bunker, som vi fik foræret. I alt blev der lagt ca. 25 tons skjulesten i vandløbet.

For tiden får jeg ikke tømt min trailer for trillebøre, river, skovle og andre ”haveredskaber” mellem hvert restaureringsprojekt, -og det er da pragtfuldt! Sådan var det også i søndags, hvor jeg blot behøvede hægte min nyindkøbte ”hænger” på bilen og i mere eller mindre adstadigt tempo stak næsen sydpå mod Frejlev Å på østsiden af Lolland i Guldborgsund Kommune.

Celine på 6 år i fuld gang med at hjælpe sin far, Benjamin Niebuhr med en gydebanke. Den skal rettes til og vil blive brugt af ørreder på leg til vinter. Celine knoklede løs og havde en rigtig hyggelig dag.

Det lille fine ørredvandløb, der har sit udløb i Guldborgsund, skulle restaureres med en masse gydegrus, skjulesten og yderligere skulle brinkerne beplantes med klynger af primært rød-el. Grus og sten skulle Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Grusbanden stå for, mens træerne var en opgave for Guldborgsund Kommune. Derfor havde jeg allerede om fredagen været i Frejlev Å for at tage imod gydegruset fra vognmand, Preben Andersen, -som jeg plejer at bruge på de kanter.

Det var Henrik, der var chauffør og måtte yde den tort, at jeg (ganske vidst med stort kørekort, men uden nævneværdig erfaring som lastbilchauffør), på det bestemteste mente, han kunne køre langs vandløbet og lægge 15 m3 gydegrus direkte ned i vandløbet med den 700 liter store grab.

I alt skulle der lægges i omegnen af 25 tons grus i Frejlev Å og de to tilløb, Smedeløbet og Skarrebækken på en 750 meter lang projektstrækning. Det tog sin tid, men vi havde det hyggeligt, blandt andet fordi lodsejeren, Erik Lang også deltog.

Erik og jeg havde et fint samarbejde omkring placeringen af gydebankerne, idet Erik kunne pege alle sine dræn ud og ovenikøbet havde sat pæle langs brinken, så vi havde helt styr på, at udlægningen af de mange gydebanker, ikke ødelagde trækket i drænene.

Der blev allerede om fredagen, -altså to dage før selve projektet, udlagt 12 gydebanker i Frejlev Å, 2 gydebanker i Smedeløbet og 4 gydebanker i Skarrebækken.

Da vi lagde grus ud i sidstnævnte vandløb, dukkede også Niels Christensen op. Han er lodsejer langs Skarrebækken, og også langs dette lille tilløb, fik vi os en hyggelig sludder.

Efterfølgende skulle vi lægge sten til sikring af brinken og sten til skjul og variation i vandløbet. Det drejede sig om 12 m3 større sten mellem 100-500 mm, -altså sten op til halvmeteren. Disse omkring 25 tons sten, fik vi foræret af Erik, idet han havde adskillige bunker med mark-sten liggende på sine 30 hektar landbrugsjord. Det var jo fantastisk og ikke mindst besparende i forhold til, at det er Gruspuljen, der har finansieret projektet. Der er altså penge tilbage fra dette projekt, der kan bruges til andre projekter rundt omkring i landet.

Én af de større sten skal lægges til rette i Frejlev Å. Her er det Robin, Frederik og Jan Dyse, der knokler for at få stenen helt ind under brinken, hvor åen har gravet sig godt ind under.

Efter små fem timers kørsel om fredagen, var alle sten på plads langs brinken og gydegruset lå på rette plads i de tre små ørredvandløb, hvoraf Frejlev Å naturligvis er det mest produktive og derfor også det vandløb, der skulle have den største opmærksomhed. Det var derfor med et smil på læben og sol på kinden, jeg kørte sydpå søndag morgen for at møde Magnus Engkær fra Guldborgsund Kommune lidt før mødetid klokken 11.11 på Eskemosevej i Frejlev.

Magnus og jeg havde aftalt, at vi i fællesskab skulle markere, hvor træerne skulle stå. De kunne dog ikke plantes endnu, for de var ikke gået i vinterdvale endnu, da vi ikke har haft nogen nævneværdig frost. Træerne står derfor stadig med grønne blade og vil ikke kunne flyttes lige pt.

Klokken 11.11 dukkede alle deltagerne op, 16-17-18 stykker i alle aldreYngste-pigen var Celine på 6 år, der straks fik en kasket, så solen ikke skinnede i øjnene. Celine havde taget sin far, Benjamin Niebuhr med og for at gøre det hele yderligere familiært, dukkede også moderen og Celines lillesøster på 2 år op senere på dagen efter middagslur. Ligeså havde Rosa-Marie på 8-9 år taget sin far, Robin med og også hun knoklede løs med sten og gydegrus.

Der var ikke et øje tørt, og de kære børn havde en fantastisk hyggelig dag med en hel stribe imødekommende voksne omkring sig. Celine kastede flere sten i Frejlev Å end jeg gjorde, -det er der ingen tvivl om!

Robin og Frederik behøver ikke tage turen i Fitness-centret foreløbig. Bænkpres, eller hvad den slags hedder er hverdagskost i Grusbanden. Stenen vejer i omegnen af 200-300 kg og er ikke lige til at bakse rundt med.

Frederik Laks Lorentsen og kæreste Anne Sofie, havde også taget turen fra København til Lolland. Både for at hjælpe til, og for Frederiks vedkommende også at gense barndommens lokale nærmiljø. Frederik trådte sine barnestøvler i netop dette område, og både han og Anne Sofie havde det festligt. Det havde vi andre også, -jeg og Jan Dyse Nielsen, som nu har været med til mere end 20 projekter (tror jeg), fik lov til at lave den ene af gydebankerne, kun os to, nærmest som en præmie for godt samarbejde gennem flere år nu.

Jan har formegentlig lavet op imod 70-80 gydebanker efterhånden og er én af mine bedstemænd. Ligeså er Allan Hansen, der også deltog i Frejlev og også har lavet adskillige gydebanker med Grusbanden, når vi har lavet projekter på Lolland, Falster og Møn.

Efter halvanden times tid, var vi færdige med gydebankerne, og efter en hyggelig drikkepause, gik vi i krig med skjulestenene, hvoraf de største blev brugt som kantsikring for at støtte de stejle brinker. De mange sten i vandløbet blev lige netop prikken over i’et og da vi efter små fire timer kunne lægge de sidste sten i vandløbet, lignede Frejlev Å en del af paradis, -for ørreder i det mindste. Samtidig vil de mange sten sikre, at den i regulativet beskrevne vedligeholdelsesmetode, i fremtiden vil ske med håndredskab i stedet for som hidtil, med mejekurv, der ikke levner meget tilbage i vandløbet. Det vil vi naturligvis lægge stor vægt på, når nu den lokale forening og Grusbanden har lagt et stort arbejde og økonomi i dette projekt.

Endnu en gydebanke er 110 % iorden, og Robin, Rosa-Marie, Jan Dyse, Anne Sofie og Frederik er rimeligt godt tilfredse med resultatet.

Frejlev Å ligner nu et -næsten- naturligt vandløb, som i fremtiden vil være et meget vigtigt gyde- og opvækstvandløb for en stor produktion af ørreder i denne del af Fishing Zealand. De mange sten vil afgjort give vandløbet variation og på sigt vil der skabes dybe render imellem stenene således, at selv i tørre sommerperioder, vil ørredynglen kunne finde de små pytter, der er så vigtige for overlevelsen hen over den varme tid af året. Træerne, der skal plantes i nærmeste fremtid, vil afgjort også gøre deres til, at temperaturen sænkes og vil i det hele taget sikre miljøet omkring vandløbet året igennem. Med fugle, insekter og en større diversitet.

Jeg har fornemmelsen af, at det faktisk var Celine, der kastede den sidste sten i vandet denne søndag i strålende sol, og det var på en måde, helt i tråd med projektets udførelse. Mere end 50 tons sten og gydegrus udlagt i Frejlev Å under kæmpe hygge.

Nu skal de mange sten og 18 gydebanker, arbejde for os, for ørrederne og for hele pakken omkring åen.

Jeg kan ikke vente med at høre om vinterens gydeaktivitet, hvilket jeg naturligvis følger op på.

Tak til alle deltagerne, -i alt 20-21 stykker, inklusiv den lokale formand for Ålauget, der lige var nede for at kigge på det, vi havde lavet. Han var i øvrigt meget tilfreds med resultatet.

Det var vi også.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Hyggestunder skal der også være plads til. Her bliver der talt fiskeri, projekter, nye fredningszoner og meget andet. Jens Tudvad (th), formand for Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn er faldet i snak med Benjamin Niebuhr.

 

Celines lillesøster, der knapt har lært at gå endnu, hjalp også med og tog sine sten op i trillebøren. Børnearbejde af fineste slags. Sikke en dag for de yngste!