Kategorier

Bloggere

Fødevareministeriet sætter fokus på Bæredygtigt Lystfiskeri

IMG_8833
Foto: Jakob Sørensen

Fødevareminister Dan Jørgensen inviterer til konference om Bæredygtigt Lyst- og Fritidsfiskeri, og Fishing Zealand og undertegnede er med som oplægsholder.

Det glæder mig helt vildt, at mange af Fishing Zealands tanker og visioner er nået op til øverste politiske niveau og klinger med det, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gerne vil arbejde hen imod.

– Vi skal udvikle lystfiskeri og fritidsfiskeri, så vækst og bæredygtighed går hånd i hånd, udtaler Fødevareminister, Dan Jørgensen.

– Fiskeri er en meningsfuld hobby, som giver livskvalitet, kan foregå på miljømæssigt bæredygtige vilkår, og som endda er vigtig for Danmarks samfundsøkonomi. Jeg ser store muligheder for at gøre det endnu bedre og udvikle det rekreative fiskeri i Danmark på en måde, hvor turisme, bæredygtighed og socialt samvær går hånd i hånd.

Jeg kunne ikke være mere enig og glæder mig over, at Fødevareministeren endda beder om vores hjælp og inspiration til at udvikle dette område.

Den 6. september inviterer Fødevareministeren til konferencen “Vision for lyst- og fritidsfiskeri” på Munkebjerg Hotel i Vejle. Jeg håber en masse af jer vil udnytte muligheden for at komme og give jeres bidrag.

Jeg er blevet bedt om at være blandt de fire oplægsholdere, og jeg er godt stolt over, at Fishing Zealand og jeg kan være med til at inspirere andre til at arbejde for bæredygtigt lystfiskeri på samme måde, som vi selv gør, og til at udbrede forståelse for den store samfundsværdi, der ligger i sunde fiskebestande.

Mit oplæg “Bæredygtigt Lystfiskeri og Vækst” vil omhandle den måde vi samarbejder på kryds og tværs i Fishing Zealand mellem kommuner, lystfiskere, turistråd, virksomheder, foreninger, institutioner m.m., og jeg har da bestemt også tænkt mig at komme med nogle konkrete anbefalinger og forslag, som ministeren kan arbejde videre med.

Efterfølgende kommer Arne Kvist Rønnest og fortæller om “ Potentialet i Lystfisketurisme”. Arne var projektleder på den store rapport om Lystfiskeri i Danmark, som Fødevareministeriet foretog i 2010, og han ved om nogen hvor store muligheder, der rent faktisk er for at udvikle et bedre fiskeri og mere bæredygtig lystfisketurisme i Danmark.

Seniorforsker Anders Koed og seniorforsker Josianne Støttrup fra DTU Aqua vil berette om ”Fiskepleje – sunde fiskebestande og bæredygtigt lyst- og fritidsfiskeri”, så vi kan blive klogere på, hvordan vi bedst forvalter ressourcerne, og Jon Fuglsang, lektor ved Professionshøjskolen Metropol, vil snakke om ”Livskvalitet ved lyst- og fritidsfiskeri – fang din egen mad”.

Derefter vil der være debat med salen med et panel bestående af Fødevareminister Dan Jørgensen, Lystfiskerne v/ Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fritidsfiskerne v/Arne Rusbjerg, Dansk Fritidsfiskerforbund, og Erhvervsfiskerne v/ Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation.

Der er i den grad lagt op til en rigtig spændende dag og en helt unik mulighed for at få forklaret politikerne og embedsfolkene, hvorfor det er så vigtigt, at de giver høj prioritet til lystfiskeri og sunde fiskebestande i Danmark.

Ministerens initiativ til denne konference fortjener stor ros, og jeg har bestemt tænkt mig at gøre mit for, at bæredygtigt lystfiskeri får endnu større opmærksomhed i fremtiden.

Du kan se mere om konferencen på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside her, hvor der også findes information om tilmelding. Det fulde program kan ses her. Det er i øvrigt gratis at deltage, men husk at melde dig til!

Vi ses på Munkebjerg Hotel i Vejle d. 6 sept.

– Gordon