Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand konference 2015

Oven på sidste års succesfulde konference i Præstø er det nu blevet tid til endnu en Fishing Zealand konference med fokus på bæredygtigt lystfiskeri og Fishing Zealands indsats i det sjællandske.

Konferencen, som er gratis, vil finde sted d. 16. november 2015 på Sankt Helene Centret i Tisvilde.
Planen er at samle eksisterende og potentielle samarbejdspartnere, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Dagen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalansatte, virksomheder, guider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle sammen. Et af de væsentligste aspekter, som deltagerne roste sidste år, er de netværk, der skabes på tværs. Disse samarbejder er det, der i høj grad kendetegner Fishing Zealands projekter, og de vil igen få høj fokus på konferencen.

Vi vil fokusere på Fishing Zealands tre primære indsatsområder:

• Bæredygtig lystfiskerturisme

• Vandløbspleje og samarbejde med de frivillige

• Den sociale indsats over for børn og unge

Der er fortsat stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets arbejdsområder og målsætninger samt forsyne dem med en masse kommunikations- og markedsføringsværktøjer, der kan gøre dem til vigtige medspillere i det fortsatte udviklingsarbejde.

Hvad kommer der til at ske?
Dagen vil bestå af to oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte oplæg vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge og udsatte samt lystfiskerturisme som en vigtig socioøkonomisk platform.

Fishing Zealand Konference 2015 – Tidsplan –

Se detaljer om de enkelte oplæg på www.fishtrip.dk/fishingzealandkonference

9:00 Ankomst og morgenbord

9:30 Åbning og Velkomst
v/Brian Lyck Jørgensen, Byrådsmedlem, Gribskov Kommune

9:45 Fishing Zealand – Hvad har vi opnået og hvad vil vi gerne opnå? v/Gordon P. Henriksen, Projektleder i Fishing Zealand

Gordon giver et hurtigt overblik over aktiviteter og tiltag Fishing Zealand har stået for i den seneste tid. Derudover kigger vi fremad på den løbende udvikling af Fishing Zealand. Hvad vil vi gerne opnå? Og hvordan arbejder vi bedst sammen mod fælles mål?

10:30 – Workshop-runde 1
Geddefabrikker – Potentialet i yngle- og opvækstområder i det sydsjællandske brakvand.
v/Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommun og Mads L. Jyde, Niras

For at kunne udvikle brakvandsfiskeriet efter gedder yderligere er det essentielt, at geddernes gydeområder sikres og ikke mindst øges både i antal og udbredelsesområde. Mads og Jimmi gennemgår bl.a. svenske og egne erfaringer i relation til vores egne lokale forhold. De vil præsentere rapporten om potentielle gydeområder, og vi diskuterer, hvordan vi kommer videre i den virkelige verden, og hvor det er, de enkelte interessenter har mulighed for at bidrage i processen.

– Fishing Zealand – En stor succeshistorie for Møn
v/ Annette Tenberg, Visit Sydsjælland-Møn, og Ole Eskling, Møns Klint Resort

Vordingborg Kommune var med til at starte Fishing Zealand-projektet og har på kort tid opnået en lang række konkrete resultater på baggrund af dette. Møns Klint Resort er et godt eksempel på en virksomhed, der har været involveret i udviklingen og markedsføringen af bæredygtig lystfisketurisme til egen fortjeneste, men også til fordel for hele regionen. Vi kigger nærmere på succesen og diskuterer, hvordan andre regioner kan efterligne denne.

– Fokus på familierne – Lystfiskeri og folkesundhed
v/Martin Hedegaard, DSF

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder målrettet på at udvikle og etablere samarbejdsrelationer med instanser med fokus på børn og udsatte unge – bl.a. i samarbejde med Fishing Zealand. Vi forsøger at drage vores dygtige, engagerede og levende instruktører og frivillige fra foreningerne ind i et visionært arbejde. Det er en helt igennem nødvendig dagsorden, hvis vi ønsker, at sportsfiskeriets status skal fastholdes som en sund, naturlig og bæredygtig hobby i en travl hverdag. Hør om de tiltag, DSF allerede har sat i søen, og om fremtidige tanker, og deltag selv i en dialog om nye ideer til gavn for sportsfiskeriets fokus på de kommende generationer.

11:15 Networking/Pause – mulighed for at møde udstillere fra diverse organisationer og virksomheder

12:00 Bæredygtig fiskefrokost

13:00 (Plenum) Danmarks Sportsfiskerforbunds visioner for bæredygtigt lystfiskeri
v/Verner W. Hansen, formand DSF

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at lystfiskeriet i Danmark skal blive endnu bedre og lettere tilgængeligt for alle. En forudsætning er store og sunde fiskebestande og en forvaltningsmodel, der tager sigte på at sikre, at bestandene ikke fiskes i bund. Hør sportsfiskernes bud på, hvordan Danmark kan blive en førende lystfiskerdestination med fokus på bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene.

13:15 (Plenum) Fremtidens havørredfiskeri på Sjælland
v/ Kaare Manniche Ebert, Fiskebiolog DSF

Med etableringen af Fishing Zealand er derfor alvor kommet fokus på værdien af havørredfiskeriet. Og med rette, for ud over at udgøre en vigtig rekreativ ressource for rigtig mange lystfiskere, så kan en bæredygtig forvaltning af fiskeriet for alvor bidrage til væksten i kystkommunerne på Sjælland og Øerne. Men hvordan står det til med havørrederne i landsdelen, og hvad skal der til for at løfte potentialet?

14:00 Workshop-runde 2
Fishing Zealand-guiderne – hvad kan vi bidrage med?
v/Claus Eklundh, Fiskekurser.dk og Niels Lagergaard Fishingguidedenmark.dk

Guiderne i Fishing Zealand har mange funktioner. De er en vigtig del af de store såvel som små arrangementer, som Fishing Zealand afholder. De samarbejder med virksomheder og er dem, der møder turisterne og nybegynderne, og de er vigtige ambassadører for Fishing Zealand. I denne workshop får du et overblik over guidernes rolle i Fishing Zealand og sammen udvikler I nye projekter og samarbejder, hvor guiderne spiller en aktiv rolle i at udbrede bæredygtigt lystfiskeri.

– Online fangstjournaler – et værktøj til bæredygtig fiskeriforvaltning
v/ Christian Skov, DTU Aqua

For at kunne sikre bæredygtig lystfiskeri er der brug for at holde øje med fiskebestandenes ve og vel. Fx er det svært at forvalte bestandene til gavn for lystfiskerne, hvis man ikke ved, om bestandene er i fremgang eller tilbagegang, eller kender til fordelingen af store og små fisk. Desværre er det normalt dyrt og besværligt at lave sådanne undersøgelser. For at forbedre mulighederne for at forvalte fiskebestandene på en bæredygtig måde nu og i fremtiden har DTU-Aqua stået i spidsen for at udvikle en online fangstjournal der gør det billigere og nemmere at øge vores viden om danske fiskebestande betragteligt. Det kræver ”blot”, at danske lystfiskere slutter op omkring ideen og begynder at indrapportere fangsterne fra deres fisketure. Christian Skov vil her præsentere DTU-fangstjournalen og dens mange og spændende muligheder, og han håber især på at få masser af input til, hvordan vi sikrer, at danske lystfiskere bliver motiveret til at bruge fangstjournalen.

Vandløbsrestaurering og den frivillige indsats
v/ Rune Hylby, Peter Henriksen og Kurt Jørgensen

Med afsæt i Kaare M. Eberts oplæg i plenum vil Peter W. Henriksen, Kurt Jørgensen fra Sjællands Ørredsammenslutning og Rune Hylby, kigge på potentialet for havørredbestandene på Sjælland med udgangspunkt i Peter Henriksens rapport om den frivillige indsats. Der vil blive givet eksempler på, hvorfor nogle bestande stortrives, og hvorfor andre fortsat er langt fra deres potentiale. Peter Henriksen vil ud fra den nyeste viden give et bud på indsatser og overvågning af udviklingen. Dette skal naturligvis foregå i samarbejde med foreningernes frivilliges engagement, som Kurt Jørgensen og Rune Hylby vil præsentere. Den frivillige indsats kan gribes an på mange måder, og vi vil i denne workshop sætte fokus på, hvorledes vi kommer videre med yderligere restaureringsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete projekter vil vi give foreninger såvel som andre ildsjæle inspiration til yderligere initiativer, der kan fremme bl.a. ørredbestandene og den lokale frivillige indsats.

– RUC – Den Grønne Gruppe – forskere og virksomheder samarbejder om bæredygtig turisme (DENNE WORKSHOP ER DESVÆRRE AFLYST)
v/ Anne Cecilie Lasa-Gonzalez og Donna Sundbo, RUC

Anne Cecilie vil fortælle om ”Den Grønne Gruppe”, som er et nyt samarbejde mellem virksomheder og forskere fra RUC. I klyngen arbejdes der med, hvorledes oplevelsesøkonomiske virksomheder kan vækste og innovere på baggrund af forskningsbaseret viden, bæredygtighed og deres beliggenhed ved en nationalpark. Donna vil fortælle om, hvordan hun som forsker byder ind med ny viden til klyngen, og den efterfølgende diskussion skal give indblik i, hvordan virksomheder bedre kan udnytte ny forskning og viden.

14:45 Networking med kaffe & kage – mulighed for at møde udstillerne

15:15 Konferencen slutter – men bliv hængende, hvis du har lyst.

Om aftenen fortsætter vi for dem der har lyst til at blive hængende. Tilmelding til denne del er også nødvendig.

17:00 ”Speednetworking-session”

18:00 Middag

20:00 Netværk/hygge

Mød samarbejdspartnerne

I pauserne vil deltagerne få mulighed for at besøge små borde og områder med mindre plakatpræsentationer opstillet af repræsentanter fra flere relevante interessenter. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:

DTU Aqua

Danmarks Sportsfiskerforbund

Fishtrip.dk

ØrredPatruljen

Hillerød Fiskeskole

Køge Mede Team

Sjællands Ørredsammenslutning

A-Catch

Peter Henriksen, Limno Consult

Fishing Zealand guiderne

Fisk og Fjord

Fiske Avisen

Adskillige fiskeklubber og foreninger

Speed-Networking og middag
Efter konferencens ordinære program er slut, kan deltagere, der er interesserede i at networke og videreudvikle fælles projekter, melde sig på til et aftenarrangement. Programmet består af en middag og en speed-networking session (ala speed-dating), hvor der er mulighed for at stifte masser af bekendtskaber og drøfte potentielle samarbejdsmuligheder. Denne del af konferencen er med deltagerbetaling.

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 120 tilmeldte. Tilmelding foregår på www.fishtrip.dk/fishingzealandkonference Skriv i tilmeldingen, hvem du repræsenterer.
NB! Middagssessionen og Speed-networkingen bestilles separat og skal bookes i forvejen og bookes direkte hos Sankt. Helene på tlf. 48 70 98 50 eller info@helene.dk

Priser:
Middag/Speetnetworking kr. 165,00 ekskl. drikkevarer
Overnatning enkeltværelse kr. 825,00
Overnatning dobbeltværelse kr. 520,00 pr. person
Overnatning  3-sengsværelse kr. 435,00 pr. person
Overnatning  4-sengsværelse kr. 350,00 pr. person