Kategorier

Bloggere

En portion ørreder til hver elev

William Fabricius Hansen og Gustav Petersen, begge 8.a i færd med at få hver deres portion ørreder til udsætning i Tokkerup Å.

Da vi for en måned siden restaurerede Tokkerup Å ved Osted i Lejre Kommune, skete det i et større samarbejde mellem den lokale Folkeskole i Osted, ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”, Grusbanden, Lejre Kommune og lodsejerne langs åen.

30 kubikmeter gydegrus og en god håndfuld skjulesten blev lagt i åen af 40 elever, der havde emneuge om vand i forbindelse med FN’s Verdensmål.

Det blev et fantastisk projekt og ligeså et fantastisk samarbejde, https://fishingzealand.dk/arrangement/kan-man-faa-12-gydebanker/.

Det, der glæder mig mest i forbindelse med projektet var, at når unge mennesker, der stadig har hele livet foran sig, og lad os kalde foreningsfolkene, lidt ældre af alder, mødes i dette samarbejde og i fællesskab får udrettet gode ting, -så sker det i dyb respekt for hinanden.

Det sker netop i en samhørighed, der ikke skelner mellem ung og ældre, men egentlig kun handler om at være sammen og have det rart.

Som så mange gange før, når mennesker mødes og gør noget godt, og gør det sammen, blev kimen lagt til endnu engang at mødes på projektstrækningen.

Det blev nemlig aftalt, at når foreningen skulle sætte halvårsørreder ud i Tokkerup Å på projektstrækningen, skulle eleverne da være med.

Som sagt, -så gjort.

Sif Stengaard Klarskov fra 6.a sætter endnu en ørred ud i Tokkerup Å just nedstrøms for broen på Hvalsøvej i Osager. Her er der frisk strøm og en nyligt etableret gydebanke.

Derfor blev den almindelige undervisning over middag aflyst i onsdags, da de 40 elever, der havde deltaget i projektet, skulle hjælpe foreningen med at sætte fisk ud.

Vi gik fra Osted Skole just efter middagspausen, ned forbi villakvartererne, ned til åen, hvor Torben Trampe og Kim Jørgensen fra foreningen ventede os.

Jeg havde købt 40 salatbokse af den slags med låg, gennemsigtige og præcis så store, at de kan rumme en håndfuld små halvårsfisk.

Disse salatbokse er uovertrufne til den slags, idet hver elev således kan få sin lille portion ørreder til udsætning at være ansvarlig for.

Halvårsørreder skal nemlig sættes ud enkeltvis, idet de små fisk allerede i denne spæde alder, er ualmindelig territoriehævdende, og får de ikke skjul for sig selv, bruger de kræfter på at jage andre artsfæller.

Derfor er skjulestenene som eleverne lagde ud, også af afgørende betydning for overlevelsen, og dermed produktionen, af smolt.

Camilla, Josefine og Maja fra 9. klasse mangler lige at sætte den sidste lille ørred ud i åen. Det var ikke nemt at få den sprælske ørred til at ligge stille, så den kunne tages ganske uden hvin og fnis.

Det vidste eleverne jo, for både jeg og foreningsfolkene havde talt om netop dette, da vi lagde grus og sten i vandløbet.

I en lind strøm blev salatboksene fyldt med små spræl-levende ørreder, hvorefter eleverne begav sig nedstrøms for at sætte de små ørreder ud til et liv i vandløbet inden smoltificeringen til foråret.

Ørrederne er lokalt tilpassede, idet deres forældre blev fanget i Langvad Å-systemet tilbage i 2018.

Derefter er de blevet opdrættet i Hvilested Dambrug i østjylland, for siden at blive sat ud ”i deres hjemstavn”.

Nogle elever måtte gå langt, for projektstrækningen var jo knapt en halv kilometer i alt.

Andre elever slap med en lidt kortere tur.

Men hvad gør det, når man slipper for dansk og matematik en onsdag eftermiddag, og i stedet gør noget for naturen lige uden for døren i Osted.

Salatboksene er uovertrufne til at opbevare de små ørreder i, inden udsætning. Der er nemlig låg og så er den gennemsigtig og man kan sikre sig, den lille ørred har det godt. Maja og Josefine får ved fælles hjælp den lille ørred sat ud.

Tilhørsforholdet til det lokale ørredvand spirer frem.

I alt blev der sat omkring 5-600 små halvårsfisk ud på strækningen, og de har både rigeligt føde og rigeligt skjul til at klare sig igennem vinteren.

Og mon ikke, eleverne kan lokkes af huse, en gang til, når de voksne og gydemodne ørreder står på gydebankerne klar til at give næste generation en god start i det fine gydegrus, som eleverne har lagt ud og rettet til for en måned siden?!

 

Bandeleder, Rune Hylby.