Kategorier

Bloggere

Ejby Å afslutter årets grusbandefester, -og du kan være udsmider!

Jan Larsen fra TØS under besigtigelse af Ejby Å for at se, om der er grundlag for det projekt, vi nu skal udføre i fællesskab.

”Det er aldrig for sent at gøre en god ting, og gode ting kommer til dem, der venter”, -kunne passende være indledningen til årets sidste projekt med udlægning af gydegrus og skjulesten.

Det er nemlig lige med nød og næppe, vi kan nå at restaurere Ejby Å, der er et af de fine små vandløb, der løber til Isefjorden nord for Ejby i Inderbredningen. Havørrederne er i fuld gang med at gyde i de lidt større vandløb, hvilket der er utallige eksempler på rundt omkring på Sjælland. Men i Ejby Å er vandstanden endnu ikke, dags dato, befordrende for opgangen af de gydende havørreder, der hvert år dukker op i det lille vandløb. Det kommer, de kommer, -altså fiskene, er jeg sikker på.

Projektstrækningen ser fin ud og med et fald på 3-4 ‰, er der basis for en god effekt af gydebanker og skjulesten, og det mangler i høj grad på strækningen. Det er præcis formålet med projektet, -at skabe en større variation.

Det gjorde de sidste år, og forrige år, og året før. Dog ikke i mængder, der kan tilfredsstille kræsne ildsjæle som folkene i Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Grusbanden.

I vinteren 2020-21 blev der registreret blot 18 gydegravninger på en strækning, der egentlig burde kunne give mange flere. Men mangel på gydegrus, -og skjulesten er begrænsende faktorer på strækningen, der faktisk har et fint fald på 3-4 ‰. Derfor gik vi allerede i gang med forberedelserne til dette projekt i foråret. Jan Larsen og Lars Høpfner fra TØS og jeg fra Grusbanden.

Sagsbehandlingen trak ud, blandt andet på baggrund af møde med lodsejerne, der ønskede at besigtige strækningen inden godkendelse fra Lejre Kommune, som vi har samarbejdet med om projektet. Derfor er høringsfase og klagefrist først lige udløbet, hvorfor vi i dette tilfælde må arbejde hurtigt for at nå projektet i år. Det vil vi nemlig gerne.

Vi har penge i overskud fra Fiskeplejen i Isefjorden i 2021, idet vi ikke satte den mængde smolt ud i Elverdamsåen, udsætningsplanen giver os mulighed for. Vi har derfor en enestående chance for at konvertere penge til projekter i stedet for udsætning. Det gør vi med ro i sindet, fordi vi ved, det giver meget større effekt at restaurere fremfor at sætte fisk ud.

Projekterne giver fisk mange år frem i tiden, når havørreder år efter år vender tilbage for at gyde, -udsætning af fisk giver kun en kortvarig gevinst. Samtidig ved vi fra adskillige undersøgelser, at udsatte smolt kun giver en returnering til ”modervandløbet” på 1-2 %, mens der er op til 20 % af de vilde smolt, der returnerer til vandløbet, når de er kønsmodne. Projekter giver dermed mange gange større bestande end udsætninger.

Lars Høpfner og Jan Larsen fra TØS er begge meget engagerede og dygtige vandplejefolk med mange års erfaring med arbejdet for vandløbene. Jan Larsen registrerer hvert år gydegravninger i Ejby Å og kender den som sin egen bukselomme.

Det er netop baggrunden for dette projekt i Ejby Å, hvor vi sammen med TØS skal lave fem fine gydebanker med i alt 10 tons gydesubstrat og udlægge i omegnen af 24-25 tons skjulesten på en 440 meter lang strækning af Ejby Å.

Lejre Kommune har lovet at hjælpe os, således at gydegruset allerede inden projektet, ligger klar nede i vandløbet og derfor blot skal rettes til.

Skjulestenene bliver ligeledes lagt ud, men blot oppe på kronekanten af vandløbet. Vores opgave bliver således blot at lægge stenene til rette nede i vandløbet, så vi får størst mulig glæde af dem. Projektet bliver dermed meget overkommeligt og det er vores håb, at vi kan klare projektet på 3-4 timer.

Restaureringen finder sted allerede i næste weekend, søndag den 28. november.

Vi mødes kl. 10.10 ved brooverkørslen på Elverdamsvejen ved Finn Jørgensen, Elverdamsvej 256, 4070 Kirke Hyllinge, der også er lodsejer på den pågældende strækning af Ejby Å.

Vi har brug for din hjhælp.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for jeg vil naturligvis tage drikkevarer med til tørstige ganer og mon ikke, vi kan finde ud af lidt sødt til ganen også.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com