Kategorier

Bloggere

Efter kommunalvalget forlader Halsnæs Kommune Fishing Zealand samarbejdet

Efter kommunalvalget har det ny-konstituerede byråd valgt at omprioritere indsatsområderne, hvilket betyder at der ikke længere fokuseres på vækst. Denne omprioritering ses ligeledes i den lokale bemanding på området, hvor der skal spares på lønkronerne.

Den tidligere borgmester, Steen Hasselriis (V), havde før valget meddelt, at han ville opprioritere turismen og væksten, hvis han vandt valget igen. Dog endte valget med en ny borgmester, Steffen Jensen (Soc.dem.) som har fokus på “varme hænder” og andre prioriteringer, som derfor flytter indsatserne væk fra vækstområdet. Udmeldingsbeslutningen blev truffet med 3 stemmer imod (Liste V) og 4 stemmer for (Liste A og Liste F). En mere uddybende baggrund for beslutningen kan læses i Halsnæs Avis.

Sune Raunkjær (V) medlem i Halsnæs byråd og Fishing Zealand’s bestyrelse udtaler i forbindelse med udmeldingen: “Jeg er meget ærgerlig over at afbryde medlemskabet nu, da jeg er af den overbevisning, at vi først de kommende år vil kunne begynde at høste lave frugter for alvor”.

Halsnæs Kommune har været medlem af Fishing Zealand siden august 2016 og i denne medlemsperiode har der været et tæt samarbejde med kommunen og erhvervsklyngen med fokus på kommercialisering af turist- og oplevelsespakker samt aktiviteter i kommunen. Samarbejdet har endvidere omfattet forskellige fiskeguider og Ølsted & Frederiksværk Sportsfiskerforening. I dette regi har der bl.a. været afviklet aktiviteter på Halsnæs Bryghus, Ladegårdssøen, Havelse Å, kystpladser og havne i kommunen, ligesom der er assisteret med at oprette en lokal grejbank til glæde for kommunens borgere.

Hos Fishing Zealand er vi naturligvis ærgerlige over udmeldelsen, idet vi bl.a. havde set frem til at gennemføre flere af de planlagte aktiviteter for 2018.

Vi håber i øvrigt, at Halsnæs Kommune vil tage godt imod den markedsføringsfilm af kommunes alsidige kystpladser, som Fishing Zealand har hjulpet med. Filmen vil blive optaget i nærmeste fremtid. Ligeledes er det vores håb, at anbefalingerne til en bedre udnyttelse af kommunens havneområder vil kunne omsættes til forbedrede fiskeoplevelser for de besøgende på havnene. Endvidere håber vi, at kommunen får gavn af al den omtale, der er skabt af lystfiskeriet i kommunen via Fishing Zealand projektet bl.a. ved presseture med udenlandske journalister. Efterårets evaluering af Fishing Zealand viste netop, at Halsnæs Kommune har fået omtale svarende til en markedsføringsværdi af godt 600.000 kr.

Endeligt vil vi sige kommunen tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Døren til Fishing Zealand står som altid åben, såfremt kommunen måtte vælge at blive en del af projektet i fremtiden.