Kategorier

Bloggere

Ørredudsætning i Isefjorden undersøges

Da Peter Geertz Hansen fra DTU Aqua ringede mig op i vinterens løb og fortalte om planerne med at undersøge udsætningernes betydning for fiskeriet i Isefjorden, vakte det naturligvis stor glæde. Vi har i mange år spekuleret på, i hvor høj grad udsætningerne bar frugt, so to speak!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Isefjorden er kendt for sit fine havørredfiskeri, hvilket blandt andet skyldes de lokale sportsfiskerforeningers store miljøarbejde i de vandløb, hvor ørreden gyder om vinteren. Men det gode fiskeri skyldes nok først og fremmest, at der hvert år, udsættes 100.000 stk. ørreder i mundingen af vandløbene til Isefjorden.

Isefjorden er et forholdsvis lukket vandområde, og vi forventer, at de fleste havørreder bliver i området i en stor del af deres opvækst, herunder også de udsatte ørreder. Men alt dette finder vi nu ud af med den nye undersøgelse, som DTU Aqua har taget initiativ til, i samarbejde med lokale Sportsfiskere – en undersøgelse, som er finansieret af Fisketegnsmidlerne.

I Isefjorden sker der en naturlig produktion af ørredsmolt i bl.a. Elverdamsåen og Tuse Å.

De to ovennævnte vandløb bidrager yderligere til ørredbestanden i fjorden, da vi hvert efterår fanger moderfisk ved hjælp af elektrofiskeri for at skaffe æg og sæd til opdræt af ørreder, som er særligt tilpasset de miljømæssige forhold i Isefjorden.

De små ørreder, som er afkom af moderfisk fanget i efteråret 2012, blev klækket for et år siden på Fyns Laksefisk i Odense, og har nu vokset sig store og er i denne weekend blevet udsat i mundingerne til vandløb i Isefjorden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlle de små ørreder er blevet mærket (se linket: http://www.tv2east.dk/artikler/klip-i-fiskefinnen). Fedtfinnen, der sidder mellem ryg- og halefinnen, er nemlig blevet klippet af, således, at det vil være muligt at skelne mellem de ørreder, der er udsat i Isefjorden og de ørreder, der er klækket i gruset i åerne omkring Isefjorden på helt naturlig vis. En genfanget fisk fra udsætningen vil derfor kunne kendes på den manglende fedtfinne.

Baseret på fangstindberetninger fra et antal ”nøglefiskere”, der fisker i Isefjorden hele året, vil vi, og naturligvis DTU Aqua, efterfølgende dels kunne bedømme væksten af de udsatte fisk samt ud fra forholdet mellem uklippede og fedtfinneklippede ørreder få en vurdering af udsætningernes betydning for den samlede havørredfangst i Isefjorden.

Begrebet ”nøglefiskere” kendes også fra andre dele af landet. Det er sportsfiskere og fritidsfiskere, der fanger mange fisk, og efterfølgende indberetter fangsterne til DTU Aqua.

I Isefjorden er der tale om et dusin lokale sportsfiskere, der har indvilliget i at deltage i dette samarbejde med DTU Aqua. (I første omgang vil det kun være ørreder, der bliver udsat i 2014, der vil være fedtfinneklippet).

Vi i ydsætningsudvalget hilser forsøget velkommen, og bidrager gerne med oplysninger, der kan belyse, i hvor stort omfang sportsfiskerne får glæde af udsætningen af ørreder i Isefjorden. Således har vi bidraget med udpegningen af ”Nøglefiskerne” og har i øvrigt et tæt samarbejde med DTU Aqua. Blandt andet omkring udsætningsplanerne for Isefjorden.

Jeg glæder mig i særlig grad over samarbejdet med DTU Aqua, da jeg som med-koordinator for udsætningerne ved, at de mange fisk skaber fangster og brede smil hos de mange tusinde sportsfiskere, der hvert år fisker regelmæssigt i Isefjorden.

Alle vi sportsfiskere nyder de smukke omgivelser i fjorden, og fanger vi en ørred i ny og næ, skader det jo ikke naturforståelsen og betydningen af det bæredygtige fiskeri. Derudover bidrager vi også til samfundsøkonomien, ikke mindst i lokalområdet. Hver eneste havørred fanget af sportsfiskere, repræsenterer nemlig en værdi på flere tusinde kroner for samfundet, i form af omsætning til tøj- og grejbutikker, detailhandlen, turisterhvervet etc.

Forsøget vil køre over en årrække og kan følges på DTU Aqua’ hjemmeside med adressen www.fiskepleje.dk/isefjorden, hvor der løbende vil komme opdateringer.

MVH/

Rune Hylby