Kategorier

Bloggere

Deltag i til-rette-læggelse af gydebanke og å-vandring i Truelsbæk

Tempelkrogen Nord som det så ud i efteråret i dagene omkring åbningen af både Truelsbækkens og Elverdamsåens nye løb. Her er det Elverdamsåen, og Truelsbækkens nye løb følger parallelt med motorvejen ude i horisonten.
Det store maskiner stod klar i begyndelsen af november for at lukke vandet ind i det nye stykke af Elverdamsåen.

Jeg er umådelig glad for at kunne præsentere et samarbejde mellem HedeDanmark, Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande.

Samarbejdet drejer sig om Truelsbæk i Holbæk Kommune, der har sit udløb i Tempelkrogen, og er ét af de vigtige gyde- og opvækstvandløb for ørreder.

Truelsbækken havde tidligere sit eget udløb i Tempelkrogen, men i forbindelse med det store vådgøringsprojekt, ”Tempelkrogen Nord”, blev Truelsbækkens løb forandret.

Bækkens løb er nu lagt om og løber i et slynget forløb ud over engene og støder derefter til Elverdamsåen tæt på Holbækmotorvejen, Rute 21.

To udløb i Tempelkrogen fra henholdsvis Truelsbækken og Elverdamsåen, er nu blevet til ét. Alene det bliver spændende at følge i de kommende år.

Hvilken indvirkning vil det have for den fine ørredbestand i Truelsbækken, og vil det få indflydelse på opgangen af de gydemodne havørreder i fremtiden.

Åbningen af Tempelkrog Nord, hvor Elverdamsåen og Truelsbækkens løb blev slynget ud over engene. Her er det Elverdamsåen set fra luften under åbningen. Det er HedeDanmark, der har stået for det flotte foto.

Det vil vise sig, og jeg vil naturligvis i samarbejde med Fishing Zealand-kommunerne, Holbæk og Lejre, følge op på de data, vi blandt andet ved hjælp af registreringen af gydegravninger, kan tilegne os viden om. Men det er nu slet ikke det, samarbejdet i første omgang drejer sig om. Det er derimod det fantastiske initiativ, Jesper Sverdrup Kirkegaard fra HedeDanmark tog, da man skulle hæve bunden just nedstrøms for motorvejen i Truelsbækken.

Jesper valgte ”af egen HedeDanmark-lomme” at etablere en 50 meter lang gydebanke, således at Truelsbækken i fremtiden vil risle henover de valnøddestore sten til glæde for både fisk og invertebrater, som vandinsekter så fint hedder på biologi-sprog. Og som en fin gestus til os fra TØS og Den sjællandske Grusbande, blev gydebanken lagt ud, men ikke lagt til rette! Det skal vi nemlig gøre. Vi har nemlig de friske frivillige hænder, og en lang erfaring med netop at lægge gydegrus til rette, således at ørrederne synes godt om ”brude-sengen”.

Gydebanken, som vi skal lægge pænt til rette.

Jesper og jeg har derfor yderligere stukket hovederne sammen og aftalt, at vi vil lave et lille eventi forbindelse med, at vi retter gydegruset til. Det var nemlig HedeDanmark, der stod i spidsen for selve entreprisen på projekt ”Tempelkrogen Nord”. Derfor har Jesper et meget nøje kendskab til de tiltag, der blev gjort derude og var selvfølgelig også med, da TØS, Grusbanden og de to kommuner, Lejre og Holbæk åbnede for det nye løb tilbage i november måned.

Siden er der løbet meget vand i åen og meget vand til den store sø, der nu kan ses fra Holbækmotorvejen. Det vil vi gerne fortælle lidt om. Vi vil derfor, når gydebanken er lagt til rette, gå en tur i området for at kigge på nogle af de små detaljer, selve projektet indeholder. Det gælder blandt andet, hvordan det nu slyngede forløb af Truelsbækken, skulle etableres.

Inden vi tager denne ”å-vandring”, har Jesper lovet at give en sandwich og en sodavand til os frivillige ”grus-til-rette-læggere”, og der skulle således være grundlag for en rigtig god dag langs Truelsbækkens nye løb.

Arrangementet løber af stablen fredag den 8. februar med mødetid kl. 15.15.

Mødested ved Truelsbækken kl. 15.15, er markeret med en rød prik.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, hylby@mail.dk, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Vi mødes for enden af Asserholmvej (se kort), og i den forbindelse vil vi bede jer om at køre forsigtigt, når I skal forbi Asserholm Hunde- og Kattepension! De har nemlig bedt os om at tage hensyn til deres pensionat.

Jeg glæder mig ualmindelig meget til at få sat dette flueben udfor kategorien, -veludført samarbejde om et fantastisk miljøtiltag.

 

Bandeleder, Rune Hylby.