Kategorier

Bloggere

Bruxelles tur-retur med vigtige pointer

Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund og jeg udenfor Parlamentet. Det tog det meste af tre kvarter at komme ind i selve ”nerven af Europa”, da sikkerheden omkring, forståeligt nok, var ganske overvældende.

Det er ikke så ofte, jeg har sommerfugle i maven, -og da slet ikke, når jeg skal fortælle om vores indsats for naturen, for vandløbene i Grusbanden.

Jeg ved jo, at det vi gør i fællesskab, gør en kæmpe forskel.

Men i onsdags, -i sidste uge, havde jeg en lille nervøs kriller i kroppen, da jeg skulle fortælle om Grusbandens store indsats i Europaparlamentet i Bruxelles.

Ikke fordi jeg blev specielt benovet over lokationen, men mere fordi det skulle foregå på engelsk, hvilket bestemt ikke er min stærkeste side.

Faktisk føler jeg mig direkte anskudt, så snart jeg skal udtrykke mig på engelsk og det er som om, der ikke er sammenhæng mellem mine hjernehalvdele, når mit passive (og trods alt, store) ordforråd skal omsættes til aktive ord, der bør komme ud af munden på mig i lind strøm.

Mundlam, er ikke det prædikat, jeg oftest får hæftet på mit image.

Derfor havde jeg forberedt mig til tænderne, havde skrevet alt ned og havde øvet mig på de sætninger, jeg ville fremføre under min Powerpoint-præsentation i Parlamentet, der skulle handle om Grusbandens arbejde, vores indsats og ikke mindst de værdier for samfundet, vi repræsenterer.

Jeg var nemlig inviteret til Bruxelles for at deltage i den høring, Europa-Parlamentets forum for rekreativt fiskeri og vandmiljø (RecFishing Forum) afholdt i onsdags forud for drøftelser i Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd om naturgenopretningsloven (NRL) med henblik på at gennemføre målene for den europæiske biodiversitetsstrategi for 2030.

Under overskriften, ”Lystfiskere fremviser deres naturgenopretningsarbejde i Europa-Parlamentet forud for vigtige beslutninger for fremtiden for akvatiske økosystemer”, indledte formanden for RecFishing Forum, MEP Niclas Herbst, fra Hamborg, at “fiskere er vigtige ikke kun for at overvåge fiskepopulationer, men også for at bevare biodiversiteten.

Auditoriet, hvor der var gjort plads til vi syv, der sad i panelet. Jeg sad yderst til venstre, -ganske symbolsk, og havde professor, Roy Britton fra Bournemouth University til højre for mig. Udover Roy og jeg sad også to parlamentsmedlemmer foruden to repræsentanter for EFTTA, samt Kaare fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Læg i øvrigt mærke til logerne på 1. og 2. sal, hvor hvert medlemsland har et lille intimt lokale, hvor man kan lytte med.

Det bedste, vi kan gøre som beslutningstagere, er at hjælpe dem i deres kamp mod tab af biodiversitet og opfordre medlemslandene til at reducere flodfragmentering. Ellers vil målene for biodiversitetsstrategien ikke blive nået.”

MEP Soraya Rodriguez Ramos, skyggeordfører for Forny Europa i Miljøudvalget konkluderede herefter, ”at frivillige mål for naturgenopretning ikke er nok […].

Vi er nødt til at handle nu!

EU’s maritime miljø og ferskvandsøkosystemer er i en forringet tilstand. […] Mange fisk kan ikke formere sig, især når dæmninger for eksempel blokerer deres vandringsruter.”

De to parlamentsmedlemmer sad i samme panel, som jeg. Up-front, og med tilhørerne foran os.

Selve salen var opbygget som auditorium, men adskilte sig væsentligt ved at have små ”loger” på 1. og 2. sal omkring ”scenen”, hvor jeg sad. I panelet sad også Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fred Bloot, præsident i EAA og hollænder, kom over til mig inden min præsentation og spurgte om han ikke skulle tage et billede af mig i panelet. -Jo, det kunne da være hyggeligt.

Kaare, er én af de ypperste fortalere for den naturgenopretning, vi tager initiativ til i Grusbanden.

Kaare er ligeledes meget aktiv i EAA og RecFishing Forum. Udover selv at have meget på hjerte, var det Kaare, der i samarbejde med præsidenten for EAA, -hollænderen, Fred Bloot, havde arrangeret min deltagelse i Bruxelles.

Kaare fortalte meget levende om seks fantastiske frivillige projekter i forskellige europæiske lande, netop på initiativ fra frivillige lystfiskere, -“fiskeri er mere end bare at fange og dræbe fisk, det handler også om at tage ansvar for at sikre, at der er fisk til fremtidige generationer. Derfor genopretter vi floder, fjerner spærringer og planter ålegræs i havmiljøer”, fortalte Kaare, og fortsatte, ”inddragelsen af yngre generationer i disse naturtypers genopretningsprojekter er desuden nøglen til fremtiden for akvatiske økosystemer”.

Derefter var det EFTTA, -Fiskegrejssektoren, der også ønsker at forpligte sig til det samme mål, “Uden fisk er der ingen forretning. Derfor er det kun naturligt, at vores virksomheder forpligter sig til naturgenopretningsprojekter,” sagde Oliver Portrat, CEO for European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA).

-Og så blev det min tur…..!

Kort lagde jeg ud med at fortælle om opbygningen af Grusbanden, herunder naturligvis tilhørsforholdet til Fishing Zealand. Dernæst fortalte jeg om, at i Grusbanden kan alle være med og alle gør en forskel. Ung, gammel, stor eller lille, alle har en berettigelse og alle har det rart, når vi i fællesskab og ganske frivilligt gør en forskel.

Netop, at det virker, lagde jeg vægt på derefter og er én af drivkræfterne i Grusbanden. Vi ved, vi gør det godt, -anerkender vores indsats.

Afslutningsvis gav jeg en kort briefing om værdien af vores indsats. Både i forhold til værdien af selve indsatsen, -altså vores indsats og de projekter, vi udfører, og i forhold til den socio-økonomiske værdi af det, vi kunne kalde, god økologisk tilstand i ørredvandløbene.

Rent faktisk har vi med vores indsats genereret 3,12 millioner Euro, eller godt 24 millioner kroner til samfundet, -blot inden for de seneste tre år.

Mit indlæg under denne høring tog 10 minutter, hvilket vi alle havde fået strenge instrukser på at overholde. Fair nok, men de, der kender mig ved, at 10 minutter nærmest er et overgreb på min integritet.

Men sådan er det, og da professor Roy Britton fra Bournemouth University sluttede panelets oplæg af med at spørge, “Hvilken anden brugergruppe bekymrer sig mere om livet under vand end lystfiskere?

Var svaret lige for…….”-der er få -hvis nogen- der gør det”.

Jeg fik lige i al hemmelighed taget et billede af Kaare, da han præsenterede sit PowerPoint-show, som i øvrigt var ganske overdådigt fantastisk og handlede om seks fine initiativer fra primært sportsfiskere i forskellige europæiske lande.

Efter vores oplæg, var der diskussion og debat, idet naturgenopretningsloven sigter mod at omsætte de tilskyndede mål i EU’s biodiversitetsstrategi til obligatoriske mål for EU-medlemslandenes myndigheder og vil derfor definere beskyttede og strengt beskyttede områder, hvor blandt andet vores tilstedeværelse vil være begrænset.

Men pointen er jo, at netop lystfiskere hjælper myndighederne med at beskytte den akvatiske biodiversitet. De nye forpligtelser, der vil blive indført ved loven, vil forpligte EU-medlemsstaterne til at deltage i genopretningsprojekter, og her er vi lystfiskere helt afgørende for bevarelsen af naturværdier, idet vi kun kan bevare naturen ved samtidig at forbedre den.

-Og det er jo netop essensen af vores, -Grusbandens arbejde.

Det havde Bettina Doeser, der er repræsentant fra Europa-Kommissionen med ansvar for naturgenopretningsloven gudskelov fanget og nævnte blandt andet vores, -altså Grusbandens inddragelse af børn og unge fra skolerne som en vigtig indsats for fremtiden. Hun satte også pris på, hvordan lystfiskere forstod essensen af Kommissionens forslag, som ikke kun er at beskytte biodiversiteten, men også at skabe betingelserne for dens genopretning.

Høringen startede klokken 16.00 og sluttede klokken 18.00, -to timers intensitet. Efterfølgende var der reception på 12. etage i parlamentsbygningen, hvor vi fik hors d’oeuvres og champagne, imens vi minglede med hinanden, snakkede fiskeri, naturgenopretning, inddragelse af unge og naturligvis fodbold, idet Danmark jo i timerne under høringen blev sendt hjem fra Qatar.

Kaare og jeg talte længe med parlamentsmedlemmet, Niclas Herbst, der (og det er sandfærdigt), har Lars Bastrup, den gamle danske centerforward på landsholdet og Hamburger SV, som coverbillede på sin Facebook-profil.

Receptionen var mega hyggelig og jeg fik blandt andet talt med en engelsk dame, der synes vores arbejde med børn og unge var fuldstændig fantastisk. Senere på aftenen sluttede vi dagen af i Bruxelles gader med aftensmad og mere hygge med belgisk øl og engelsk tale.

Da Kaare, Florian (den tyske repræsentant i EAA) og jeg omsider nåede tilbage til hotellet, var jeg i hvert fald mættet for gode oplevelser, intensitet og en god fornemmelse i kroppen af, at have fået sagt det, jeg gerne ville og forhåbentlig også lyttet til.

Det er ikke til at vide, men som Kaare og jeg spagfærdigt konstaterede efterfølgende, havde vi gjort os umage. Og det er jo ikke så ringe endda.

Næste morgen blev jeg ringet op af Per Gade fra DR, P4-Sjælland. Per ville gerne lave et indslag i Nyhederne om høringen og vores deltagelse.

Det var en fin anledning at reflektere lidt over gårsdagen.

Indslaget kan du høre ved at følge dette link: https://www.dr.dk/lyd/p4sjaelland/nyheder-nv4-radio/regionale-nyheder-2022-12-04-07-30-6.

Tilbage i København klokken 19.00 torsdag aften, efter halvandet døgn for fuld musik, Bruxelles tur-retur, og med en god fornemmelse i kroppen.

Vi har gjort så meget godt i Grusbanden, og forhåbentlig er der også blevet lyttet til os i Bruxelles.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

 

Faktabox:

Forum for rekreativt fiskeri og vandmiljø (RecFishing Forum) blev oprettet i 2014 og tilbyder en diskussionsplatform på tværs af partier således, at medlemmerne af Europa-Parlamentet har en direkte forbindelse til det rekreative fiskeri, dets netværk af videnskabsmænd, interne eksperter og andre repræsentanter for sektoren, der indsamler viden, information og data om de emner, der bliver drøftet i Europa-Parlamentet.

Sekretariatet for forummet varetages af to sammenslutninger, European Anglers Alliance (EAA) og European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA), der arbejder på EU-niveau for at forbedre vandmiljøet, for at opnå bæredygtig forvaltning af fiskebestandene og for at beskytte og fremme rekreativt lystfiskeri (stang- og linefiskeri) i Europa.

Danmark er naturligvis også repræsenteret i dette forum, idet Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund sidder som Danmarks repræsentant i European Anglers Alliance (EAA), der er en paneuropæisk organisation for rekreativt lystfiskeri og som forsvarer europæiske lystfiskeres interesser med omkring 3 millioner tilknyttede medlemmer, fordelt på 17 medlemsorganisationer og tilknyttede selskaber fra 15 europæiske lande.