Kategorier

Bloggere

Fangstjournalen – masser af fordele for lystfiskeren (Pt.II)

 

fangstjournal-dtu-aquaFangstjournalen fra DTU Aqua er et nyt initiativ, som skal øge vores viden om de fiskebestande som indgår i det rekreative fiskeri. I en tidligere blog (part I) beskrev jeg, hvordan Fangstjournalen kan blive et vigtigt redskab i fremtidens forvaltning af fiskebestande. I denne blog vil jeg gøre noget ud af at forklare de mange fordele fangstjournalen tilbyder den enkelte lystfiskere.

Ud over at blive en del af et fællesskab hvor man gør en forskel for fiskebestandene, så indeholder Fangstjournalen nemlig mange funktioner, som vi håber, gør det besværet værd for lystfiskere at indrapportere fisketurene – også nulture. Nulture er nemlig vigtige – det kommer jeg tilbage til. Der er ingen tvivl om lystfiskeren helst vil bruge Fangstjournalen, såfremt den giver mere glæde end besvær. Det har vi tænkt meget over i vores udvikling af Fangstjournalen og det vil vi også fremover have konstant fokus på.

Fangstjournalen fungerer både på computer og telefon og dækker alle typer af fiskevande, så du kan samle alle dine fisketure ét sted. En anden gevinst er, at Fangstjournalens kort og skemaer giver dig overblik og statistik over dine fisketure, muligheder for at udforske fangststatistik i nye fiskevande, og for at sammenligne dit fiskeri med andre brugere af Fangstjournalen.

Skærmbillede 2016-02-08 kl. 11.24.10
På appen kan man vælge at indtaste en fisketur mens man fisker eller man kan vente til turen er overstået (tidligere tur) (tv). Der er fordele ved at indtaste mens man fisker. F.eks. bliver de enkelte fangster registreret præcis der hvor man har fanget fisken. Med tiden får man på den måde sit eget overblikskort over præcise fangststeder (eksempler vist på de to kort til højre). Dette oversigtskort er selvfølgelig kun synlig for en selv.

Mange lystfiskere vil gerne holde deres fangster hemmelige, og det er selvfølgelig muligt i Fangstjournalen. Hvis du gør en fangst hemmelig, indgår fangsten ikke i nogen form for synlig statistik, men din fangst kan stadig bidrage til forskningen. Generelt er det naturligvis sådan, at du er fuldstændig anonym på Fangstjournalen – eneste undtagelse er, hvis du selv vælger at vise en fangst frem på Fangstjournalens praleside.

Du kan også bruge Fangstjournalen til at dele en fangst på de sociale medier, eksempelvis kan du vise en fisk frem for en gruppe udvalgte fiskevenner på Facebook. I den forbindelse har du også mulighed for at omdøbe fiskelokaliteten, så eksempelvis Esrum Sø kan ændres til ”Sø på Sjælland”.

Ingen kan ”bladre” rundt dine fangster på fangstjournalen! Det er kun DTU Aqua, som har adgang til Fangstjournalens database. DTU Aqua har ikke fokus på de enkelte fangster og fisketure, men når der er tilstrækkelig med fangstjournaler fra et fiskevand, danner de til sammen grundlag for statistik og forskning.

Du kan heller ikke ”bladre” i andres fangster, men DTU Aqua udregner forskellige nøgletal baseret på andres fangster og præsenterer disse på Fangstjournalen. Du kan således for forskellige fiskevande klikke dig frem til hvor mange fisk, der fanges pr. time, fiskenes gennemsnitsstørrelse og maksimumstørrelse samt samlet fangstantal. Hemmelige fangster og fisketure indgår selvfølgelig ikke i denne statistik. Hvis der er mindre end 5 fisketure for en given lokalitet, bliver der ikke lavet offentlig statistik for fiskevandet.

Skærmbillede 2016-02-08 kl. 11.24.24
Når man tilføjer en fangst er der tre obligatoriske gule felter.Dertil er der en en del frivillige felter man kan udfylde. Vejr information tilføjes automatisk og billeder tilføjer man super-nemt.

Nulture er vigtige. Antallet af fisketimer, også på de ture hvor man ikke fanger noget, er vigtige for at kunne følge om bestandene bliver større. En sø hvor man i gennemsnit bruger 10 timer på at fange en gedde vil formodentlig have en lavere tæthed af gedder end en sø, hvor kun bruges 2 timer på at fange en gedde. Kombinationen af antal fisk, der er fanget og timer, der blev brugt, giver således mulighed for at sammenligne fangster over tid, enten i et givet fiskevand eller mellem forskellige fiskevande. Derfor er det vigtigt, at huske at udfylde sine nulture i Fangstjournalen. Det gøres ret nemt ved blot at starte app’en så snart din tur starter, og hvis du ikke fanger noget slutter du turen af, og nulturen er registreret. En af de statistik funktioner vi tilbyder den enkelte lystfiskere, er et overblik over hvor meget han/hun fanger pr time af en given art. Den statistik bliver selvfølelig også kun retvisende hvis nulturene er med, selvom vi godt er klar over, at det nok ikke altid er de sjoveste ture at registre.

Skærmbillede 2016-02-08 kl. 11.24.32
På overbliksiden på app og i browser kan man nemt overskue egne fisketure, egne fangster samt finde statistik for forskellige fiskevand

Mange fangstjournaler rundt omkring i landets foreninger har i tidens løb haft det svært. Vi tror dog på at Fangstjournalen fra DTU Aqua har en god chance for at slå an, blandt andet på grund af muligheden for nemt at registrere alt via mobiltelefonen. Vi er også optimistiske fordi, som nævnt tidligere, de fleste lystfiskere er meget bevidste om, at der skal passes på vores fiskebestande, og de vil gerne vil gøre en forskel. Samtidig er vi selvfølgelig godt klar over, at det vil kræve et langt og sejt træk at få tilstrækkelig med lystfiskere ”om bord”, og vi går ydmygt til sagen. Vi håber samtidig på, at brugerne vil hjælpe os med konstruktiv feedback omkring forbedringer og udviklingsmuligheder af såvel brugervenlighed som indhold.

Læs mere om fangstjournalen her http://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua Nederst kan du finde demonstrationsvideoer af Fangstjournalen

Læs artikel om hvordan fangstjournaler kan bidrage med viden.

Android-app-on-Google-play-logo-vector-2 apple