Kategorier

Bloggere

13 frivillige, en Å-mand og en defekt bandeleder

Theis (tv) og Nikolaj synes meget stolte over endnu en sten, der fandt sin faste plads i Græse Å i lørdags. Theis Perit Larsen har været med mange gange, og yder altid en fantastisk indsats sammen med sin far Michael. Nikolaj var ”rookie”, men vi håber da at se både ham og fader Uffe Ellekjær igen.

Da bilen var pakket med tre trillebøre, en sækkevogn og drikkevarer til anden etape af projektet ved Græse Å i Frederikssund Kommune, -vidste jeg, det ville blive en god dag sammen med Havelse Å Vandplejegruppe og Den sjællandske Grusbande.

Der var flere sten i metermål, der skulle lægges tilrette i åen. Her er det Uffe Ellekjær, Casper Kenny Lundqvist, Malthe Pedersen og Victor Rud Førsterling Blomquist, der må tage godt fat i min sækkevogn for at lægge stenene i vandet. Sækkevognen overlevede i øvrigt ikke og jeg må ud at købe en ny!!!

På deltagerlisten var flere gamle kendinge, heriblandt Kaj Larsen, som jeg havde lavet projektet sammen med. Kaj havde sørget for alt det praktiske omkring indkøb af sten til brinksikring og sten til skjul.

På deltagerlisten var også Christian Lund Petersen og Jan Hornum, begge energiske ”miljø-kammerater” i denne del af Sjælland. Ligeledes var Tobias Sørensen, der altid er god for to mands kræfter, samt gengangere som Theis Perit Larsen og fader Michael, Casper Kenny Lundqvist, der havde taget sine to døtre med for at hjælpe til med at lægge sten i Græse Å.

-Og så var der adskillige nye ansigter, som jeg glædede mig til at se. Unge ”knægte”, der virkelig kunne gøre en forskel.

I alt mødte 14 energiske frivillige op for at bringe Græse Å på niveau med de allerbedste vandløb på Sjælland.

Projektstrækningen, -en 900 meter lang strækning skulle ”broderes med sten”.

Både for at sikre brinken mod nedskridning og sikre skjul for den yngel, der kommer så rigeligt af efterhånden som Græse Å har udviklet sig fra middelmådigheden til den absolutte elite.

Kaj og Co. havde talt ikke mindre end 72 gydegravninger i vinteren 2020-21, og der er således basis for en rigtig god bestand af ørreder, hvis der vel at mærke er skjul til dem. Ikke kun om sommeren, hvor grødevæksten ofte giver masser af skjul, men også om vinteren, hvor mange af vores vandplanter visner væk og ikke levner fiskene mange gemmesteder.

Det ville vi råde bod på.

Derfor havde vi indkøbt i omegnen af 25-30 tons sten i størrelse medium. Det var sten med en diameter omkring 35-40 cm, hvilket passer perfekt til et vandløb som Græse Å med en bredde omkring en meter til halvanden.

Casper Kenny Lundqvist havde taget sine to døtre med på grusbande-arbejde, og de to piger knoklede på. Det var i øvrigt anden gang, de var med på bandeprojekt, idet de også var med til at lave gydebanken i Slangerup By sidste efterår.

Stenene skulle lægges både i kanten og lægges i midten af vandløbet i en mosaik med en-to sten pr. løbende meter.

Claes Vikberg, der er Å-mand i Frederikssund Kommune, dukkede også op.

Jeg havde nemlig ugen forinden haft en snak med ham over telefonen, og inviteret ham til at komme og få en sludder om vandløbsstrækningen, som han passer til dagligt som vedligeholdelsesmand for Frederikssund Kommune.

Sikke en god dag, det tegnede til at blive.

Der var kun et lille aber dabei…..!

Jeg var selv defekt, idet jeg havde ødelagt min venstre arm på en klatrebane i Ålborg ugen forinden på lejrskole med min 7. klasse.

Ødelagt arm, som i rigtig ødelagt, med muskel- og fiberskader, muligvis et flækket underben, og med slynge, der hele tiden mindede mig om, at jeg ikke måtte løfte så meget som en perlesten!

Det var derfor en lettere defekt bandeleder, der (desværre) måtte bruge kræfter på at ”kommandere” med de frivillige i stedet for at lave noget fornuftigt selv.

Kaj Larsen, Å-mand Claes Vikberg og Christian Lund Petersen på en af de gydebanker, vi etablerede i sommer og netop i gang med at tale om brinksikring, skjulesten og alle de øvrige tiltag, der er så vigtige for opnåelse af God Økologisk Tilstand.

Det går nok, tænker jeg, for jeg synes jo nok, jeg har smidt en del sten i vandet de foregående mange mange projekter. Men alligevel kriblede det i fingrene for at være med. For vi hygger os jo sammen.

Efterhånden som stenene blev lagt pænt tilrette i vandløbet, ændrede det karaktér og begyndte af spille musik for os, som alle danske vandløb med et pænt fald har for vane at gøre.

De mange sten til skjul og brink, tog sig aldeles fremragende ud i vandløbet.

Små fine strømrender, der øjeblikkeligt satte vandhastigheden i vejret og dermed så småt begyndte at skylle bunden fri for sand og slam.

Det bliver for vildt at følge udviklingen på projektstrækningen langs speedwaybanen i Slangerup.

Tobias Sørensen og Jan Hornum, -pot og pande langs åen. Ord er tem’lig overflødige!

Der er nemlig basis for, at der allerede i den kommende vinter, vil være en større overlevelse af præsmolt og dermed en større udvandring end tidligere.

Det giver igen flere gydefisk og en rigtig god cyklus er begyndt, idet flere fisk som bekendt genererer flere fisk og så fremdeles.

Claes knoklede på sammen med de frivillige, og vi fik en god snak om vedligeholdelse, gode og dårlige vandplanter, samt naturligvis, -overholdelse af regulativet.

Men med udlægningen af stenene vil vandhastigheden sikre, at der ikke vokser den kaskade af pindsvineknop, sjællandske vandløb ofte er belastet med.

Nu skulle puder af vandstjerne og andre gode vandplanter, gerne fremover herske på engene ved speedwaybanen og vinteroverlevelsen skulle være sikret med de mange store sten. Du kan se en fantastisk stemningsfyldt film optaget af Jan Hornum, der har gået en del af projektstrækningen igennem med kamera via dette link fra Grusbandens facebookside:  https://www.facebook.com/jan.hornum/videos/819360285424357.

Malte og Viktor får sig et velfortjent hvil på netop de sten, de just har lagt tilrette i Græse Å. Sten til sikring af brinken i ”hestehov-svinget”. Lad os håbe, stenene sikrer brinken mod yderligere nedskridning.

Visse sten havde en så tilpas størrelse, at min sækkevogn, der nu har været brugt til utallige projekter rundt omkring på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, denne lørdag eftermiddag endelig måtte kapitulere, da det ene hjulophæng brækkede af bare overanstrengelse.

Meget symptomatisk, når nu jeg ikke kunne løfte en finger!!!!

En kæmpe tak til de frivillige og mega respekt for den fantastiske indsats alle ydede denne dag i Slangerup.

Tænk engang, -blot fem timers arbejde fra 14 frivillige bandemedlemmer mm. har bragt Græse Å op på et niveau, der med garanti sikrer God Økologisk Tilstand og en masse biodiversitet, halleluja!!!

 

Bandeleder, Rune Hylby,

Nærmest lykkelige, da den sidste sten var lagt og projektstrækningen bragt op i superligaen. Udviklingen i Græse Å bliver desto mere spændende at følge de kommende år.