Kategorier

Bloggere

Vil du også være med i Grusbanden?

grusbanden-logo”Hvordan kan jeg være med til at hjælpe?” Det er et spørgsmål, som rigtig mange stiller, når det gælder vandplejearbejdet på Sjælland. Nu er svaret klart og simpelt: ”Det kan du via Grusbanden!”

Alt det vandplejearbejde, der foregår rundt i omkring i Danmark og er med til at skabe de gode, sunde havørredbestande, var aldrig sket uden de mange aktive frivillige. Men det var heller ikke sket uden god kontakt med kommunens biologer og teknik & miljø-afdelinger – og med lodsejere med en positiv indstilling til tingene. Det var heller ikke sket uden folk med stor faglig viden om selve restaureringsarbejdet, og om hvordan tilladelser og lign. skal indhentes, hvilke projekter der skal i høring osv. Her spiller foreningerne, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua også en afgørende rolle. Og er der en ting, der efterhånden er tydeligt for mig, så er det hvor mange ting der skal til, før miljøindsatsen bliver en succes. Først og fremmest handler det om et solidt netværk og et bredt samarbejde. Og det er vel egentlig lige netop det, der er vores spidskompetence i Fishing Zealand. Vi samler alle aktørerne på tværs og skaber fælles forståelse, visioner – og ikke mindst handling.

Jeg er overbevist om, at Fishing Zealand kan hjælpe med alt dette, og at det nye tiltag med navnet ”Den Sjællandske Grusbande” er svaret. Det er vist ingen hemmelighed, at vi har ladet os inspirere af den fynske Grusbande, og at vi er meget taknemmelige for, at vi har kunnet trække på deres erfaringer. Nu er Fishing Zealand efterhånden blevet så stort, at vi har kræfter og ressourcer til at igangsætte vores ambitiøse visioner for vandplejearbejdet på Sjælland.

Billed 1. spulepumpe i brugDen Sjællandske Grusbande er tilpasset de muligheder, vi ser på Sjælland og øerne. Vi trækker på det store netværk, der allerede er etableret, og på de mange eksperter. – Og så trækker vi også på dig og dine kammerater! Jeg ved af erfaring, at rigtig mange gerne vil være med til at give en hånd og bidrage til miljøet og til at skabe sunde fiskebestande – for sig selv, for miljøet og for fremtidige generationer.

Man behøver ikke melde sig ind i en forening eller føle sig forpligtet til at hjælpe, når det ikke lige passer ind i en travl kalender. I ”Grusbanden” yder du, når du har lyst, og når det passer ind i din personlige kalender.

Foreningerne er typisk bundet op på bestemte områder, men de fleste af os havørredfiskere på Sjælland fisker rundt omkring på hele øen, alt efter sæson, vejr og seneste meldinger. Derfor vil vi også gerne bidrage med vandpleje rundt omkring på hele Sjælland og ikke bare der, hvor vi bor eller har tilhørsforhold til en forening.

Grusbanden er på ingen måde en erstatning for foreningerne men blot en måde at koordinere og igangsætte en endnu større vandpleje indsats – bl.a. sammen med foreningerne. Uden dem vil det aldrig kunne lade sig gøre. Så herfra også en kæmpe opfordring til at deltage i foreningerne hvis du ikke allerede gør det.

Som navnet ”Grusbanden” antyder, handler det i høj grad om udlægning af gydegrus. Men der er også brug for hjælp med udsætning af fisk, overvågning af fredningsbælter, opfiskning af moderfisk, plantning af træer og vandplanter og meget andet.

Billed 1, Gydegrus i vandløbRune Hylby, som er ”bandeleder”, arbejder sammen med en masse erfarne og kompetente folk fra både de frivillige, foreningerne og fra kommunerne. Og de har planer om en hulens masse projekter på hele Sjælland. – De kommuner, der hører med til FZ, har høj prioritet, men vi er aktive på hele Sjælland og øerne. Fiskene kender jo ikke til kommunegrænser…

Du kan holde dig orienteret om de mange projekter via Fishingzealand.dk/grusbanden, via vores Grusbande nyhedsmail og via facebook-gruppen ”Den Sjællandske Grusbande”. Her kan du se, hvem der er tovholder på de enkelte projekter, og om der er nok frivillige engageret, eller om der er behov for flere. Der kommer løbende nye projekter til, og du kan selv vælge at deltage i de projekter, du har mulighed for.

Jeg håber, at du allerede nu vil melde dig ind i Grusbanden. Her er ingen optagelsesprøve, og i princippet er du medlem fra det øjeblik du skriver dig op til at modtage nyhedsmailen, eller melder dig ind i Facebookgruppen. – Hvilke og hvor mange aktiviteter du deltager i, bestemmer du fuldstændig selv.

Hverken jeg, Rune, Kaare eller andre bag Grusbanden lægger skjul på, at vores ambitioner er skyhøje. Kommunerne er rigtig positive og klare til at gå i gang. Tiden vil vise, hvor mange bandemedlemmer vi kan blive, og hvad vi kan drive dette til. – Og jeg håber inderligt, at du har lyst til at være en del af det.

På forhånd tak for din indsats.

– Gordon