Kategorier

Bloggere

Et djævelsk stort antal gydegravninger i Tempelkrogens vandløb

billed-1-pa-gyderegistrering-elverdamsaaen-januar-2017 Vinterens registrering af gydegravninger i vandløb, der løber til Tempelkrogen i bunden af Isefjorden, blev en fantastisk oplevelse for mig.

Jeg havde godt på fornemmelsen, at opgangen havde været god, for jeg havde jo selv været ude ved vandløbene og smugkigge under selve gydningen.

Men en lav vintervandføring kan i nogen sammenhæng sætte en stopper for gydningen i de øverste dele af vandløbene og dermed forhindre ørrederne i at vandre op på de bedste gydestrækninger, hvor bækken er renest og med den bedste gydebund af sten og grus. Samtidig kan det være svært at tælle, hvis ørrederne har benyttet de samme banker, i de nedre dele af vandløbene.

Mine første vandringer langs Elverdamsåens brinker, som jeg startede med at registrere, gav dog store forhåbninger, for der var gydegravninger over det hele.

Selv nede ved Holbæk-motorvejen fandt jeg gydegravninger, og det fortsatte hele vejen op igennem vandløbet i en lind strøm og som fine pukler på en nyprepareret pukkelpiste.

Den sidste gydegravning, øverst oppe i Elverdamsåen lå umiddelbart opstrøms for det gamle, og nu nedlagte banelegeme helt oppe ved Hvalsø!

billed-2-allan-tannert-sikrer-pass-age-i-ellerende-i-efteraaret-2017I alt talte jeg 510 gydegravninger i Elverdamsåen, og så fik jeg end ikke registreret alle de gravninger, der er i Taderød Bæk.

Det nåede jeg ikke, før alger mm, satte en stopper for registreringen i marts måned.

I Taderød plejer der at være mellem 150-200 gravninger, og der er intet, der tyder på, at antallet ikke har været i nærheden af dette tal i denne gydesæson.

Elverdamsåen kan altså præstere et samlet antal gydegravninger på hen ved 700 gravninger, og der er endda plads til endnu flere, for der var flere strækninger af åen, hvor der var masser af gydegrus, som ikke var blevet benyttet.

Dernæst gik turen til Ellerenden, der løber ud i Tempelkrogen lige syd for Munkholmbroen. Det var her, Grusbanden sikrede passage til de gode gydestrækninger i efteråret, og derfor var det med en meget stor glæde, jeg kunne registrere ikke mindre end 66 gydegravninger, hvoraf naturligvis hovedparten lå i slugten op imod Elverdamsvej, men der var dog også gravninger opstrøms for hovedvejen mellem Tølløse og Frederikssund.

Sikring af passagen i Ellerenden havde dermed haft en meget positiv effekt på opgangen af havørreder fra Fjorden.

I Vintre Møllebæk, der var næste mål for registreringen, talte jeg i alt 28 gravninger, hvilket er meget normalt for det lille og undseelige vandløb, der løber ud på østsiden af Tempelkrogen. Vandløbet har en fin lille bestand af ørreder, og selv om det ikke giver det største tilskud til ørredfiskeriet i Isefjorden, skal man ikke lade sig slå ud af det.

Alle vandløb tæller og ikke mindst i de små vandløb, kan der være skjulte bestande, der sikrer bestanden, -også når det en gang imellem går galt i de større vandløb.

Vintre Møllebæk har en meget jævn vandføring året rundt, er rent og iltrigt, hvorfor det er et meget vigtigt vandløb som (for-) sikring.

Det sidste vandløb, jeg var ude for at registrere gydegravninger i, var Truelsbækken, der løber ud nogle få hundrede meter fra Elverdamsåen i bunden af Tempelkrogen.

Dette vandløb ligger i Holbæk Kommune, i modsætning til alle de andre vandløb, der ligger i Lejre Kommune.

Truelsbækken er også et meget fint lille vandløb, der desværre med jævne mellemrum, har haft en begrænset opgang, da spærringer har været afgørende for opgangen. Disse spærringer, som blandt andet har været forårsaget af nedfaldne grene og væltede stammer, har i enkelte år, haft en begrænsende effekt på opgangen.

Det var også tilfældet i denne vinter, hvor der var et par spærringer oppe ved den nye motorvej. Ikke forårsaget af motorvejen, men små sammenstyrtede broer, der kun lod sig passere ved store vandføringer.

Derfor var antallet af gydegravninger lokalt placeret på den nederste del af vandløbet, men nåede dog op på i alt 62 gravninger.

Derfor kan antallet af gydegravninger i vandløb, der løber til Tempelkrogen samlet tælles op til det djævelske tal… 666 gydegravninger!!!

Skulle jeg tage mig den frækhed, at medregne estimatet af det normale antal i Taderød Bæk, samt lidt gravninger mellem Holbækmotor-vejen og Tempelkrogen i Truelsbækken, som jeg heller ikke nåede at tælle, når vi op på et samlet antal gydegravninger i vandløbene på mellem 8-900 gravninger!!

Unægtelig et fuldstændig vanvittigt antal gydegravninger.

Det betyder, omsat til teorien, at under vinterens gydning i vandløbene, der løber til Tempelkrogen, har været en aktiv gydebestand på mellem 1360-1530 havørreder, der har taget turen op på gydebankerne i de fire små vandløb.

Tallet opstår, idet teorien fortæller os, at antallet af gravninger skal ganges med en faktor 1,7 i forhold til antallet af registreringer, idet hannerne også skal medregnes, der er gengravninger, nogle når slet ikke at gyde, og en række andre små forhold.

Ikke desto mindre, er jeg nærmest lamslået over den store gydebestand i vandløbene, og jeg får lyst til at gøre endnu mere for ørredbestanden i bunden af Isefjorden, -ja, overalt rundt omkring Sjælland.

Tænk, hvis alle vores små, såvel som store ørredvandløb, kunne præstere samme bestand, som de fire vandløb i Tempelkrogen.

Bandeleder i Grusbanden,
Rune Hylby