Kategorier

Bloggere

Stop erhvervsfiskeriet på søerne

jens-bursell-sandart-1De mange danske søer rummer et fantastisk potentiale for gode oplevelser og flotte fangster af alt fra gedde, aborre og sandart – til store, flotte fredfisk. Og med sjællandske søer som fx Esrum og Tissø er det slået fast med syvtommersøm, at et stop for erhvervsfiskeriet ret hurtigt kan betyde et bedre fiskeri med både flere og større fisk til lystfiskerne.Netop nu er fiskeriet på Tissø desværre et aktuelt eksempel på, hvad man risikerer at miste, fordi der ikke er omsætningsforbud på ferskvandsfisk, som det er tilfældet andre steder i verden. Søen har ikke blot masser af store gedder; i maj nummeret af Fisk & Fri kan vi på side 36 afsløre, at Danmarks næststørste sø også rummer en kæmpestor bestand af smukke sandart i 1-3 kilos klassen – samt nogle betydeligt større fisk. Og aborrer har der alle dage været mange af. Tissø er altså et unikt søfiskemekka – blandt andet fordi, der ikke har været erhvervsfisket i en årrække. Desværre er erhvervsfiskeriet netop genoptaget, hvilket let kan betyde en kortsigtet rovdrift på bestanden. Det vil sandsynligvis komme til at indebære, at det – også i international sammenhæng – unikke vand, meget hurtigt vil miste sin attraktion.Det er ufatteligt, at man fra myndighedernes side kan tillade, at en enkelt erhvervsfisker uden restriktioner potentielt set kan nedfiske en sø, der kunne have været til daglig glæde for tusindvis af lystfiskere. Og her mener jeg ikke, at det socioøkonomiske aspekt med ekstra indtjening fra turrister skal på banen, fordi Tissø kan, som mange andre danske søer, ikke bære et hårdere fiskepres. Når Danmark skal markedsføres som turistland for lystfiskere skal det primært være P & T, kyst- og havfiskeri samt fiskeriet i de større åer, der bør markedsføres. DSF arbejder på at få erhvervsfiskeriet på søerne udfaset og stoppet, men det bliver næppe en let kamp at vinde!

 

Vi ses derude

Jens Bursell