Kategorier

Bloggere

Fantastisk nyhed fra brakvandet

Sidste år blev den faglige anbefaling ”Rovfiskene tilbage til brakvandet” udgivet, hvor initiativtagerne var Lystfisker Danmark og Fishing Zealand. I den faglige anbefaling er én af anbefalingerne at udsætte brakvandsgedder baseret på de oprindelige vilde fisk. Netop udsætninger af gedder bliver nu opfyldt fremadrettet i en periode på fire år!

Verdensnaturfonden har, efter udgivelsen af den faglige anbefaling, nu tilsluttet sig projektgruppen og støtter med midler til udsætning af gedder de næste fire år. Det er en stor glæde, at vi har fået en partner med, der vil bidrage med økonomiske ressourcer.

Fisken er mærket, så den ikke skal fanges igen

I dette forår har der derfor været godt gang i el-fiskeriet efter moderfisk i Vordingborg Kommune. I går blev der el-fisket i Askeby Landkanal på Møn. Her lykkedes det endnu engang at få en brakvandsgedde i nettet. En fin hanfisk der blev fragtet til FGU-skolen i Ringsted, hvor den og tidligere fangede gedder blev strøget for æg og sæd. På et senere tidspunkt klækker de befrugtede æg og ynglen derfra opdrættes i opdrætsanlæg på skolen. Cirklen sluttes ved, at de små gedder senere på året sættes ud i de samme vandløb, som deres forældre stammer fra.

Udsætningerne virker!
Allerede sidste år blev der udsat 3.000 stykker yngel i Askeby Landkanal, og det var glædeligt under årets el-fiskeri at konstatere, at der blev fanget flere af de udsatte fisk fra sidste år. De udsatte gedder fra sidste år, har nu en længde på 25-35 cm med nogle enkelte større individer imellem. Så udsætningerne virker, hvilket var glædeligt at konstatere.

NU bliver udsætningerne skaleret op de næste fire år med midlerne fra Verdensnaturfonden – det er det vi kalder en fantastisk nyhed!

Læs mere om Verdensnaturfondens involvering i projektet her: https://wwf.dk/nyhed/wwf-soesaetter-redningsaktion-for-truet-fiskebestand/