Kategorier

Bloggere

Rekordmange gydegravninger i Kærby Å!

Gydegravning fra 2019, der klart viste, at der var potentiale i Kærby Å. På banken stod en havørredhun omkring 50 cm, samt en lille ”sniger-han” på 35 cm.

En kold og blæsende dag i november 2019 mødtes Peder Høpfner og Jens Risum fra Kalundborg Sportsfiskerforening og jeg fra Grusbanden, -Fishing Zealand ved Kærby Å i Kalundborg Kommune for at kigge på potentialet i det lille vandløb, der har sit udløb i Kalundborg Fjord, -nærmest inde i havnen. Det var ved Ærtevangen, hvor åen har et pænt fald, og hvor der sporadisk lå en lille smule gydesubstrat i bunden.

Der var enkelte gydegravninger, 3-4 styk, i det sparsomme gydesubstrat.

Just som vi stod og kiggede ned i vandløbet, så vi en havørredhun på halvmeteren og en lille ”sniger-han”, søge ind under det udhængende græs og urter, der dannede en lille smule skjul for de gydende havørreder.

Jeg optog en lille kort video derfra, som du kan se her:

Derefter fulgte et par år, hvor vi havde andre projekter i Kalundborg Kommune, og Kærby Å blev sat på ”stand by”. Blandt andet på baggrund af, at Kærby Å var udpeget i vandplanerne og selve rugbrødsarbejdet omkring forbedringerne af tilstanden i åen, derfor lå hos Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommunes vandløbsfolk prioriterede gudskelov hurtigt dette projekt, og gik i gang med udførelsen et par år senere. Det udmøntede sig i et større restaureringsprojekt, som vi fik lov til at deltage i. Det var i efteråret 2022.

Kalundborg Kommune lagde et halvt hundrede gydebanker ud, og tilhørende skjulesten, som vi lagde til rette i oktober 2022.

Under et par hyggelige timer, havde vi lagt stenene til rette. Vi var nemlig en halv snes frivillige folk fra Kalundborg Sportsfiskerforening, Grusbanden, og ydermere deltog også Mark Holm fra Kalundborg Kommunes vandløbsafdeling. Desuden deltog også kommunaldirektør Michel Van der Linden, der var meget begejstret for projektet.

Projektet, som Kalundborg Kommune etablerede og hvor vi fik lov til at hjælpe med at lægge skjulestenene til rette, nøjagtig der hvor de gav bedst mening. Det er Anders Werth fra Kalundborg Sportsfiskerforening, der knokler på i oktober 2022.

Det blev et vanvittigt godt projekt, og allerede nogle måneder senere, kunne den flotte indsats fra Kalundborg Kommune og de frivilliges side, aflæses i antallet af gydegravninger på den restaurerede strækning.

Antallet af gydegravninger var mere end fordoblet fra året før, og ser vi tilbage fra 2019, havde Kærby Å nu næsten 10 gange så mange gydegravninger. Fuldstændig vildt, og en kæmpe cadeau til Kalundborg Kommune for et fantastisk projekt, og resultat.

Jeg var selv ude at registrere gydegravningerne og talte i 2022-23 på projektstrækningen 29 gravninger. Vildt.

Udover den store mængde gydesubstrat og skjulesten, etablerede Kalundborg Kommune også to sandfang for at sikre strækningen mod sedimenttransport. Særligt det ene blev et overordentlig stort sandfang, der nok skal tage en masse sand, så det ikke drifter ned og lægger sig i porerne mellem de mange sten i gydebankerne. Det er godt. Jeg havde derfor en rigtig god fornemmelse i maven, da jeg havde registreret gydegravninger i vinteren 2022-23.

Nu skulle det blive spændende at se, hvor meget yngel, der kom ud af det.

I denne vinter har antallet af gydende havørreder i Kærby Å endnu engang sat rekord. 37 gydegravninger har Anders Werth registreret på den kun en kilometer lange projektstrækning af Kærby Å. Fantastisk.

Det undersøgte Michael Holm fra DTU Aqua i sensommeren 2023, som en del af de undersøgelser, DTU Aqua foretager hvert 10 år i vandløbene overalt i Danmark. I 2023 var turen kommet til vandløbene i Nordvestsjælland, Iseforden og Roskilde Fjord.

Jeg var mega spændt på at høre resultatet. Men måtte dog konstatere, at træerne ikke vokser ind i himlen, -første år i hvert fald.

Michael Holm fangede 12 ørreder, lidt trepigget hundestejle, samt regnløje på en 50 meter lang strækning. Ikke helt så mange som forventet, men en stor mængde nedbør i dagene forinden, havde gjort vandet grumset og dybt, og så skal man heller ikke underkende den tørke, der ramte os i april, maj og juni måned, som nærmest forvandlede vandløbet til en lille bæk.

Til gengæld er registreringen af gydegravninger i denne vinter gået over al forventning, og Anders Werth fra Kalundborg Sportsfiskerforening har registreret ikke mindre end 37 gydegravninger i Kærby Å. Endnu flere end sidste år, og det er fuldstændig vanvittigt på den, trods alt, korte projektstrækning.

Kærby Å er gennemgravet også i denne vinter, og jeg bliver til stadighed benovet over ørredernes taknemmelighed over de tiltag, der bliver lavet rundt omkring i landet. Ørrederne takker ja, -øjeblikkeligt.

Tænk engang, i 2019-20 var der blot 4 gydegravninger i Kærby Å. Nu er der i 2023-24 registreret 37 gydegravninger i samme vandløb på samme strækning blot fire år -og et restaureringsprojekt- senere!!!!!!! Estimeret har der med andre ord været 74 havørreder oppe i Kærby Å for at gyde, idet man beregninger antallet af gydevandrende fisk med en faktor to.

Kæmpe ros til alle parter, der har været inde over projektet, -ikke mindst Kalundborg Kommune, lodsejerne, samt de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening, der alle kærer om vandløbet.

Tal slår ord, og udviklingen i Kærby Å gennem de seneste 4-5 år er ikke raket-videnskab. Siden restaureringen af Kærby Å er antallet af gydegravninger mangedoblet. I grunden ikke så mærkeligt, for ørrederne kvitterer med det samme for de gode indsatser, der bliver gjort rundt omkring i landet.

Det gode projekt har efterfølgende også fået en fin reaktion fra kommunaldirektør, Michel Van der Linden, der fortæller, at glæden over projektet er gensidigt…..!

”Kalundborg Kommune er særdeles begejstret for det fine samarbejde Kalundborg Kommunes vandløbsafdeling havde med lodsejerne, de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, (Fishing Zealand). Det jeg kunne se med egne øjne, var et meget konstruktivt samspil, hvor de frivillige med masser af viden og bunker af energi har været med til at løfte naturtilstanden i et af vandløbene i Kalundborg Kommune. Vi håber, at det er et af flere vandløb, som vi sammen kan forbedre til gavn for ørrederne og borgerne i Kalundborg Kommune”, fortæller Michel Van der Linden.

Det lover jeg dig, Michel, -vi vil meget gerne samarbejde med Kalundborg Kommune og lodsejerne om mange flere projekter i fremtiden.

På den korte bane håber jeg, at når jeg dukker op i Kærby Å i sensommeren med elektroderne for at følge op på DTU Aquas undersøgelse fra sensommeren 2023, at det vrimler med vilde ørreder på strækningen.

Det ville da gøre en god historie endnu bedre.

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,