Kategorier

Bloggere

Giv et nap med i Elverdamsåen

Det er helt oppe i den øverste spids af Elverdamsåen, Holbæk og Lejre Kommune restaurerer en strækning af åen. TØS og Den sjællandske Grusbande samarbejder med kommunerne om projektet til fælles formål og fornøjelse.

Elverdamsåen er et af de fineste, lidt større, ørredvandløb, vi har på Sjælland og med en fantastisk bestand af ørreder. Faktisk er bestanden så stor, at åen i årevis har været selvreproducerende. Dette kræver, at alle ørredens livs-vilkår er til stede. Gydegrus, rent vand, skjul, føde, og alle de øvrige krav, ørreden stiller til ”et langt og lykkeligt ørredliv”.

Netop nu, er der iværksat to gode initiativer for yderligere at forbedre miljøforholdene i Elverdamsåen. Begge projekter står de to Fishing Zealand-kommuner, Lejre og Holbæk bag, og har blandt andet Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Grusbandens fulde støtte. Det er der en god grund til, for de frivillige i ”TØS’e-banden” har under begge projekter været med på sidelinjen. 

Det ene projekt udføres på de nederste strækninger af åen. Det er Tempelkrogen Nord, -et vådgøringsprojekt, som jeg vil bringe på banen på et senere tidspunkt her på bloggen. 

Det andet projekt, er et vandplansprojekt, som skal etableres helt oppe i den øverste del af åen, hvor Elverdamsåen kun er en ganske lille bæk. 

Kommunerne er allerede i fuld gang med projektet, men mangler at lægge omkring 17 tons gydegrus i vandløbet, samt et pænt antal skjulesten. 

Selve udlægningen af gruset står kommunerne for. Det sker på fredag, den 14. september. 

Udlægning af gydegrus sikrer, at store flotte havørred-madammer som denne, har mulighed for at lægge sine æg i beskyttet ”bolig”, -nemlig imellem de små sten, der skal lægges i Elverdamsåen og rettes til på søndag den 16. september.

Men, men, men, -i den forbindelse har TØS og Den sjællandske Grusbande samarbejdet med kommunerne om at tage del i projektet. Vi skal nemlig efterfølgende rette gydebankerne til, så de er klar til de store gydemodne hav- og bækørreder, der skal sikre den selvreproducerende ørredbestand i Elverdamsåen.

Vi skal med andre ord give et nap med, således at vi får det største udbytte ud af projektet. Vi vil i samme stund kaste lidt skjulesten i vandet, og dermed også sikre ørredernes skjul, når de om foråret klækker i gydebankerne.

Vores engagement løber af stablen, –søndag den 16. september kl. 10.10, hvor vi mødes ved Frikøb, Åsen 5, i Hvalsø. 

Du kan deltage i dette overkommelige projekt, da gruset jo allerede ligger i vandløbet, og blot skal rives til, og skjulestenene blot skal lægges strategisk, så vi får størst glæde af dem. 

Du skal sende en mail, eller sms til bandeleder Rune Hylby på telefon, 25364280 eller mail: hylby@mail.dk. 

Du kan også melde dig til via kommentar-feltet, når projektet bliver offentliggjort på facebook i gruppen, Den sjællandske Grusbande. 

Jeg glæder mig i hvert fald meget til projektet, der endnu engang vidner om, at når kommuner og de frivillige arbejder sammen, sker det til fælles formål og fornøjelse. 

-At sikre en god økologisk tilstand, som naturligvis også understøtter den selvreproducerende ørredbestand i Elverdamsåen.     

Bandeleder,

Rune Hylby.