Kategorier

Bloggere

Forsøgsudsætning for at hjælpe ørredbestand i Odsherred

150425_Ørred Patruljen_20Da jeg i vinterens løb var på ”besøg” i Odsherred, hvor Odsherred Sportsfiskerforening, Odsherred Kommune og undertegnede kiggede på Stenstrupløbet og fremtidige miljøforbedringer, dukkede en besnærende tanke op: Kunne vi ikke lave en forsøgsmæssig udsætning af yngel for at kickstarte bestanden af ørreder i det lille vandløb?

Udsætningen er en naturlig følge af, at Odsherred Kommune i samarbejde med Odsherred Sportsfiskerforening har forbedret miljøforholdene i det lille vandløb.

Restaureringen af Stenstrupløbet fandt sted i efteråret 2015 (https://fishingzealand.dk/havorred/glaede-et-fantastisk-samarbejde-odsherred/).

En knapt én kilometer lang strækning af vandløbet er blevet restaureret, og der er udlagt gydesubstrat og skjulesten og skal følges op af yderligere miljøforbedringer i de kommende år.

I forbindelse med miljøforbedringerne, var det naturligt at kickstarte ørredbestanden, der endnu ikke har etableret sig. Der blev givet tilladelse til udsætningen fra Naturerhvervsstyrelsen, hvor Jonas Krøjer gav udsætningen sit blå stempel.

Ikke-navngivet2Ørred-ynglen er afkom af moderfisk fanget i Elverdamsåen i efteråret 2015, og er en del af et større overskud på baggrund af en god overlevelse i opdrætsanlægget, Fyns Laksefisk i Odense, der i forvejen håndterer afkommet fra alle vandløbene i Isefjorden.

Sjovt nok, for ørred-ynglen er netop afkom af de fisk, jeg selv elektrofiskede i Elverdamsåen i efteråret 2015 (https://fishingzealand.dk/nyheder/frivilligt-arbejde-ved-isefjord-tillob-baerer-frugt/), og dermed har jeg et særligt forhold til de små ”sølvfisk”, som jeg oven i købet selv får lov til at hente i Odense inden udsætningen.

Stenstrupløbet er ikke omfattet af de øvrige udsætningsplaner i Odsherred, og udsætningen var derfor at betragte som ekstra, ekstra fisk til ørredbestanden i vandløb og det kystnære område i Sejerøbugten.

Ørred-ynglen blev sat ud på en knapt en kilometer lang strækning af en 8. klasse fra Højby Skole sammen med deres lærer under ”vågen bevogtning” af Odsherred Sportsfiskerforenings vandplejeformand, Jan Aggerholm og jeg.

Jan er rigtig spændt på at se, om ørrederne klarer sig godt, og om forsøgsudsætningen dermed falder heldigt ud. Det formoder jeg, idet den egnede vandløbsbund dækker et areal på ca. 1000 m2 vandløbsbund. Derfor er det allerede nu aftalt, at følge op på udsætningen.

Vi vil kigge på overlevelsen henover sommeren, idet vi vil lave en egentlig bestandsanalyse vha. elektrofiskeri i det tidlige efterår for at se, om ørredynglen har etableret sig.

Ørrederne blev sat ud i begyndelsen af juni, – og nu venter vi spændt på, om de små ørreder, kan klare sig selv fremover.

 

Rune Hylby