Kategorier

Bloggere

Visit vandløb på Østfalster

Det lille vandløb på Østfalster ser ikke ud af meget, men kan bestemt give en god produktion, hvis vi får givet det et læsfuld gydegrus, skjulesten og lader vegetationen vokse langs brinkerne.

Forleden havde jeg aftalt møde i det fri med Martin Friis Mortensen fra Lystfiskerforeningen for Nykøbing Falster og Omegn. Martin er én af ildsjælene i det sydlige, og meget aktiv.

Opstrøms i det lille vandløb havde en enkelt ørred gravet i en bunke grus. Der skal nok komme lidt ud af det, men vi vil jo meget mere end lidt. Vi vil meget.

Vi skulle mødes ved et lille undseeligt vandløb, -et vandløb, jeg aldrig havde hverken set eller hørt om. Ganske lille, men Martin fortalte mig, at han så sent som sidste år, havde talt en snes gydegravninger fra havørreder, der var vandret op i vandløbet fra Østersøen for at gyde.

Det lød spændende. Ikke mindst på baggrund af, at Martin havde lavet et udkast til et restaureringsprojekt i vandløbet. Det var dét, vi skulle kigge på.

Ville det give mening og var der et par småting, der lige skulle justeres?

Vi mødtes med Guldborgsund Kommune, for at tale om deres syn på sagen, og om der kunne stables et samarbejde på benene. Jim og Magnus dukkede op fra Guldborgsund Kommune og sammen med Martin og jeg, kiggede vi vandløbet efter i sømmene og fandt gudskelov ud af, at der bestemt var muligheder.

Der skulle justeres lidt på projektet, men sådan er det tit, når man kigger nøjere efter.

Ét er et søkort at forstå, noget andet er at sejle, som man siger.

Ikke desto mindre havde Martin lavet en fin projektbeskrivelse, som jeg bestemt kunne tilslutte mig. Lidt rettelser hist og pist, og så en lodsejertilladelse. Så skal det nok være i vinkel!

I Tunderupløbet, som vi restaurerede både i 2017 og 2018, var der gravet flere steder. Denne banke var brugt af havørreder. På den restaurerede strækning talte vi i alt 7 gravninger.

Derefter kørte vi længere opstrøms for at kigge på samme vandløb, blot en kilometer opstrøms projektstrækningen.

Her var der sørme en enkelt lille gydegravning, og både Martin og jeg var fulde af forundring. Hvordan var det lykkedes en ørred at vandre op til denne gydebanke i en vinter, hvor der i den grad har manglet vand.

Den må have krabbet sig opstrøms på brystfinnerne!!!!

Derefter kørte vi til Tunderupløbet for at kigge på restaureringen fra dette og sidste efterår. To projekter, hvor vi tilsammen har lagt næsten 50 tons gydegrus i vandløbet.

Strækningerne så fine ud, og gydegruset var blevet brugt, -gudskelov, for det har ikke været nemt heller i dette vandløb at være gydemoden havørred.

6 havørredgravninger og en enkelt bækørred-gravning fandt vi på de restaurerede stykker. Kæmpe glædeligt!

Og minsandten om ikke der stod en enkelt gydemoden havørred-hun på strækningen. Nærmest som om den lige ville hilse på og sige tak for indsatsen til Nykøbingforeningen og Grusbanden. Vi nød synet, inden den svømmede ind under broen ved Tunderup Strandvej.

Opløftet over synet vandrede vi lidt nedstrøms på den restaurerede strækning. Her kunne vi desværre konstatere, at der var en enkelt brinknedskridning på strækningen. Ikke en nedskridning, vi havde været årsag til, for brinkerne er i denne del af Tunderupløbet meget stejle og ustabile.

Nedskredne brinker er set mange steder i dette halvår, overalt på Sjælland, idet den massive vandmængde sidste år, i 2017-2018, kombineret med en nærmest tropisk tør sommer, har gjort brinkerne ustabile. Også i Tunderupløbet, hvor urtevegetationen ikke har kunnet holde på brinkerne.

Som et symbolsk, ”tak for hjælpen”, stod denne fine havørredhun midt i strømmen i Tunderupløbet, da Martin og jeg var på visit.

Det vil vi gerne råde bod på. Derfor ringede jeg efterfølgende til lodsejeren og fik en meget positiv snak med ham om nedskridningen. Det løser vi sammen.

Blandt andet vil vi sikre brinkerne med lidt træer langs vandløbet, således at rødderne fra bl.a. rødel, vild æble, eg, etc. kan holde lidt på brinkerne.

Jeg var derfor ganske glad, da jeg kørte nordpå igen efter dette korte visit på Østfalster, hvor projekter og positive lodsejere nok skal give ørredbestanden et ekstra løft i det kommende år.

Og ikke mindst takket være folk som Martin, der blev sendt hjem med lektier for, -til endnu et læsfuld gydegrus.

Jeg glæder mig allerede til at gøre en forskel sammen med Lystfiskerforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, og Den sjællandske Grusbande.

 

Bandeleder,

Rune Hylby